Oddelenia

Ing. Renáta Mesárošová

vedúca oddelenia
Kontakt: tel. 035 / 6500 107
e-mail: r.mesarosova@surany.sk


Ing. Helena Sucháňová

mzdová účtovníčka
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: h.suchanova@surany.sk


Bc. Janette Cviková

daň z nehnuteľností, daň za psa 
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: j.cvikova@surany.sk


Kristína Tamaškovičová

daň z nehnuteľností, daň za psa 
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: k.tamaskovicova@surany.sk


Ing. Soňa Zemaníková

poplatok za komunálne odpady 
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: s.zemanikova@surany.sk


Jana Porubská

účtovníčka
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: j.porubska@surany.sk

Emília Ondrušková

vedúca oddelenia
č.tel. 035 / 6502 454 
e-mail: e.ondruskova@surany.sk


Margita Vargová

pokladník
č.tel. 035 / 6502 454 
e-mail: m.vargova@surany.sk

 

Ing. František Hozlár

vedúci oddelenia
č.tel. 035 / 6500 110 
e-mail: f.hozlar@surany.sk


Ing. Helena Ultisová

majetkár
č.tel. 035 / 6500 110 
e-mail: h.ultisova@surany.sk


Ing. Stanislava Fialková

investičná výstavba
č.tel. 035 / 6500 110 
e-mail: s.fialkova@surany.sk

 

PhDr. Mária Huslicová

vedúca oddelenia
č.tel. 035 / 6500 106 
e-mail: m.huslicova@surany.sk


Ing. Lucia Timeková

evidencia obyvateľstva
č.tel. 035 / 6500 106 
e-mail: l.timekova@surany.sk


Mgr. Zuzana Grosmanová

matrikárka
č.tel. 035 / 6503 888 
e-mail: z.grosmanova@surany.sk

Matričný úrad – link


Mária Černáková 

sekretariát primátora mesta 
č.tel. 035 / 6500 105
e-mail: msu@surany.sk 

Mgr. Alžbeta Klimentová

školstvo, vedúca oddelenia
č.tel. 035 / 6500 112 
e-mail: a.klimentova@surany.sk


Zita Hozlárová

sociálne veci
č.tel. 035 / 6500 112 
e-mail: z.hozlarova@surany.sk


Mgr. Romana Slažanská

školstvo
č.tel. 035 / 6500 112 
e-mail: r.slazanska@surany.sk

Ikona PDF

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ 

(podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

Ing. Pavol Tóth
oddelenie spoločného stavebného úradu
vedúci oddelenia
č.tel. 035 / 6500 109
e-mail: p.toth@surany.sk


 

Bc. Pavol Behul
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 109
e-mail: p.behul@surany.sk


 

Gabriela Sýkorová
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 109
e-mail: p.behul@surany.sk


 

Ing. Eva Nemcová
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 248
e-mail: e.nemcova@surany.sk


 

Darina Mikulcová
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 248
e-mail: d.mikulcova@surany.sk

Pomoc obetiam trestných činov

Daňové priznanie 2021

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady - všetky informácie

Dotácie z rozpočtu mesta za rok 2020

INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU VYÚČTOVANIA DOTÁCIE POSKYTNUTEJ Z ROZPOČTU MESTA ŠURANY V ROKU 2020

STOP BYROKRACII

SODB 2021 - Všeobecné informácie

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
24 17/03/2021 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 18.3.2021: pondelok - piatok od 8:00 do 12:00 h. a od 12:30 do 17:00 h., sobota od 9:00 do 12:00 h., prestávka na dezinfekciu 12:00-12:30.
25 26/03/2021 Mestský podnik služieb oznamuje občanom, že zberový dvor bude od pondelka 29.03.2021 otvorený.

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ