Komisie a výbory

Kliknutím na príslušnú komisiu alebo výbor zobrazíte viac informácií
Predseda:Ing. František Tamašovič
Podpredseda:Ing. František Hatina
Členovia:Ing. Miroslava Zahoráková
 Pavol Cvik
 Ing. Dušan Foltín
 Ing. Patrik Rampašek
 JUDr. Aurel Gális
 Matúš Tóth
 Ing. Mgr. Ľubomír Slovák
Zapisovateľ:Ing. Helena Ultisová

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
2 Pozvánka na II. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 11.02.2019 Príloha
4 Pozvánka na III. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 02.04.2019 Príloha
5 Pozvánka na IV. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 08.04.2019 Príloha
6 Pozvánka na V. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 03.06.2019 Príloha
7 Pozvánka na VI. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 11.06.2019 Príloha
9 Pozvánka na I. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 29.1.2021 Príloha
10 Pozvánka na II.zasadanie KFSaPMM MsZ dňa 29.03.2021 Príloha
12 Pozvánka na III. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 19.05.2021 Príloha
13 Pozvánka na IV. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 17.06.2021 Príloha
14 Pozvánka na VII. zasadanie KFSaPMM MsZ dňa 18.10.2021 Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
8 Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 11.02.2019 Príloha
9 Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 02.04.2019 Príloha
10 Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 08.04.2019 Príloha
11 Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 03.06.2019 Príloha
12 Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 11.06.2019 Príloha
13 zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 1.10.2019 Príloha
14 zápisnica z KFaSMM zo dňa 15.10.2019 Príloha
16 Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 07.11.2019 Príloha
17 Zápisnica z KFSaPMM zo dňa 3.12.2019 Príloha
18 Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 5.2.2020 Príloha
Predseda:Ing. Igor Bartovič
Podpredseda:Ing. Andrea Heclová
Členovia:Karol Németh
 Mgr. Karol Kliment
 Ing. Igor Foltín
 Jozef Gužala
 Mgr. Dušan Rampašek
 Karol Tököly

Zapisovateľ: Ing. Stanislava Fialková

wdt_ID Súbor Popis Príloha
2 pozvánka 2/2019 Príloha
4 pozvánka 1/2019 Príloha
5 pozvánka 3/2019 Príloha
6 pozvánka 4/2019 Príloha
7 pozvánka 5/2019 Príloha
8 pozvánka 6/2019 Príloha
9 Pozvánka 1/2020 Príloha
10 Pozvánka 2/2020 Príloha
11 Pozvánka 3/2020 Príloha
12 Pozvánka 4/2020 Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
3 Zápisnica napísaná z I. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 11. februára 2019 Príloha
4 Zápisnica napísaná z II. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 3. apríla 2019 Príloha
5 Zápisnica napísaná z III. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 10. júna 2019 Príloha
6 Zápisnica napísaná zo IV. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 3. septembra 2019 Príloha
7 Zápisnica napísaná z V. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 14. októbra 2019 Príloha
8 Zápisnica napísaná zo VI. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 12. decembra 2019 Príloha
9 Zápisnica napísaná z I. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 06. februára 2020 Príloha
10 Zápisnica napísaná z II. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 18. júna 2020 Príloha
11 Zápisnica napísaná z III. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 17. septembra 2020 Príloha
12 Zápisnica napísaná zo IV. schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 29. októbra 2020 Príloha
Predseda:Ing. Mgr. Alžbeta Danielová
Podpredseda:Karol Németh
Členovia:MUDr. Daša Viszlayová
 MUDr. Ján Kanás
 Ing. Jozef Malík
 Ing. Róbert Polák
 Renáta Kozlíková
Zapisovateľ:Mgr. Romana Slažanská

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
3 Pozvánka 10.12.2018 Príloha
4 Pozvánka 14.2.2019 Príloha
5 Pozvánka 2.4.2019 Príloha
6 Pozvánka 11.6.2019 Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
4 Zápisnica z KŠKSZBMaŠ zo dňa 10.12.2018 Príloha
5 Zápisnica z KŠKSZBMaŠ zo dňa 14.2. 2019 Príloha
6 Zápisnica z KŠKSZBMaŠ zo dňaŠ 2.4.2019 Príloha
7 Zápisnica z KŠKSZBMaŠ zo dňa 11.6.2019 Príloha
8 Zápisnica z KŠKSZBMaŠ zo dňa 3.9.2019 Príloha
9 Zápisnica z KŠKSZBMaŠ zo dňa 15.10.2019 Príloha
10 Zápisnica z KŠKSZBMaŠ zo dňa 3.12.2019 Príloha
11 Zápisnica z KŠKSZBMaŠ zo dňa 21.02.2020 Príloha
12 Zápisnica z KŠKSZBMaŠ zo dňa 06.02.2020 Príloha
13 Zápisnica z KŠKSZBMaŠ zo dňa 15.10.2020 Príloha
Predseda:Pavol Bartovič
Podpredseda:Ing. Igor Bartovič
Členovia: 
 Mgr. Michal Valach
 Matúš Tóth
 Roman Frnda
 Pavol Cvik
 Mgr. Jana Vlčková
 Ladislav Černák
 Emil Brand
Zapisovateľ:Ing. Lucia Timeková

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
3 Pozvánka na I.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 10.12.2018 Príloha
4 Pozvánka na III.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 1.4.2019 Príloha
5 Pozvánka na II.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 11.2.2019 Príloha
6 Pozvánka na IV.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 12.6.2019 Príloha
7 Pozvánka na V.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 3.9.2019 Príloha
8 Pozvánka na VI.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 2.10.2019 Príloha
9 Pozvánka na VII.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 16.10.2019 Príloha
10 Pozvánka na VIII.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 3.12.2019 Príloha
11 Pozvánka na I.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 11.2.2020 Príloha
12 Pozvánka na II.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 9.6.2020 Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
3 ZÁPISNICA napísaná z I. riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami MsZ v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 10. decembra 2018 Príloha
4 ZÁPISNICA napísaná z II. riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami MsZ v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 11.februára 2019 Príloha
5 ZÁPISNICA napísaná z III.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 2.apríla 2019 Príloha
6 ZÁPISNICA napísaná z IV.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 12.júna 2019 Príloha
9 ZÁPISNICA napísaná z V.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 1.septembra 2019 Príloha
14 ZÁPISNICA napísaná z VI.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 2.októbra 2019 Príloha
15 ZÁPISNICA napísaná zo VII.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 16.októbra 2019 Príloha
16 ZÁPISNICA napísaná z VIII.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 3.decembra 2019 Príloha
17 ZÁPISNICA – I.riadna schôdzka KPBaPK 11.2.2020 Príloha
18 ZÁPISNICA – II.riadna schôdzka KPBaPK 9.6.2020 Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
4 Zápisnica z OVS zo dňa 26.8.2022 Príloha
Predseda:Karol Németh
Podpredseda:Pavol Cvik
Členovia:Ing. František Hatina

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
4 Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany, konané dňa 4.4.2019 o 14.30 hodine na Mestskom úrade Šurany Príloha
5 Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany, konaného dňa 3.12.2019 o 14.30 hodine na Mestskom úrade Šurany Príloha
6 Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany, konaného dňa 29.01.2020 o 13.00 hodine na Mestskom úrade Šurany Príloha
7 Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany, konaného dňa 29.5.2020 o 11.00 hodine na Mestskom úrade Šurany Príloha
9 Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany, konaného dňa 24.09.2020 o 13.00 hodine na Mestskom úrade Šurany Príloha
10 Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany, konaného dňa 2. 6. 2021 o 14.00 hod na Mestskom úrade Šurany Príloha
11 Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany, konané dňa 10.6.2022 o 13.30 hodine na Mestskom úrade Šurany Príloha

Ing. Miroslava Zahoráková
Ing. František Hatina
Ing. Eva Nemcová, zapisovateľka

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
3 Zápisnica z I. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek, dňa 22.1.2019 Príloha
4 Zápisnica z 2. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek zo dňa 20.3.2019 Príloha
5 Zápisnica z 3.riadnej schôdze OV KS Príloha
6 Výbor v časti Kostolný Sek zo dňa 15.8.2019 Príloha
7 Zápisnica z 5. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek zo dňa 7.10.2019 Príloha
8 Zápisnica zo 6. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek, dňa 21.11.2019 Príloha
9 Zápisnica zo 7. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek, dňa 21.1.2020 Príloha
10 Zápisnica z 8.riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek zo dňa 2.6.2020 Príloha
12 Zápisnica z 9.riadnej schôdze Výboru mestskej časti Kostolný Sek zo dňa 24.8.2020 Príloha
13 Zápisnica z 10. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek zo dňa 18.11.2020 Príloha

Pavol Cvik 
Ing. Andrea Heclová 
Bc. Janette Cviková, zapisovateľka 

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
2 Pozvánka na 1. schôdzku Výboru v časti Nitriansky Hrádok dňa 22.03.2019 Príloha
4 Pozvánka na 2. schôdzku Výboru v časti Nitriansky Hrádok dňa 15.05.2019 Príloha
5 Pozvánka na 3. schôdzku Výboru v časti Nitriansky Hrádok dňa 17.11.2019 Príloha
6 Pozvánka na 1. schôdzku Výboru v časti Nitriansky Hrádok dňa 16.01.2020 Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
4 Zápisnica z 1. schôdzky Výboru v časti Nitriansky Hrádok Príloha
5 Zápisnica z 2. schôdzky Výboru v časti Nitriansky Hrádok Príloha
6 Zápisnica z 3. schôdzky Výboru v časti Nitriansky Hrádok Príloha
7 Zápisnica z 1. schôdzky Výboru v časti Nitriansky Hrádok Príloha
wdt_ID Súbor Dokumenty MSZ Prílohy
5 Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií MsZ Šurany Prílohy
8 Zásady odmeňovania poslancov MsZ Prílohy
9 Rokovaci poriadok komisii MsZ Prílohy
10 Rokovací poriadok MsZ Šurany Prílohy
11 Dodatok č.1 k zásadám odmeňovania poslancov Prílohy

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ