OVS na predaj 13 pozemkov - lokalita „Za školou“

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch schválilo spôsob prevodu majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže na predaj 13 pozemkov v mestskej časti Kostolný Sek, lokalita „Za školou“. Ide o pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu s možnosťou napojenia na inžinierske siete (miestnu cestu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, elektrické prípojky a prípojka na optickú sieť).

V súčasnosti sa pripravujú súťažné podmienky a po ich schválení mestským zastupiteľstvom bude mestom Šurany vyhlásená obchodná verejná súťaž.

Blížiace sa podujatia , pozvánky

Stalo sa

Úradná tabuľa

wdt_ID Dátum Popis Príloha
1 16/12/2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020 Príloha
2 10/05/2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery Príloha
3 10/05/2016 Upozornenie občanov mesta Šurany Príloha
4 20/06/2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora Príloha
5 08/07/2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach Príloha
6 08/07/2016 Oznam SPP distribúcia Príloha
7 25/07/2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022 Príloha
8 11/10/2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko Príloha
9 17/02/2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY Príloha
10 05/04/2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta Príloha

Oznámenie o doručení/uložení zásielky

Dátum wdt_ID Popis Príloha
15/03/2023 276 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
16/03/2023 277 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
20/03/2023 278 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
22/03/2023 279 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
22/03/2023 280 Oznámenie o doručení zásielky Príloha
23/03/2023 281 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
24/03/2023 282 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
27/03/2023 283 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
28/03/2023 284 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
29/03/2023 285 Oznámenie o uložení zásielky Príloha

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Dátum wdt_ID Popis Príloha
22/03/2023 42 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Príloha

Rozhlasové relácie

wdt_ID Súbor Obsah Dátum Príloha
27 Informácia o podpise zmluvy MAS CEDRON NITRAVA 17/07/2019
48 Západoslovenská distribučná - výzva 12/11/2019
67 OZNAM - Mestský podnik služieb Šurany 13/02/2020
102 OZNAM - prímestská autobusová doprava 28/05/2020
107 OZNAM - obnova MHD č. 2 04/06/2020
125 Oznámenie - Domov Jesienka 14/09/2020
128 Dôležitý oznam - stravovanie seniorov 25/09/2020
134 Občianske združenie Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA informuje 06/10/2020
136 Bezplatné zasielanie SMS správ - rozhlas 08/10/2020
137 OZNAM -Domov Jesienka Šurany - rozvoz stravy 19/10/2020

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Zmena veľkosti písma