Menu
Panoráma Šurian z hora

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt občan  je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. 

Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. 

Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

POTREBNÉ DOKLADY PRI HLÁSENÍ PRECHODNÉHO POBYTU:

K prihláseniu na prechodný pobyt sa predkladajú doklady ako pri vybavovaní trvalého pobytu, ak sa občan ide prihlásiť ku vlastníkovi nehnuteľnosti.

• platný doklad totožnosti (občiansky preukaz), 
• súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo časti budovy (bytu) priamo pred zamestnancom ohlasovne, alebo osvedčeným podpisom,
• uviesť o nehnuteľnosti, na ktorú sa nahlasuje pobyt nasledovné údaje:

  1. číslo listu vlastníctva
  2. katastrálne územie
  3. súpisné číslo a číslo bytu, ak sa jedná o byt

DOBA PRECHODNÉHO POBYTU:

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť. 

SPRÁVNE POPLATKY:

Potvrdenie o pobyte – 5,00 € 
Oznámenie o pobyte – 5,00 €

Dôležité kontakty:

Ing. Lucia TIMEKOVÁ
evidencia obyvateľstva
č.tel. 035 / 6500 106 
e-mail: l.timekova@surany.sk

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Rýchle oznamy

wdt_IDPridanéOznam
9227/05/2019MDD: 31.5.2019 od 9:00 h. do 12:30 h. na Námestí hrdinov Šurany, 1.6.2019 od 14:00 h. do 18:00 h. v areáli Centra voľného času na Kostolnom Seku

Vaše foto zo Šurian

Máte aktuálnu fotku z bežného života v meste? Môžete nám ju poslať  priamo z webu cez náš KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Archív videí zo zasadnutí MsZ