Oddelenia

Ing. Renáta Mesárošová

vedúca oddelenia
Kontakt: tel. 035 / 6500 107
e-mail: r.mesarosova@surany.sk


Ing. Marianna Turanová

mzdová účtovníčka
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: m.turanova@surany.sk


Bc. Janette Cviková

daň z nehnuteľností, daň za psa 
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: j.cvikova@surany.sk


Kristína Tamaškovičová

daň z nehnuteľností, daň za psa 
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: k.tamaskovicova@surany.sk


Ing. Soňa Zemaníková

poplatok za komunálne odpady 
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: s.zemanikova@surany.sk


Jana Porubská

účtovníčka
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: j.porubska@surany.sk


Lucia Pileková

exekúcie, susedské spory
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: l.pilekova@surany.sk

 


Ing. Lucia Timeková

prevádzky, jarmoky, trhy
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: l.timekova@surany.sk

Ing. Renáta Mesárošová

poverená vedením oddelenia
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: r.mesarosova@surany.sk


Erika Némethová

pokladníčka
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: e.nemethova@surany.sk

 

Ing. František Hozlár

vedúci oddelenia

č.tel. 035 / 6500 110 
e-mail: f.hozlar@surany.sk


Ing. Helena Bachúriková

majetkár

č.tel. 035 / 6500 110 
e-mail: h.bachurikova@surany.sk


Ing. Stanislava Fialková

investičná výstavba

č.tel. 035 / 6500 110 
e-mail: s.fialkova@surany.sk


Mgr. Jana Hindická

Odpadové hospodárstvo

č.tel. 035 / 6500 110 
e-mail: 
j.hindicka@surany.sk


Ing. Iveta Sajanová

projekty, územnoplánovacie informácie

č.tel. 035 / 6500 110 
e-mail: i.sajanova@surany.sk


Mgr. Beáta Haládiková

doprava

č.tel. 035 / 6500 110 
e-mail: 
b.haladikova@surany.sk

PhDr. Mária Huslicová

vedúca oddelenia
č.tel. 035 / 6500 106 
e-mail: m.huslicova@surany.sk


Mgr. Zuzana Grosmanová

matrikárka
č.tel. 035 / 6503 888 
e-mail: z.grosmanova@surany.sk

Matričný úrad – link


Mária Černáková 

sekretariát primátora mesta 
č.tel. 035 / 6500 105
e-mail: msu@surany.sk 


 

Mgr. Eva Krajmerová
evidencia obyvateľstva
č.tel. 035 / 6500 106 
e-mail:  e.krajmerova@surany.sk

Mgr. Alžbeta Klimentová

školstvo, vedúca oddelenia
č.tel. 035 / 6500 112 
e-mail: a.klimentova@surany.sk


 

Mgr. Romana Slažanská

školstvo
č.tel. 035 / 6500 112 
e-mail: r.slazanska@surany.sk

Ikona PDF

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ 

(podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

Ing. Andrea Tatárová
oddelenie spoločného stavebného úradu
vedúci oddelenia
č.tel. 035 / 6500 109
e-mail: a.tatarova@surany.sk


Ing. Tomáš Vereš
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 109
e-mail: t.veres@surany.sk


Gabriela Sýkorová
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 109
e-mail: g.sykorova@surany.sk


Ing. Martin Jurčaga
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 109
e-mail: m.jurcaga@surany.sk


Ing. Eva Nemcová
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 109
e-mail: e.nemcova@surany.sk


Ing. Lenka Sládkovičová
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 109
e-mail: l.sladkovicova@surany.sk


Ing. Alexandra Mikulcová
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 109
e-mail: a.mikulcova@surany.sk

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ