COVID-19 - antigénové testovanie – mobilné odberové miesta v meste Šurany

Mobilné odberové miesto sa nachádza v kultúrnom zariadení na adrese :

Šurany – Kostolný Sek, Šurianska 11

Otvorené do 31.3.2021 – 7 dní v týždni

od 9:00 – do 13:00

od 14:00 – do 18:00 

 

Mobilné odberové miesto sa nachádza v kultúrnom zariadení na adrese :

Šurany – Nitriansky Hrádok, Hlavná 32 

Otvorené do 31.3.2021 – 7 dní v týždni

od 8:00 – do 12:00 

od 13:00 – do 16:00

Testovanie prebieha bez objednania, bez čakania a priebežne. Aktuálnu vyťaženosť mobilného odberového miesta je možné vidieť na stránke www.surany.tv

„Všeobecné opatrenia v súvislosti s COVID – 2019“

Oznamy Mestského úradu Šurany /koronavírus/

Stalo sa

Blížiace sa podujatia , pozvánky

Úradná tabuľa

wdt_ID Dátum Popis Príloha
1 16/12/2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020 Príloha
2 10/05/2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery Príloha
3 10/05/2016 Upozornenie občanov mesta Šurany Príloha
4 20/06/2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora Príloha
5 08/07/2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach Príloha
6 08/07/2016 Oznam SPP distribúcia Príloha
7 25/07/2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022 Príloha
8 11/10/2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko Príloha
9 17/02/2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY Príloha
10 05/04/2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta Príloha

Rozhlasové relácie

wdt_ID Súbor Obsah Dátum Príloha
27 Informácia o podpise zmluvy MAS CEDRON NITRAVA 17/07/2019
48 Západoslovenská distribučná - výzva 12/11/2019
67 OZNAM - Mestský podnik služieb Šurany 13/02/2020
102 OZNAM - prímestská autobusová doprava 28/05/2020
107 OZNAM - obnova MHD č. 2 04/06/2020
125 Oznámenie - Domov Jesienka 14/09/2020
128 Dôležitý oznam - stravovanie seniorov 25/09/2020
134 Občianske združenie Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA informuje 06/10/2020
136 Bezplatné zasielanie SMS správ - rozhlas 08/10/2020
137 OZNAM -Domov Jesienka Šurany - rozvoz stravy 19/10/2020

Príhovor do nového roka 2021

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril úvodom Nového roka 2021.

V novoročných príhovoroch sa zvykne hodnotiť a zároveň odprevádzať rok minulý, no uplynulý rok po vniknutí pandémie na územie Slovenska môžeme nazvať rokom pandemickým, ktorý bol plný obáv a neistôt vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Na zníženie následkov šírenia koronavírusu boli prijaté opatrenia, ktoré negatívne zasiahli naše žitie v oblasti  spoločenského života, vzdelávania, kultúry, športu a hlavne v oblasti zdravotníctva.

Opatrenia nepriaznivo zasiahli aj ekonomiku a následne tým aj rozvoj aktivít nášho mesta. Rozpočet mesta na rok 2020 bol mestským zastupiteľstvom schválený ako vyrovnaný, ale vplyvom poklesu príjmov zo štátneho rozpočtu o 200-tisíc eur, muselo mesto pristúpiť k úprave schváleného rozpočtu, čo malo za následok nezrealizovanie plánovaných investícií. I napriek tomu život, ani čas v meste nezastal a bude záležať len na nás, ako sa s ťažkými situáciami vysporiadame.

Pevne verím, že vzájomnou pomocou, dodržiavaním epidemiologických opatrení, zodpovednosťou, dobrými rodinnými vzťahmi, vzájomným pochopením a toleranciou v spolužití nás občanov mesta, túto ťažkú situáciu úspešne prekonáme.

Ako primátor mesta v spolupráci s Mestským zastupiteľstvom Šurany urobím všetko preto, aby sme boli mestom dobre spravovaným, aby sme boli mestom, ktoré rastie a hlavne mestom v ktorom sa obyvateľom dobre žije.

Viem, aby sme tieto ambície naplnili, čaká nás veľa práce v tomto ťažkom období. Vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo vie a má prehľad o tom, čo treba v meste budovať, opravovať a prioritne riešiť, ale k tomu všetkému sú potrebné rozumné riešenia a vhodné podmienky. Mesto má pripravené projekty a návrhy na plnenie základných funkcií a rozvoja mesta v hodnote približne 600-tisíc eur.

Tieto aktivity sa budú napĺňať v súlade s priaznivou celoštátnou ekonomickou situáciou, na ktorej sú samosprávy závislé. Verím, že v novom roku sa bude naša ekonomika stabilizovať a postupne zlepšovať.

Moja vďaka a nesmierna úcta patrí všetkým ľuďom, ktorí sa svojím niekedy až nadľudským úsilím podieľali na zmierňovaní následkov okolo pandémie COVID-19.

Ďakujem všetkým zamestnancom pracujúcim v našich zariadeniach: personálu zariadenia sociálnych služieb Domova Jesienka Šurany, lekárom, sestrám a zamestnancom našej mestskej polikliniky a mestskej lekárne, všetkým pedagogickým zamestnancom a v neposlednom rade i Vám občanom nášho mesta, ktorí svojou prácou a umom zmierňujú následky tejto pandémie.

Vážení spoluobčania,

naša budúcnosť závisí na tom, čo robíme v súčasnosti  a preto je veľmi dôležité, aby sme sa na začiatku roka zamysleli a porozmýšľali nad tým, čo môžeme okolo seba v najbližšom čase vylepšiť, ako sa k sebe navzájom správať a vážiť si jeden druhého.

Prajem si, Vážení priatelia – občania, aby nás v našom rozhodovaní a konaní sprevádzal „duch múdrosti“, aby sa náš život v meste a vo vašich domácnostiach dostal do normálnych koľají, kedy budeme môcť žiť plnohodnotným kultúrno-spoločenským životom v dobrom zdraví.

Veľa zdravia, šťastia, vzájomnej lásky a pokoja v duši Vám prajem po celý rok 2021.

                          

                                                                                       Ing. Marek  O r e m u s

                                                                                                                 primátor mesta Šurany

Investičné stavby budované v meste Šurany

Plánované investičné akcie mesta

Daňové priznanie 2021

Dotácie z rozpočtu mesta za rok 2020

INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU VYÚČTOVANIA DOTÁCIE POSKYTNUTEJ Z ROZPOČTU MESTA ŠURANY V ROKU 2020

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

SODB 2021

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Zmena veľkosti písma