Majetkové priznania 2024

wdt_ID Súbor Verejný funkcionár Príloha
178 Ing. I. Bartovič
180 Ing. M. Rosina, MBA
181 Ing. M. Zahoráková
182 Ing. R. Polák
183 Ing.Mgr.A. Danielová
185 JUDr.L.Filagová
186 K. Németh
187 M. Žvach
189 Mgr. D. Rampašek
190 Mgr. M. Filaga

Majetkové priznania 2023

wdt_ID Súbor Verejný funkcionár Príloha
175 Ing. A. Heclová
176 Ing. F. Hatina
177 Ing. F. Tamašovič
178 Ing. I. Bartovič
179 Ing. M. Oremus
180 Ing. M. Rosina, MBA
181 Ing. M. Zahoráková
182 Ing. R. Polák
183 Ing.Mgr.A. Danielová
184 JUDr. R. Porubský

Majetkové priznania 2022

wdt_ID Súbor Verejný funkcionár Príloha
161 Ing. I. Bartovič
162 Ing. M. Rosina
163 Ing. M. Zahoráková
164 Ing. Mgr. A. Danielová
165 Ing. R. Polák
166 JUDr. L. Filagová
167 K. Németh
168 M. Žvach
169 Mgr. D. Rampašek
170 Mgr. M. Filaga

Majetkové priznania 2021

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
145 Mudr. Ján Kanás 30/08/2021
146 Ing. Andrea Heclová 30/08/2021
147 Ing. Alžbeta Danielová 30/08/2021
148 Pavol Cvik 30/08/2021
149 Pavol Bartovič 30/08/2021
150 Ing. Igor Bartovič 30/08/2021
151 Ing. František Tamašovič 30/08/2021
152 Ing. Marek Oremus 30/08/2021
153 Karol Németh 30/08/2021
154 Jozef Klučka 30/08/2021

Majetkové priznania 2020

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
145 Mudr. Ján Kanás 28/10/2020
146 Ing. Andrea Heclová 28/10/2020
147 Ing. Alžbeta Danielová 28/10/2020
148 Pavol Cvik 28/10/2020
149 Pavol Bartovič 28/10/2020
150 Ing. Igor Bartovič 28/10/2020
151 Ing. František Tamašovič 28/10/2020
152 Ing. Marek Oremus 28/10/2020
153 Karol Németh 28/10/2020
154 Jozef Klučka 28/10/2020

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ