Menu
Panoráma Šurian z hora

Komisie a výbory

Kliknutím na príslušnú komisiu alebo výbor zobrazíte viac informácií
Predseda:Ing. František Tamašovič
Podpredseda:JUDr. Roman Porubský
Členovia:Ing. Miroslava Zahoráková
 Pavol Cvik
 Ing. Dušan Foltín
 Ing. František Hatina
 JUDr. Aurel Gális
 Matúš Tóth
 Ing. Mgr. Ľubomír Slovák
Zapisovateľ:Ing. Helena Ultisová

Pozvánky :

wdt_IDSúborPopisPríloha
2Pozvánka na II. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 11.02.2019Príloha
4Pozvánka na III. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 02.04.2019Príloha
5Pozvánka na IV. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 08.04.2019Príloha
6Pozvánka na V. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 03.06.2019Príloha
7Pozvánka na VI. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 11.06.2019Príloha

Zápisnice :

wdt_IDSúborPopisPríloha
8Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 11.02.2019Príloha
9Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 02.04.2019Príloha
10Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 08.04.2019Príloha
11Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 03.06.2019Príloha
12Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 11.06.2019Príloha
Predseda:Ing. Igor Bartovič
Podpredseda:Ing. Andrea Heclová
Členovia:Jozef Klučka
 Karol Németh
 Mgr. Karol Kliment
 Jozef Gužala
 Ing. Igor Foltín
Zapisovateľ:Ing. Stanislava Fialková

Pozvánky :

wdt_IDSúborPopisPríloha

Zápisnice :

wdt_IDSúborPopisPríloha
3Zápisnica napísaná z I. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 11. februára 2019Príloha
4Zápisnica napísaná z II. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 3. apríla 2019Príloha
5Zápisnica napísaná z III. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 10. júna 2019Príloha
Predseda:Ing. Mgr. Alžbeta Danielová
Podpredseda:Karol Németh
Členovia:MUDr. Daša Viszlayová
 MUDr. Ján Kanás
 Ing. Jozef Malík
 Ing. Róbert Polák
 Renáta Kozlíková
Zapisovateľ:Mgr. Romana Slažanská

Pozvánky :

wdt_IDSúborPopisPríloha
3Pozvánka I. KŠKSZBMaŠ 10.12.2018Príloha
4Pozvánka II. KŠKSZBMaŠ 14.2.2019Príloha
5Pozvánka III. KŠKSZBMaŠ 2.4.2019Príloha
6Pozvánka IV. KŠKSZBMaŠ 11.6.2019Príloha

Zápisnice :

wdt_IDSúborPopisPríloha
4Zápisnica – I.riadna schôdzka KŠKSZBMaŠ 10.12.2018Príloha
5Zápisnica – II. riadna schôdzka KŠKSZBMaŠ 14.2. 2019Príloha
6Zápisnica – III. riadna schôdzka KŠKSZBMaŠ 2.4.2019Príloha
Predseda:Pavol Bartovič
Podpredseda:Ing. Igor Bartovič
Členovia: 
 Mgr. Michal Valach
 Matúš Tóth
 Roman Frnda
 Pavol Cvik
 Miroslav Banda
 Ladislav Černák
 Emil Brand
Zapisovateľ:Ing. Lucia Timeková

Pozvánky :

wdt_IDSúborPopisPríloha
3Pozvánka IPríloha
4Pozvánka IIPríloha
5Pozvánka IIIPríloha
6Pozvánka IVPríloha
7Pozvánka VPríloha

Zápisnice :

wdt_IDSúborPopisPríloha
3ZÁPISNICA napísaná z I. riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami MsZ v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 10. decembra 2018Príloha
4ZÁPISNICA napísaná z II. riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami MsZ v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 11.februára 2019Príloha
5ZÁPISNICA napísaná z III.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 2.apríla 2019Príloha
6ZÁPISNICA napísaná z IV.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 12.júna 2019Príloha
9ZÁPISNICA napísaná z V.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 1.septembra 2019Príloha
Predseda:Karol Németh
Podpredseda:Pavol Cvik
Členovia:Jozef Klučka

Pozvánky :

wdt_IDSúborPopisPríloha

Zápisnice :

wdt_IDSúborPopisPríloha
4Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany, konané dňa 4.4.2019 o 14:30 hodine na Mestskom úrade Šurany.Príloha

Predseda:          JUDr. Roman Porubský

Podpredseda:  Ing. Andrea Heclová

Členovia            Ing. Miroslava Zahoráková

                            Ing. Eva Augustínová

                            príslušný vedúci oddelenia Mestského úradu Šurany

Zapislovateľ:    Mária Černáková

wdt_IDSúborPopisPríloha
131. Zapisnica z I. zasadnutiaPríloha
142. Zapisnica z II. zasadnutiaPríloha

Ing. Miroslava Zahoráková
Jozef Klučka
Milada Šafárová
Ing. Eva Nemcová, zapisovateľka

Pozvánky :

wdt_IDSúborPopisPríloha

Zápisnice :

wdt_IDSúborPopisPríloha
3Zápisnica z I. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek, dňa 22.1.2019Príloha
4Zápisnica z 2. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek zo dňa 20.3.2019Príloha
5Zápisnica z 3.riadnej schôdze OV KSPríloha
6Výbor v časti Kostolný Sek zo dňa 15.8.2019Príloha

Pavol Cvik 
Ing. Andrea Heclová 
Ing. Martina Slováková, zapisovateľka 

Pozvánky :

wdt_IDSúborPopisPríloha
2Pozvánka na 1. schôdzku Výboru v časti Nitriansky Hrádok dňa 22.03.2019Príloha
4Pozvánka na 2. schôdzku Výboru v časti Nitriansky Hrádok dňa 15.05.2019Príloha

Zápisnice :

wdt_IDSúborPopisPríloha
4Zápisnica z 1. schôdzky Výboru v časti Nitriansky HrádokPríloha
5Zápisnica z 2. schôdzky Výboru v časti Nitriansky HrádokPríloha
wdt_IDSúborDokumenty MSZPrílohy
5Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií MsZ ŠuranyPrílohy
8Zásady odmeňovania poslancov MsZPrílohy
9Rokovaci poriadok komisii MsZPrílohy
10Rokovací poriadok MsZ ŠuranyPrílohy

Jarmok 2019 - Všetky informácie

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Rýchle oznamy

wdt_IDPridanéOznam
10510/09/2019MO SZZ pozýva pri príležitosti Šurianskeho jarmoku všetkých občanov na výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a kompótov v dňoch 20. a 21.9.2019 do SH. Vzorky ovocia a zeleniny je možné priniesť do Spoločenskej haly 19.9.2019 od 16.00 do 18.00 hod.
10719/09/2019FUTBAL: ŠK Šurany-OFK Tovarníky, sobota 21.9.2019 o 15:30 h. futbalový štadión v Šuranoch

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Vaše foto zo Šurian

Máte aktuálnu fotku z bežného života v meste? Môžete nám ju poslať  priamo z webu cez náš KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Oficiálna Facebook stránka mesta Šurany