Poslanci MsZ

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • predsedníčka Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu

Kontakt:

mobil: 0903 707 456

e-mail: alzbeta.danielova@surany.sk


 

Mgr. Karol KLIMENT

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • člen Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti

Kontakt:

mobil: 0905 841 440

e-mail: karol.kliment@surany.sk


 

MUDr. Ján KANÁS

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • člen Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu

Kontakt:

mobil: 0917 235 904

e-mail: jan.kanas@surany.sk


 

Pavol BARTOVIČ

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • predseda Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami

Kontakt:

mobil: 0905 626 382

e-mail: pavol.bartovic@surany.sk


 

Ing. Igor BARTOVIČ

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • predseda Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti
 • podpredseda Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami

Kontakt:

mobil: 0917 878 788

e-mail: igor.bartovic@surany.sk


 

MUDr. Daša VISZLAYOVÁ

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • členka Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu

Kontakt:

mobil: 0907 323 329

e-mail: dasa.viszlayova@surany.sk


 

Karol NÉMETH

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • člen Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti
 • podpredseda Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu

Kontakt:

mobil: 0905 327 822

e-mail: karol.nemeth@surany.sk


 

Ing. František Tamašovič

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • zástupca primátora mesta
 • predseda Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta

Kontakt:

mobil: 0918 666 698 

e-mail: frantisek.tamasovic@surany.sk


 

Ing. Miroslava ZAHORÁKOVÁ

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.2

 • členka Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta
 • výbor v časti Kostolný Sek

Kontakt:

mobil: 0904 867 267

e-mail: miroslava.zahorakova@surany.sk


 

Ing. František Hatina

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.2

 • podpredseda Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta
 • člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • výbor v časti Kostolný Sek

Kontakt:

mobil: 0908 783 612

e-mail: frantisek.hatina@surany.sk


 

Pavol CVIK

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.3

 • člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • člen Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta
 • člen Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami
 • výbor v časti Nitriansky Hrádok

Kontakt:

mobil: 0911 582 037

e-mail: pavol.cvik@surany.sk


 

Ing. Andrea HECLOVÁ

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.3

 • podpredsedníčka Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti
 • výbor v časti Nitriansky Hrádok

Kontakt:

mobil: 0911 131 415

e-mail: andrea.heclova@surany.sk

web: https://andreaheclova.webnode.sk/


 

JUDr. Roman PORUBSKÝ

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.4

 • podpredseda Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta

Kontakt:

mobil: 0940 288 085

e-mail: roman.porubsky@surany.sk

web: https://roman-porubsky-poslanec-msz-surany.webnode.sk/

Pomoc obetiam trestných činov

Daňové priznanie 2021

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady - všetky informácie

Dotácie z rozpočtu mesta za rok 2020

INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU VYÚČTOVANIA DOTÁCIE POSKYTNUTEJ Z ROZPOČTU MESTA ŠURANY V ROKU 2020

STOP BYROKRACII

SODB 2021 - Všeobecné informácie

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
24 17/03/2021 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 18.3.2021: pondelok - piatok od 8:00 do 12:00 h. a od 12:30 do 17:00 h., sobota od 9:00 do 12:00 h., prestávka na dezinfekciu 12:00-12:30.
25 26/03/2021 Mestský podnik služieb oznamuje občanom, že zberový dvor bude od pondelka 29.03.2021 otvorený.

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ