Poslanci MsZ

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • predsedníčka Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu

Kontakt:

mobil: 0903 707 456

e-mail: alzbeta.danielova@surany.sk


 

Mgr. Karol KLIMENT

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • člen Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti

Kontakt:

mobil: 0905 841 440

e-mail: karol.kliment@surany.sk


 

MUDr. Ján KANÁS

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • člen Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu

Kontakt:

mobil: 0917 235 904

e-mail: jan.kanas@surany.sk


 

Pavol BARTOVIČ

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • predseda Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami

Kontakt:

mobil: 0905 626 382

e-mail: pavol.bartovic@surany.sk


 

Ing. Igor BARTOVIČ

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • predseda Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti
 • podpredseda Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami

Kontakt:

mobil: 0917 878 788

e-mail: igor.bartovic@surany.sk


 

MUDr. Daša VISZLAYOVÁ

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • členka Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu

Kontakt:

mobil: 0907 323 329

e-mail: dasa.viszlayova@surany.sk


 

Karol NÉMETH

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • člen Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti
 • podpredseda Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu

Kontakt:

mobil: 0905 327 822

e-mail: karol.nemeth@surany.sk


 

Ing. František Tamašovič

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.1

 • zástupca primátora mesta
 • predseda Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta

Kontakt:

mobil: 0918 666 698 

e-mail: frantisek.tamasovic@surany.sk


 

Ing. Miroslava ZAHORÁKOVÁ

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.2

 • členka Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta
 • výbor v časti Kostolný Sek

Kontakt:

mobil: 0904 867 267

e-mail: miroslava.zahorakova@surany.sk


 

Jozef KLUČKA

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.2

 • člen Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti
 • člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • výbor v časti Kostolný Sek

Kontakt:

mobil: 0915 500 558

e-mail: jozef.klucka@surany.sk


 

Pavol CVIK

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.3

 • člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • člen Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta
 • člen Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami
 • výbor v časti Nitriansky Hrádok

Kontakt:

mobil: 0911 582 037

e-mail: pavol.cvik@surany.sk


 

Ing. Andrea HECLOVÁ

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.3

 • podpredsedníčka Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti
 • výbor v časti Nitriansky Hrádok

Kontakt:

mobil: 0911 131 415

e-mail: andrea.heclova@surany.sk

web: https://andreaheclova.webnode.sk/


 

JUDr. Roman PORUBSKÝ

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č.4

 • podpredseda Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta

Kontakt:

mobil: 0940 288 085

e-mail: roman.porubsky@surany.sk

web: https://roman-porubsky-poslanec-msz-surany.webnode.sk/

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2019.

SODB 2021

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Obchodná mapa

Kalendárium mesta Šurany na rok 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
7 16/03/2020 Slovenská pošta Šurany1 oznamuje občanom že na poštu je možný vstup len s ochranou tváre (rúškom,respirátorom,šálom,šatkou).

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Vaše foto zo Šurian

Máte aktuálnu fotku z bežného života v meste? Môžete nám ju poslať  priamo z webu cez náš KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Oficiálna Facebook stránka mesta Šurany