Menu
Panoráma Šurian z hora

Komisie a výbory

Kliknutím na príslušnú komisiu alebo výbor zobrazíte viac informácií
Predseda:Ing. František Tamašovič
Podpredseda:JUDr. Roman Porubský
Členovia:Ing. Miroslava Zahoráková
 Pavol Cvik
 Ing. Dušan Foltín
 Ing. František Hatina
 JUDr. Aurel Gális
 Matúš Tóth
 Ing. Mgr. Ľubomír Slovák
Zapisovateľ:Ing. Helena Ultisová

Pozvánky :

wdt_IDSúborPopisPríloha
2Pozvánka na II. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 11.02.2019Príloha
4Pozvánka na III. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 02.04.2019Príloha
5Pozvánka na IV. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 08.04.2019Príloha

Zápisnice :

wdt_IDSúborPopisPríloha
5Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 11.02.2019Príloha
Predseda:Ing. Igor Bartovič
Podpredseda:Ing. Andrea Heclová
Členovia:Jozef Klučka
 Karol Németh
 Mgr. Karol Kliment
 Jozef Gužala
 Ing. Igor Foltín
Zapisovateľ:Ing. Stanislava Fialková

Pozvánky :

wdt_IDSúborPopisPríloha

Zápisnice :

wdt_IDSúborPopisPríloha
3Zápisnica napísaná z I. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 11. februára 2019Príloha
4Zápisnica napísaná z II. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 3. apríla 2019Príloha
Predseda:Ing. Mgr. Alžbeta Danielová
Podpredseda:Karol Németh
Členovia:MUDr. Daša Viszlayová
 MUDr. Ján Kanás
 Ing. Jozef Malík
 Ing. Róbert Polák
 Renáta Kozlíková
Zapisovateľ:Mgr. Romana Slažanská

Pozvánky :

wdt_IDSúborPopisPríloha
3Pozvánka I. KŠKSZBMaŠ 10.12.2018Príloha
4Pozvánka II. KŠKSZBMaŠ 14.2.2019Príloha

Zápisnice :

wdt_IDSúborPopisPríloha
4Zápisnica napísaná z I. riadnej schôdzky Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva, ktorá sa konala dňa 10. decembra 2018Príloha
5Zápisnica napísaná z II. riadnej schôdzky Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva, ktorá sa konala dňa 14. februára 2019Príloha
Predseda:Pavol Bartovič
Podpredseda:Ing. Igor Bartovič
Členovia: 
 Mgr. Michal Valach
 Matúš Tóth
 Roman Frnda
 Pavol Cvik
 Miroslav Banda
 Ladislav Černák
 Emil Brand
Zapisovateľ:Ing. Lucia Timeková

Pozvánky :

wdt_IDSúborPopisPríloha
3Pozvánka IPríloha
4Pozvánka IIPríloha
5Pozvánka IIIPríloha

Zápisnice :

wdt_IDSúborPopisPríloha
3ZÁPISNICA napísaná z I. riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami MsZ v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 10. decembra 2018Príloha
4ZÁPISNICA napísaná z II. riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami MsZ v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 11.februára 2019Príloha
5ZÁPISNICA napísaná z III.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 2.apríla 2019Príloha
Predseda:Karol Németh
Podpredseda:Pavol Cvik
Členovia:Jozef Klučka

Pozvánky :

wdt_IDSúborPopisPríloha

Zápisnice :

wdt_IDSúborPopisPríloha
4Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany, konané dňa 4.4.2019 o 14:30 hodine na Mestskom úrade Šurany.Príloha

Ing. Miroslava Zahoráková
Jozef Klučka
Milada Šafárová
Ing. Eva Nemcová, zapisovateľka

Pozvánky :

wdt_IDSúborPopisPríloha

Zápisnice :

wdt_IDSúborPopisPríloha
3Zápisnica z I. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek, dňa 22.1.2019Príloha
4Zápisnica z 2. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek zo dňa 20.3.2019Príloha

Pavol Cvik 
Ing. Andrea Heclová 
Ing. Martina Slováková, zapisovateľka 

Pozvánky :

wdt_IDSúborPopisPríloha
2Pozvánka na 1. schôdzku Výboru v časti Nitriansky Hrádok dňa 22.03.2019Príloha

Zápisnice :

wdt_IDSúborPopisPríloha
4Zápisnica z 1. schôdzky Výboru v časti Nitriansky HrádokPríloha
wdt_IDSúborDokumenty MSZPrílohy
5Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií MsZ ŠuranyPrílohy
6Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šuranoch schválený 14.02.2019.Prílohy
7Zásady odmeňovania poslancov MsZ Šurany, členov stálych a dočasných komisií MsZ Šurany, členov výborov mestských častí v Šuranoch a ZPOZ mesta ŠuranyPrílohy

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Rýchle oznamy

wdt_IDPridanéOznam
7311/04/2019MsPS oznamuje občanom, že zberový dvor bude od 19.4. do 22.4. zatvorený
7411/04/2019MsPS oznamuje občanom mestskej časti Nitriansky Hrádok, že separovaný a komunálny zber sa bude vykonávať v štvrtok 18.4.2019
7517/04/2019Odstávka el. energie: 6.5.2019 od 8.00 h. do 15.00 h. na ul. DOLNÁ a HLAVNÁ
7617/04/2019Odstávka el. energie: 7.5.2019 od 8.00 h. do 15.00 h. na ul. DOLNÁ
7717/04/2019Odstávka el. energie: 9.5.2019 od 8.30 h. do 14.00 h. na ul. JABLOŇOVÁ, NA LÚKACH, NAD HLINÍKOM, ZA KOSTOLOM, od 8.00 h. do 15.00 h. na ul. PRI ČIERNEJ, TOPOĽOVÁ, ULIČKA
7817/04/2019FUTBAL: ŠK ŠURANY-ŠTÚROVO, 20.4.2019 (sobota) o 16.00 h. futbalový štadión ŠK Šurany

Vaše foto zo Šurian

Máte aktuálnu fotku z bežného života v meste? Môžete nám ju poslať  priamo z webu cez náš KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Archív videí zo zasadnutí MsZ