Menu
Panoráma Šurian z hora

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov odberateľa Adresa odberateľa. Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
20194015 2 France Peter Kresánková 3588/7, 841 05 Bratislava 31/01/2019 Pohreb 82.89
20194016 3 Kronková Mária Mostná 4, 942 01 Šurany 31/01/2019 Pohreb – obradná miestnosť 16.60
20194010 4 BARACHA, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo Čerešňová 365, 941 49 Bardoňovo 655295 21/01/2019 Vývoz VK 82.20 ZM 201206
20194009 5 Vereš Miroslav Janka Kráľa 7, 94101 Bánov 15/01/2019 Pohreb – obradná miestnosť 16.60
20194008 6 Musilová Zuzana Novozámocká 27, 942 01 Šurany 11/01/2019 Pohreb 93.24
20194002 7 Slovák Jozef Mgr. Nitrianska 51, 942 01 Šurany 08/01/2019 Pohreb 88.06
20194003 8 Buranská Helena Gorkého 13, 942 01 Šurany 08/01/2019 Pohreb 16.60
20194004 9 Klepochová Zuzana Májová 38, 942 01 Šurany 08/01/2019 Pohreb 82.89
20194005 10 Sládečková Anna Mostná 8, 942 01 Šurany 08/01/2019 Pohreb 21.78
20194006 11 Pohrebníctvo BENEK s.r.o. MDŽ 54, 942 01 Šurany 46362983 08/01/2019 Nájom za miestnosť na cintoríne Balát 218.60 Zml. 2/2015
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry odberateľské MsPS 2018 04/01/2019
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry odberateľské MsPS 2017 08/01/2018
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry odberateľské MsPS 2016 08/01/2017
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry odberateľské MsPS 2015 05/01/2016
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry odberateľské MsPS 2014 07/01/2015
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry odberateľské MsPS 2013 04/01/2014
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry odberateľské MsPS 2012 05/01/2013
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha