Komisie a výbory

Kliknutím na príslušnú komisiu alebo výbor zobrazíte viac informácií
Predseda:Ing. František Tamašovič
Podpredseda:JUDr. Roman Porubský
Členovia:Ing. Miroslava Zahoráková
 Pavol Cvik
 Ing. Dušan Foltín
 Ing. František Hatina
 JUDr. Aurel Gális
 Matúš Tóth
 Ing. Mgr. Ľubomír Slovák
Zapisovateľ:Ing. Helena Ultisová

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
2 Pozvánka na II. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 11.02.2019 Príloha
4 Pozvánka na III. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 02.04.2019 Príloha
5 Pozvánka na IV. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 08.04.2019 Príloha
6 Pozvánka na V. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 03.06.2019 Príloha
7 Pozvánka na VI. zasadnutie KFSaPMM MsZ dňa 11.06.2019 Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
8 Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 11.02.2019 Príloha
9 Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 02.04.2019 Príloha
10 Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 08.04.2019 Príloha
11 Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 03.06.2019 Príloha
12 Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 11.06.2019 Príloha
13 zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 1.10.2019 Príloha
14 zápisnica z KFaSMM zo dňa 15.10.2019 Príloha
16 Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 07.11.2019 Príloha
17 Zápisnica z KFSaPMM zo dňa 3.12.2019 Príloha
18 Zápisnica z KFSaPMM MsZ zo dňa 5.2.2020 Príloha
Predseda:Ing. Igor Bartovič
Podpredseda:Ing. Andrea Heclová
Členovia:Jozef Klučka
 Karol Németh
 Mgr. Karol Kliment
 Jozef Gužala
 Ing. Igor Foltín
Zapisovateľ:Ing. Stanislava Fialková

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
2 pozvánka 2/2019 Príloha
4 pozvánka 1/2019 Príloha
5 pozvánka 3/2019 Príloha
6 pozvánka 4/2019 Príloha
7 pozvánka 5/2019 Príloha
8 pozvánka 6/2019 Príloha
9 Pozvánka 1/2020 Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
3 Zápisnica napísaná z I. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 11. februára 2019 Príloha
4 Zápisnica napísaná z II. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 3. apríla 2019 Príloha
5 Zápisnica napísaná z III. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 10. júna 2019 Príloha
6 Zápisnica napísaná zo IV. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 3. septembra 2019 Príloha
7 Zápisnica napísaná z V. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 14. októbra 2019 Príloha
8 Zápisnica napísaná zo VI. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 12. decembra 2019 Príloha
9 Zápisnica napísaná z I. riadnej schôdzky komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 06. februára 2020 Príloha
Predseda:Ing. Mgr. Alžbeta Danielová
Podpredseda:Karol Németh
Členovia:MUDr. Daša Viszlayová
 MUDr. Ján Kanás
 Ing. Jozef Malík
 Ing. Róbert Polák
 Renáta Kozlíková
Zapisovateľ:Mgr. Romana Slažanská

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
3 Pozvánka I. KŠKSZBMaŠ 10.12.2018 Príloha
4 Pozvánka II. KŠKSZBMaŠ 14.2.2019 Príloha
5 Pozvánka III. KŠKSZBMaŠ 2.4.2019 Príloha
6 Pozvánka IV. KŠKSZBMaŠ 11.6.2019 Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
4 Zápisnica – I.riadna schôdzka KŠKSZBMaŠ 10.12.2018 Príloha
5 Zápisnica – II. riadna schôdzka KŠKSZBMaŠ 14.2. 2019 Príloha
6 Zápisnica – III. riadna schôdzka KŠKSZBMaŠ 2.4.2019 Príloha
7 Zápisnica – IV. riadna schôdzka KŠKSZBMaŠ 11.6.2019 Príloha
8 Zápisnica – V. riadna schôdzka KŠKSZBMaŠ 3.9.2019 Príloha
9 Zápisnica-VI. riadna schôdzka KŠKSZBMaŠ Príloha
Predseda:Pavol Bartovič
Podpredseda:Ing. Igor Bartovič
Členovia: 
 Mgr. Michal Valach
 Matúš Tóth
 Roman Frnda
 Pavol Cvik
 Miroslav Banda
 Ladislav Černák
 Emil Brand
Zapisovateľ:Ing. Lucia Timeková

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
3 Pozvánka na I.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 10.12.2018 Príloha
4 Pozvánka na III.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 1.4.2019 Príloha
5 Pozvánka na II.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 11.2.2019 Príloha
6 Pozvánka na IV.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 12.6.2019 Príloha
7 Pozvánka na V.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 3.9.2019 Príloha
8 Pozvánka na VI.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 2.10.2019 Príloha
9 Pozvánka na VII.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 16.10.2019 Príloha
10 Pozvánka na VIII.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 3.12.2019 Príloha
11 Pozvánka na I.zasadnutie KPBaPK MsZ dňa 11.2.2020 Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
3 ZÁPISNICA napísaná z I. riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami MsZ v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 10. decembra 2018 Príloha
4 ZÁPISNICA napísaná z II. riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami MsZ v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 11.februára 2019 Príloha
5 ZÁPISNICA napísaná z III.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 2.apríla 2019 Príloha
6 ZÁPISNICA napísaná z IV.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 12.júna 2019 Príloha
9 ZÁPISNICA napísaná z V.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 1.septembra 2019 Príloha
14 ZÁPISNICA napísaná z VI.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 2.októbra 2019 Príloha
15 ZÁPISNICA napísaná zo VII.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 16.októbra 2019 Príloha
16 ZÁPISNICA napísaná z VIII.riadnej schôdzky Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktorá sa konala dňa 3.decembra 2019 Príloha
17 Zápisnica z KPBaPK zo dňa 11.2.2020 Príloha
Predseda:Karol Németh
Podpredseda:Pavol Cvik
Členovia:Jozef Klučka

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
4 Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany, konané dňa 4.4.2019 o 14:30 hodine na Mestskom úrade Šurany. Príloha
5 Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany, konaného dňa 3.12.2019 o 14.30 hodine na Mestskom úrade Šurany Príloha
6 Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany, konaného dňa 29.01.2020 o 13.00 hodine na Mestskom úrade Šurany Príloha

Predseda:          JUDr. Roman Porubský

Podpredseda:  Ing. Andrea Heclová

Členovia            Ing. Miroslava Zahoráková

                            Ing. Eva Augustínová

                            príslušný vedúci oddelenia Mestského úradu Šurany

Zapislovateľ:    Mária Černáková

wdt_ID Súbor Popis Príloha
13 Zapisnica z I. zasadnutia Príloha
14 Zapisnica z II. zasadnutia Príloha
15 Zápisnica z III. zasadnutia Príloha

Ing. Miroslava Zahoráková
Jozef Klučka
Milada Šafárová
Ing. Eva Nemcová, zapisovateľka

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
3 Zápisnica z I. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek, dňa 22.1.2019 Príloha
4 Zápisnica z 2. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek zo dňa 20.3.2019 Príloha
5 Zápisnica z 3.riadnej schôdze OV KS Príloha
6 Výbor v časti Kostolný Sek zo dňa 15.8.2019 Príloha
7 Zápisnica z 5. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek zo dňa 7.10.2019 Príloha
8 Zápisnica zo 6. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek, dňa 21.11.2019 Príloha
9 Zápisnica zo 7. riadnej schôdzky Výboru v časti Kostolný Sek, dňa 21.1.2020 Príloha

Pavol Cvik 
Ing. Andrea Heclová 
Ing. Martina Slováková, zapisovateľka 

Pozvánky :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
2 Pozvánka na 1. schôdzku Výboru v časti Nitriansky Hrádok dňa 22.03.2019 Príloha
4 Pozvánka na 2. schôdzku Výboru v časti Nitriansky Hrádok dňa 15.05.2019 Príloha
5 Pozvánka na 3. schôdzku Výboru v časti Nitriansky Hrádok dňa 17.11.2019 Príloha
6 Pozvánka na 1. schôdzku Výboru v časti Nitriansky Hrádok dňa 16.01.2020 Príloha

Zápisnice :

wdt_ID Súbor Popis Príloha
4 Zápisnica z 1. schôdzky Výboru v časti Nitriansky Hrádok Príloha
5 Zápisnica z 2. schôdzky Výboru v časti Nitriansky Hrádok Príloha
6 Zápisnica z 3. schôdzky Výboru v časti Nitriansky Hrádok Príloha
7 Zápisnica z 1. schôdzky Výboru v časti Nitriansky Hrádok Príloha
wdt_ID Súbor Dokumenty MSZ Prílohy
5 Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií MsZ Šurany Prílohy
8 Zásady odmeňovania poslancov MsZ Prílohy
9 Rokovaci poriadok komisii MsZ Prílohy
10 Rokovací poriadok MsZ Šurany Prílohy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

Šuriansky jarmok 2020 - informácie pre predajcov

Kalendárium mesta Šurany na rok 2020

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
6 13/03/2020 Mestský podnik služieb Šurany týmto oznamuje občanom mesta že zberový dvor v mestskej časti Argentína, Za múrom 1, Šurany bude od 14.03.2020 (sobota) do odvolania zatvorený ako preventívne opatrenie v súvislosti s ochorením COVID- 19.
7 16/03/2020 Slovenská pošta Šurany1 oznamuje občanom že na poštu je možný vstup len s ochranou tváre (rúškom,respirátorom,šálom,šatkou).
12 24/03/2020 JARNÉ UPRATOVANIE - ZBER KONÁROV: N. Hrádok - 30.-31.3., K.Sek - 1.-2.4., Kopec a Nový Svet - 3.4., Šurany - 6.-8.4.
13 27/03/2020 Slovenská pošta a.s., pošta Šurany 1 oznamuje občanom zmenu hodín pre verejnosť: pondelok až piatok 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00. Uvedené platí do odvolania.

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Vaše foto zo Šurian

Máte aktuálnu fotku z bežného života v meste? Môžete nám ju poslať  priamo z webu cez náš KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Oficiálna Facebook stránka mesta Šurany