Poslanci MsZ

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • predsedníčka Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu

Kontakt:

mobil: 0903 707 456

e-mail: alzbeta.danielova@surany.sk


 

Mgr. Karol KLIMENT

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • člen Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti

Kontakt:

mobil: 0905 841 440

e-mail: karol.kliment@surany.sk


 

MUDr. Ján KANÁS

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • člen Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu

Kontakt:

mobil: 0917 235 904

e-mail: jan.kanas@surany.sk


 

Pavol BARTOVIČ

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • predseda Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami

Kontakt:

mobil: 0905 626 382

e-mail: pavol.bartovic@surany.sk


 

Ing. Igor BARTOVIČ

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • predseda Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti
 • podpredseda Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami

Kontakt:

mobil: 0917 878 788

e-mail: igor.bartovic@surany.sk


 

MUDr. Daša VISZLAYOVÁ

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • členka Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu

Kontakt:

mobil: 0907 323 329

e-mail: dasa.viszlayova@surany.sk


 

Karol NÉMETH

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • člen Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti
 • podpredseda Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu

Kontakt:

mobil: 0905 327 822

e-mail: karol.nemeth@surany.sk


 

Ing. František Tamašovič

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • zástupca primátora mesta
 • predseda Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta

Kontakt:

mobil: 0918 666 698 

e-mail: frantisek.tamasovic@surany.sk


 

Ing. Miroslava ZAHORÁKOVÁ

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.2

 • členka Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta
 • výbor v časti Kostolný Sek

Kontakt:

mobil: 0904 867 267

e-mail: miroslava.zahorakova@surany.sk


 

Ing. František Hatina

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.2

 • podpredseda Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta
 • člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • výbor v časti Kostolný Sek

Kontakt:

mobil: 0908 783 612

e-mail: frantisek.hatina@surany.sk


 

Pavol CVIK

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.3

 • člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • člen Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta
 • člen Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami
 • výbor v časti Nitriansky Hrádok

Kontakt:

mobil: 0911 582 037

e-mail: pavol.cvik@surany.sk


 

Ing. Andrea HECLOVÁ

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.3

 • podpredsedníčka Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti
 • výbor v časti Nitriansky Hrádok

Kontakt:

mobil: 0911 131 415

e-mail: andrea.heclova@surany.sk

web: https://andreaheclova.webnode.sk/


 

JUDr. Roman PORUBSKÝ

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.4

 • podpredseda Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta

Kontakt:

mobil: 0940 288 085

e-mail: roman.porubsky@surany.sk

web: https://roman-porubsky-poslanec-msz-surany.webnode.sk/

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ