Poslanci MsZ

Mgr. Dušan Rampašek

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

predseda Komisie výstavby, územného plánovania a správy miestnych  komunikácií

email: dusan.rampasek@surany.sk   

tel. číslo: 0917 878 788


 

MUDr. Ján Kanás

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

podpredseda Komisie sociálnej, zdravotníctva a bývania

email: jan.kanas@surany.sk   

tel. číslo: 0917 235 904


 

MUDr. Daša Viszlayová, PhD.

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotníctva a bývania

email: dasa.viszlayova@surany.sk   

tel. číslo: 0907 323 329


 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

podpredsedníčka Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

email: alzbeta.danielova@surany.sk   

tel. číslo: 0903 707 456


 

Ing. Róbert Polák

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

predseda Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

email: robert.polak@surany.sk 

tel. číslo: 0903 229 127


 

Radoslav Šťuha

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

podpredseda Komisie výstavby, územného plánovania a správy miestnych  komunikácií

email: radoslav.stuha@surany.sk     

tel. číslo: 0905 785 312


 

Miroslav Žvach

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

podpredseda Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti  

email: miroslav.zvach@surany.sk   

tel. číslo: 0948 919 984


 

Ing. Igor Bartovič

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

predseda Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti  

email: igor.bartovic@surany.sk   

tel. číslo: 0917 878 788


 

Karol Németh

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov

email: karol.nemeth@surany.sk   

tel. číslo: 0905 327 822


 

JUDr. Lucia Filagová

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 2

podpredsedníčka Komisie pre správu a predaj majetku mesta

email: lucia.filagova@surany.sk   

tel. číslo: 0907 576 383


 

Pavol Cvik

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 3

predseda Komisie pre správu a predaj majetku mesta

email: pavol.cvik@surany.sk   

tel. číslo: 0911 582 037


 

Ing. Marcel Rosina, MBA

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 4

podpredseda Komisie finančnej

email: marcel.rosina@surany.sk   

tel. číslo: 0905 752 441

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ