Komisie Mestského zastupiteľstva Šurany /volebné obdobie 2022-2026/

Kliknutím na príslušnú komisiu  zobrazíte viac informácií
Predseda:Ing. Miroslava Zahoráková
Podpredseda:Ing. Marcel Rosina, MBA
Členovia:Bc. Matúš Tóth
 Ing. Patrik Rampašek
 Pavol Kováč
Zapisovateľ:Mgr. Jana Hindická

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
1 Pozvánka na I. zasadnutie Komisie finančnej dňa 7.12.2022
2 Pozvánka na II. zasadnutie Komisie finančnej dňa 20.12.2022
3 Pozvánka na III. zasadnutie Komisie finančnej dňa 31.01.2023

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Dátum zasadnutia komisie Príloha
3 Zápisnica z I. zasadnutia Komisie finančnej konaného 7.12.2022.
4 Zápisnica z II. zasadnutia Komisie finančnej konaného 20.12.2022.
Predseda:Pavol Cvik
Podpredseda: JUDr. Lucia Filagová
Členovia:Ing. Jana Švecová Tekelyová
  JUDr. Tomáš Blanár
  Ing. Dominika Petrušková
Zapisovateľ:Ing. Helena Ultisová

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Dátum zasadnutia komisie Príloha
2 Zápisnica z komisie pre SaPMM, zo 1.2.2023
Predseda:Mgr. Dušan Rampašek
Podpredseda:Radoslav Šťuha
Členovia:Ing. Igor Foltín
 Mgr. Martin Švanda
 Ing. Igor Bujdák
Zapisovateľ:Ing. Stanislava Fialková

Pozvánky:

wdt_ID Súbor Popis Príloha
2 Pozvánka 1/2022
3 Pozvánka 1/2023

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Dátum zasadnutia komisie Príloha
2 Zápisnica napísaná z I. schôdzky komisie výstavby, územného plánovania a správy miestnych komunikácií Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 07. decembra2022.
3 Zápisnica napísaná z I. schôdzky komisie výstavby, územného plánovania a správy miestnych komunikácií Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 01. februára 2023.
Predseda:MUDr. Daša Viszlayová, PhD.
Podpredseda:MUDr. Ján Kanás
Členovia: Mgr. Jana Zrubcová
 Mgr. Natália Mikulcová
  Mgr. Galina Šimeková
Zapisovateľ:Zita Hozlárová

Pozvánky:

wdt_ID Súbor Popis Príloha

Zápisnice:

wdt_ID Súbor Dátum zasadnutia komisie Príloha
1 .
Predseda:Ing. Róbert Polák
Podpredseda:Ing. Mgr. Alžbeta Danielová
Členovia:Ing. Jozef Malík
 Mgr. art. Erik Kliment
 Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.
Zapisovateľ:Mgr. Romana Slažanská

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Dátum zasadnutia komisie Príloha
2 16.1.2023 zápisnica zo zasadnutia KŠKMaŠ
3 7.12.2022 zápisnica zo zasadnutia KŠKMaŠ
Predseda: Ing. Igor Bartovič
Podpredseda: Miroslav Žvach
Členovia: Mgr. Michal Valach
  Bc. Ladislav Černák
  Mgr. Samuel Cvik
  náčelník Mestskej polície Šurany bez práva hlasovať
Zapisovateľ: Ing. Lucia Timeková

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
2 Pozvánka na I. schôdzku KŽP,VPaB dňa 8.decembra 2022
3 Pozvánka na II. schôdzku KŽP,VPaB dňa 27. januára 2023
4 Pozvánka na III. schôdzku KŽP,VPaB dňa 28. marca 2023

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Dátum zasadnutia komisie Príloha
13 Zápisnica napísaná z I.schôdzky KŽP,VPaB Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 8. decembra 2022
14 Zápisnica napísaná z II.schôdzky KŽP,VPaB Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 27. januára 2023
Predseda: Karol Németh /NEKA/
Podpredseda: Pavol Cvik /SMER-SD/
Členovia: Mgr. Dušan Rampašek /SaS/
  Radoslav Šťuha /Domov národná strana/

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Dátum zasadnutia komisie Príloha
11 25.1.2023 o 14.00h na Mestskom úrade Šurany

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ