Oznam

Oznamujeme , že z dôvodu zlej epidemiologickej situácie na Slovensku a v regióne  Nitrianskeho samosprávneho kraja, na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja počnúc dňom 18.1.2021 až do odvolania bude prímestská autobusová doprava premávať v režime letných prázdnin.

 

Ďalšie informácie budú aktualizované na webovej stránke dopravcu:  https://arriva.sk/nove-zamky/

Oznam

V záujme ochrany zdravia ľudí a na základe uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. decembra 2020

k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu ohľadom obmedzenia slobody pohybu a zákazu vychádzania oznamujeme občanom, že mestský úrad a spoločný obecný úrad bude

od 11. januára 2021 až do odvolania

pracovať v obmedzenom režime.

Stránkové dni sú zrušené a budova mestského úradu bude pre verejnosť zatvorená.

Služby mestského úradu budú zabezpečované len v nevyhnutnej miere.

V súrnych a neodkladných  prípadoch môžete so zamestnancami úradu komunikovať:

  • e-mailom na adrese : msu@surany.sk,
  • telefonicky v pondelok a v stredu v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod. a v piatok v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Telefónny zoznam je zverejnený na webovej stránke mesta Šurany v sekcii Mestský úrad – kontakty.

 

Činnosť matriky je obmedzená výlučne na vybavenie matričných udalostí.

 

Osvedčovanie listín a podpisov sa až do odvolania nevykonáva !

 

V Šuranoch, dňa 08. 01. 2021

 

Ing. Marek  O r e m u s, v. r.

     primátor mesta Šurany

Oznam

Spoločnosť SWOT spol. s r. o. oznamuje občanom, že od pondelka, t. j.  11.1. 2021 bude na mobilnom odbernom mieste, zriadenom v Šuranoch na Komenského ul. č. 2  prebiehať objednávanie na antigénové odberné miesto VÝLUČNE formou rezervačného (objednávacieho) systému, ktorý je funkčný na webovej stránke KORONA.GOV.SK, alebo v nasledujúcom linku:

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

ZÁROVEŇ UPOZORŇUJE OBČANOV, ŽE NA ANTIGÉNOVÉ ODBERNÉ MIESTO NIE JE MOŽNÉ PRÍSŤ BEZ OBJEDNANIA. 

VYŠETRENÍ BUDÚ LEN OBJEDNANÍ OBČANIA !!!

BEZ OBJEDNANIA BUDÚ VYŠETRENÍ IBA OBČANIA S VÝMENNÝM LÍSTKOM OD LEKÁRA, PREUKAZOM ZŤP A TEHOTNÉ ŽENY.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Príhovor do nového roka 2021

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril úvodom Nového roka 2021.

V novoročných príhovoroch sa zvykne hodnotiť a zároveň odprevádzať rok minulý, no uplynulý rok po vniknutí pandémie na územie Slovenska môžeme nazvať rokom pandemickým, ktorý bol plný obáv a neistôt vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Na zníženie následkov šírenia koronavírusu boli prijaté opatrenia, ktoré negatívne zasiahli naše žitie v oblasti  spoločenského života, vzdelávania, kultúry, športu a hlavne v oblasti zdravotníctva.

Opatrenia nepriaznivo zasiahli aj ekonomiku a následne tým aj rozvoj aktivít nášho mesta. Rozpočet mesta na rok 2020 bol mestským zastupiteľstvom schválený ako vyrovnaný, ale vplyvom poklesu príjmov zo štátneho rozpočtu o 200-tisíc eur, muselo mesto pristúpiť k úprave schváleného rozpočtu, čo malo za následok nezrealizovanie plánovaných investícií. I napriek tomu život, ani čas v meste nezastal a bude záležať len na nás, ako sa s ťažkými situáciami vysporiadame.

Pevne verím, že vzájomnou pomocou, dodržiavaním epidemiologických opatrení, zodpovednosťou, dobrými rodinnými vzťahmi, vzájomným pochopením a toleranciou v spolužití nás občanov mesta, túto ťažkú situáciu úspešne prekonáme.

Ako primátor mesta v spolupráci s Mestským zastupiteľstvom Šurany urobím všetko preto, aby sme boli mestom dobre spravovaným, aby sme boli mestom, ktoré rastie a hlavne mestom v ktorom sa obyvateľom dobre žije.

Viem, aby sme tieto ambície naplnili, čaká nás veľa práce v tomto ťažkom období. Vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo vie a má prehľad o tom, čo treba v meste budovať, opravovať a prioritne riešiť, ale k tomu všetkému sú potrebné rozumné riešenia a vhodné podmienky. Mesto má pripravené projekty a návrhy na plnenie základných funkcií a rozvoja mesta v hodnote približne 600-tisíc eur.

Tieto aktivity sa budú napĺňať v súlade s priaznivou celoštátnou ekonomickou situáciou, na ktorej sú samosprávy závislé. Verím, že v novom roku sa bude naša ekonomika stabilizovať a postupne zlepšovať.

Moja vďaka a nesmierna úcta patrí všetkým ľuďom, ktorí sa svojím niekedy až nadľudským úsilím podieľali na zmierňovaní následkov okolo pandémie COVID-19.

Ďakujem všetkým zamestnancom pracujúcim v našich zariadeniach: personálu zariadenia sociálnych služieb Domova Jesienka Šurany, lekárom, sestrám a zamestnancom našej mestskej polikliniky a mestskej lekárne, všetkým pedagogickým zamestnancom a v neposlednom rade i Vám občanom nášho mesta, ktorí svojou prácou a umom zmierňujú následky tejto pandémie.

Vážení spoluobčania,

naša budúcnosť závisí na tom, čo robíme v súčasnosti  a preto je veľmi dôležité, aby sme sa na začiatku roka zamysleli a porozmýšľali nad tým, čo môžeme okolo seba v najbližšom čase vylepšiť, ako sa k sebe navzájom správať a vážiť si jeden druhého.

Prajem si, Vážení priatelia – občania, aby nás v našom rozhodovaní a konaní sprevádzal „duch múdrosti“, aby sa náš život v meste a vo vašich domácnostiach dostal do normálnych koľají, kedy budeme môcť žiť plnohodnotným kultúrno-spoločenským životom v dobrom zdraví.

Veľa zdravia, šťastia, vzájomnej lásky a pokoja v duši Vám prajem po celý rok 2021.

                          

                                                                                       Ing. Marek  O r e m u s

                                                                                                                 primátor mesta Šurany

„Všeobecné opatrenia v súvislosti s COVID – 2019“

Oznamy Mestského úradu Šurany /koronavírus/

Stalo sa

Blížiace sa podujatia , pozvánky

Úradná tabuľa

wdt_ID Dátum Popis Príloha
1 16/12/2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020 Príloha
2 10/05/2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery Príloha
3 10/05/2016 Upozornenie občanov mesta Šurany Príloha
4 20/06/2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora Príloha
5 08/07/2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach Príloha
6 08/07/2016 Oznam SPP distribúcia Príloha
7 25/07/2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022 Príloha
8 11/10/2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko Príloha
9 17/02/2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY Príloha
10 05/04/2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta Príloha

Rozhlasové relácie

wdt_ID Súbor Obsah Dátum Príloha
27 Informácia o podpise zmluvy MAS CEDRON NITRAVA 17/07/2019
48 Západoslovenská distribučná - výzva 12/11/2019
67 OZNAM - Mestský podnik služieb Šurany 13/02/2020
102 OZNAM - prímestská autobusová doprava 28/05/2020
107 OZNAM - obnova MHD č. 2 04/06/2020
125 Oznámenie - Domov Jesienka 14/09/2020
128 Dôležitý oznam - stravovanie seniorov 25/09/2020
134 Občianske združenie Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA informuje 06/10/2020
136 Bezplatné zasielanie SMS správ - rozhlas 08/10/2020
137 OZNAM -Domov Jesienka Šurany - rozvoz stravy 19/10/2020

Zriadenie mobilného odberného miesta v okrese Nové Zámky

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

STOP BYROKRACII

SODB 2021

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Kalendárium mesta Šurany na rok 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
20 11/11/2020 Mestský podnik služieb Šurany oznamuje občanom, že zberný dvor bude od 12.11.2020 otvorený podľa platných nariadení vlády.
21 09/12/2020 Vážení občania od 9.12.2020 je na ulici Komenského 2, Šurany otvorené mobilné odberové miesto na antigénové testovanie. Každý pracovný deň od 10.00 do 18.00.hod. TESTOVANIE JE BEZPLATNÉ.

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Zmena veľkosti písma