Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Mesto Šurany zhromažďuje,  spracúva  a  používa  osobné  údaje  v súlade s:

  • Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
  • ustanoveniami  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečilo súlad s týmito právnymi predpismi.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Mesto Šurany je :

SOMI Systems a.s, Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Zodpovedná osoba dozerá na dodržiavanie ochrany osobných údajov a zákonnosti ich spracovania podľa ustanovení Zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pod skráteným názvom GDPR. 

Kontakt na zodpovednú osobu: 

tel. kontakt: 00421 48 4146759

e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

 Informovanie o právach dotknutých osôb a spracovaní osobných údajov 

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ