Oddelenia

Ing. Renáta Mesárošová

vedúca oddelenia
Kontakt: tel. 035 / 6500 107
e-mail: r.mesarosova@surany.sk


Ing. Helena Sucháňová

mzdová účtovníčka
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: h.suchanova@surany.sk


Bc. Janette Cviková

daň z nehnuteľností, daň za psa 
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: j.cvikova@surany.sk


Kristína Tamaškovičová

daň z nehnuteľností, daň za psa 
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: k.tamaskovicova@surany.sk


Ing. Soňa Zemaníková

poplatok za komunálne odpady 
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: s.zemanikova@surany.sk


Jana Porubská

účtovníčka
č.tel. 035 / 6500 107 
e-mail: j.porubska@surany.sk

Emília Ondrušková

vedúca oddelenia
č.tel. 035 / 6502 454 
e-mail: e.ondruskova@surany.sk


Margita Vargová

pokladník
č.tel. 035 / 6502 454 
e-mail: m.vargova@surany.sk

 

Ing. František Hozlár

vedúci oddelenia
č.tel. 035 / 6500 110 
e-mail: f.hozlar@surany.sk


Ing. Helena Ultisová

majetkár
č.tel. 035 / 6500 110 
e-mail: h.ultisova@surany.sk


Ing. Stanislava Fialková

investičná výstavba
č.tel. 035 / 6500 110 
e-mail: s.fialkova@surany.sk


Mgr. Jana Hindická

Odpadové hospodárstvo

j.hindicka@surany.sk

035/6500110


Ing. Dajana Mikulcová

Projekty

dajana.mikulcova@surany.sk

035/6500106

 

PhDr. Mária Huslicová

vedúca oddelenia
č.tel. 035 / 6500 106 
e-mail: m.huslicova@surany.sk


Mgr. Zuzana Grosmanová

matrikárka
č.tel. 035 / 6503 888 
e-mail: z.grosmanova@surany.sk

Matričný úrad – link


Mária Černáková 

sekretariát primátora mesta 
č.tel. 035 / 6500 105
e-mail: msu@surany.sk 


Ing. Nina Bublová
evidencia obyvateľstva
č.tel. 035 / 6500 106 
e-mail: n.bublova@surany.sk

Mgr. Alžbeta Klimentová

školstvo, vedúca oddelenia
č.tel. 035 / 6500 112 
e-mail: a.klimentova@surany.sk


Zita Hozlárová

sociálne veci
č.tel. 035 / 6500 112 
e-mail: z.hozlarova@surany.sk


Mgr. Romana Slažanská

školstvo
č.tel. 035 / 6500 112 
e-mail: r.slazanska@surany.sk

Ikona PDF

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ 

(podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

Ing. Pavol Tóth
oddelenie spoločného stavebného úradu
vedúci oddelenia
č.tel. 035 / 6500 109
e-mail: p.toth@surany.sk


Ing. Tomáš Vereš
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 109
e-mail: t.veres@surany.sk


Gabriela Sýkorová
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 109
e-mail: g.sykorova@surany.sk


Angelika Dargóová
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 109
e-mail: a.dargoova@surany.sk


Ing. Eva Nemcová
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 248
e-mail: e.nemcova@surany.sk


Darina Mikulcová
oddelenie spoločného stavebného úradu
č.tel. 035 / 6500 248
e-mail: d.mikulcova@surany.sk

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ