Primátor mesta Šurany

Primátor mesta Šurany Mgr. Marcel Filaga

Kontakt: 035 6500 105

Email: primator.surany@surany.sk

Príhovor primátora mesta Šurany Mgr. Marcela Filagu

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ctení hostia, dámy a páni a občania mesta Šurany.


Dovoľte mi vyjadriť úprimné poďakovanie za prejavenú dôveru. Prijímam tento výsledok s pokorou a uvedomujem si obrovskú zodpovednosť, ktorou ste ma poctili.


Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva, Vám všetkým ešte raz gratulujem k zvoleniu za poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch. Každého z Vás poznám osobne, a preto sa odvažujem vysloviť presvedčenie, že naša spolupráca bude dobrá a efektívna. Verím, že to bude spolupráca naplnená racionalitou, porozumením, konštruktívnym prístupom, verná hodnotám a s citom pre spravodlivosť. Verím, že veľmi rýchlo sa budeme môcť považovať za tím ľudí, ktorí majú spoločný pracovný cieľ a pracuje v prospech občanov mesta Šurany a jeho okolia.

Veľmi pekne ďakujem mojej manželke Soničke za jej lásku, podporu a trpezlivosť počas kampane, ďakujem svojim rodičom a starým rodičom za výchovu, lásku a za to, akým príkladom boli a sú pre mňa. Aj vďaka nim sa teraz môžem prihovárať k ľuďom ako primátor mesta. No v neposlednom rade ďakujem všetkým, ktorí pri mne stoja a podporujú ma.

Dovoľte mi z tohto miesta poďakovať predošlému Mestskému zastupiteľstvu, vedeniu mesta, všetkým zamestnancom samosprávy mesta Šurany za ich prácu, ktorú odviedli pre mesto Šurany a jeho obyvateľov.

No tento okamih nie je o bilancovaní predošlého obdobia, tento okamih je o stanovení si cieľov a priorít. Je treba sa pozrieť na nové smerovanie mesta. Ponúkam odbornosť, ponúkam cit a zdravý aktivistický záujem. Ponúkam teda rozum, srdce a ruky. Preberám všetky záväzky a povinnosti verejnej služby. Ponúkam umiernenosť, dobré vystupovanie a konzistenciu vo vyjadreniach. Prišiel som slúžiť občanom, obyvateľom, mestu Šurany.

Mám cieľ, a tým je klimaticky odolná samospráva, kvalitný verejný priestor, samospráva dialógu a komunikácie s obyvateľmi, aktívne mesto plné zážitku a pestrosti, kde je občan na prvom mieste. Vyžaduje to jasné a priame riadenie, úpravu prístupu a nastavenie nových pravidiel. Privítam každého, kto chce mestu pomôcť ale odmietam všetky nevýhodné riešenia, netransparentnosť a zmluvy, ktoré mestu ublížia.
Mojou víziou sú Šurany ako moderné európske mesto s právom na dôstojný život pre každého obyvateľa mesta. Vidím obrovský potenciál v aktívnych, úspešných a vyspelých ľuďoch, ktorí už teraz ponúkajú pomocnú ruku, odbornosť a chuť posunúť naše mesto vpred. V mojich očiach sú to vzácni ľudia, zaslúžia si obdiv a úctu, a sú pozitívnym príkladom pre druhých. Chcel by som byť inšpiráciou pre iné samosprávy. Som hrdý, že som obyvateľ mesta Šurany a mám tú česť s Vami pracovať. Som presvedčený, že máme na to robiť Šurany každý deň o kúsok lepším mestom.
Vážení prítomní, dovoľte, aby som vás informoval, že v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, poverujem zastupovaním primátora pani poslankyňu Miroslavu Zahorákovú. Rozsah zastupovania bude určený v písomnom poverení. Pani poslankyňa Miroslava Zahoráková sa ujme svojej funkcie dňa 1.decembra 2022.

Na záver prajem mestu Šurany čo najkrajšiu budúcnosť, aby tu žili zdraví, šťastní, láskaví a spokojní ľudia. Spoločne sme súčasťou celku, súčasťou ľudskej rodiny. Veľmi si želám, aby to bola naša spoločná cesta. Ďakujem za pozornosť.

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ