Poslanci MsZ

Mgr. Dušan Rampašek

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

predseda Komisie výstavby, územného plánovania a správy miestnych  komunikácií

email: dusan.rampasek@surany.sk   

tel. číslo: 0917 878 788


 

MUDr. Ján Kanás

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

podpredseda Komisie sociálnej, zdravotníctva a bývania

email: jan.kanas@surany.sk   

tel. číslo: 0917 235 904


 

MUDr. Daša Viszlayová, PhD.

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotníctva a bývania

email: dasa.viszlayova@surany.sk   

tel. číslo: 0907 323 329


 

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

podpredsedníčka Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

email: alzbeta.danielova@surany.sk   

tel. číslo: 0903 707 456


 

Ing. Róbert Polák

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

predseda Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

email: robert.polak@surany.sk ,  rpolak31@gmail.com

tel. číslo: 0903 229 127


 

Radoslav Šťuha

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

podpredseda Komisie výstavby, územného plánovania a správy miestnych  komunikácií

email: radoslav.stuha@surany.sk     

tel. číslo: 0905 785 312


 

Miroslav Žvach

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

podpredseda Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti  

email: miroslav.zvach@surany.sk   

tel. číslo: 0948 919 984


 

Ing. Igor Bartovič

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

predseda Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti  

email: igor.bartovic@surany.sk   

tel. číslo: 0917 878 788


 

Karol Németh

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 1

predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov

email: karol.nemeth@surany.sk   

tel. číslo: 0905 327 822


 

JUDr. Lucia Filagová

poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 2

podpredsedníčka Komisie pre správu a predaj majetku mesta

email: lucia.filagova@surany.sk   

tel. číslo: 0907 576 383


 

Pavol Cvik

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 3

predseda Komisie pre správu a predaj majetku mesta

email: pavol.cvik@surany.sk   

tel. číslo: 0911 582 037


 

Ing. Marcel Rosina, MBA

poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany – volebný obvod č. 4

podpredseda Komisie finančnej

email: marcel.rosina@surany.sk   

tel. číslo: 0905 752 441

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ