Primátor mesta Šurany

Primátor mesta Šurany Mgr. Marcel Filaga

Kontakt: 035 6500 105

Email: primator.surany@surany.sk

Príhovor primátora mesta Šurany Mgr. Marcela Filagu

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ctení hostia, dámy a páni a občania mesta Šurany.


Dovoľte mi vyjadriť úprimné poďakovanie za prejavenú dôveru. Prijímam tento výsledok s pokorou a uvedomujem si obrovskú zodpovednosť, ktorou ste ma poctili.


Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva, Vám všetkým ešte raz gratulujem k zvoleniu za poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch. Každého z Vás poznám osobne, a preto sa odvažujem vysloviť presvedčenie, že naša spolupráca bude dobrá a efektívna. Verím, že to bude spolupráca naplnená racionalitou, porozumením, konštruktívnym prístupom, verná hodnotám a s citom pre spravodlivosť. Verím, že veľmi rýchlo sa budeme môcť považovať za tím ľudí, ktorí majú spoločný pracovný cieľ a pracuje v prospech občanov mesta Šurany a jeho okolia.

Veľmi pekne ďakujem mojej manželke Soničke za jej lásku, podporu a trpezlivosť počas kampane, ďakujem svojim rodičom a starým rodičom za výchovu, lásku a za to, akým príkladom boli a sú pre mňa. Aj vďaka nim sa teraz môžem prihovárať k ľuďom ako primátor mesta. No v neposlednom rade ďakujem všetkým, ktorí pri mne stoja a podporujú ma.

Dovoľte mi z tohto miesta poďakovať predošlému Mestskému zastupiteľstvu, vedeniu mesta, všetkým zamestnancom samosprávy mesta Šurany za ich prácu, ktorú odviedli pre mesto Šurany a jeho obyvateľov.

No tento okamih nie je o bilancovaní predošlého obdobia, tento okamih je o stanovení si cieľov a priorít. Je treba sa pozrieť na nové smerovanie mesta. Ponúkam odbornosť, ponúkam cit a zdravý aktivistický záujem. Ponúkam teda rozum, srdce a ruky. Preberám všetky záväzky a povinnosti verejnej služby. Ponúkam umiernenosť, dobré vystupovanie a konzistenciu vo vyjadreniach. Prišiel som slúžiť občanom, obyvateľom, mestu Šurany.

Mám cieľ, a tým je klimaticky odolná samospráva, kvalitný verejný priestor, samospráva dialógu a komunikácie s obyvateľmi, aktívne mesto plné zážitku a pestrosti, kde je občan na prvom mieste. Vyžaduje to jasné a priame riadenie, úpravu prístupu a nastavenie nových pravidiel. Privítam každého, kto chce mestu pomôcť ale odmietam všetky nevýhodné riešenia, netransparentnosť a zmluvy, ktoré mestu ublížia.
Mojou víziou sú Šurany ako moderné európske mesto s právom na dôstojný život pre každého obyvateľa mesta. Vidím obrovský potenciál v aktívnych, úspešných a vyspelých ľuďoch, ktorí už teraz ponúkajú pomocnú ruku, odbornosť a chuť posunúť naše mesto vpred. V mojich očiach sú to vzácni ľudia, zaslúžia si obdiv a úctu, a sú pozitívnym príkladom pre druhých. Chcel by som byť inšpiráciou pre iné samosprávy. Som hrdý, že som obyvateľ mesta Šurany a mám tú česť s Vami pracovať. Som presvedčený, že máme na to robiť Šurany každý deň o kúsok lepším mestom.
Vážení prítomní, dovoľte, aby som vás informoval, že v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, poverujem zastupovaním primátora pani poslankyňu Miroslavu Zahorákovú. Rozsah zastupovania bude určený v písomnom poverení. Pani poslankyňa Miroslava Zahoráková sa ujme svojej funkcie dňa 1.decembra 2022.

Na záver prajem mestu Šurany čo najkrajšiu budúcnosť, aby tu žili zdraví, šťastní, láskaví a spokojní ľudia. Spoločne sme súčasťou celku, súčasťou ľudskej rodiny. Veľmi si želám, aby to bola naša spoločná cesta. Ďakujem za pozornosť.

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ