Digitálni seniori

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Gymnázium Šurany  uskutočnilo dňa 14. novembra záverečnú konferenciu k ukončeniu projektu číslo ACC03P28:  “EKO GYMSU: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy vo výchovno-vzdelávacom procese v škole”,  v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na konferencii  vystúpil so zaujímavou prezentáciou  RNDr. Ján Kaňák  bývalý absolvent Gymnázia Šurany a MFF UK (terajšia Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK), kde vyštudoval fyziku a túto plne využíva v práci na SHMÚ v odbore dištančných meraní . Postupne sa venoval spracovaniu automatizovaných rádiolokačných meraní a spracovaniu údajov z družíc Meteosat prvej generácie. Po vypustení série družíc MSG (Meteosat Second Generation) na SHMÚ vytvoril operatívny systém pre spracovanie a vizualizáciu meraní týchto družíc. Sledovanie búrok z kozmu pomocou družíc je popri radaroch druhým hlavným nástrojom pre meteorológov.