Oznam

Vážení spoluobčania a návštevníci mesta!

Dňa 25.júna 2022 sa bude konať 1. ročník zrazu historických vozidiel „ ŠALIANSKYCH 100 km“.

Súčasťou tohto zrazu bude zastavenie historických vozidiel v meste Šurany na Námestí hrdinov.  Z uvedeného dôvodu MsP Šurany v čase od 14,00 h do 16,00 h dočasne uzavrie Námestie hrdinov pre motorové vozidlá.

Historické vozidlá si budete môcť prezrieť v čase od  14,30 h do 15,00 h.

Za pochopenie ďakujeme! Tešíme sa na Vás!

Bližšie info: 035 6500 100, 0905 225 026 Mestská polícia Šurany

 

VOĽBY 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí

a orgánov samosprávnych krajov

29. októbra 2022

Ukrajina - informácie

Kyberšikanovanie

Stalo sa

Blížiace sa podujatia , pozvánky

Úradná tabuľa

wdt_ID Dátum Popis Príloha
1 16/12/2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020 Príloha
2 10/05/2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery Príloha
3 10/05/2016 Upozornenie občanov mesta Šurany Príloha
4 20/06/2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora Príloha
5 08/07/2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach Príloha
6 08/07/2016 Oznam SPP distribúcia Príloha
7 25/07/2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022 Príloha
8 11/10/2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko Príloha
9 17/02/2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY Príloha
10 05/04/2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta Príloha

Oznámenie o doručení/uložení zásielky

Dátum wdt_ID Popis Príloha
09/06/2022 73 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
10/06/2022 74 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
13/06/2022 75 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
15/06/2022 76 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
16/06/2022 77 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
17/06/2022 78 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
20/06/2022 80 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
21/06/2022 81 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
22/06/2022 82 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
23/06/2022 83 Oznámenie o uložení zásielky Príloha

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Dátum wdt_ID Popis Príloha
22/06/2022 21 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Príloha
24/06/2022 22 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Príloha

Rozhlasové relácie

wdt_ID Súbor Obsah Dátum Príloha
27 Informácia o podpise zmluvy MAS CEDRON NITRAVA 17/07/2019
48 Západoslovenská distribučná - výzva 12/11/2019
67 OZNAM - Mestský podnik služieb Šurany 13/02/2020
102 OZNAM - prímestská autobusová doprava 28/05/2020
107 OZNAM - obnova MHD č. 2 04/06/2020
125 Oznámenie - Domov Jesienka 14/09/2020
128 Dôležitý oznam - stravovanie seniorov 25/09/2020
134 Občianske združenie Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA informuje 06/10/2020
136 Bezplatné zasielanie SMS správ - rozhlas 08/10/2020
137 OZNAM -Domov Jesienka Šurany - rozvoz stravy 19/10/2020

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.
40 10/06/2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že od 10.6.2022 do 17.6.2022 bude na Nitrianskom Hrádku vykonávať odpočty vodomerov v domácnostiach.

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Zmena veľkosti písma