Oznamy

Vážení spoluobčania,

Od dňa 24.10.2020 na celom území SR platí Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z dňa 22.10.2020. Uvedeným uznesením sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Pre celú Slovenskú republiku okrem okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od 24.10.2020 do 01.11.2020 platí časť uznesenia  v bode A2.  Preto Vás vážení spoluobčania žiadame a vyzývame, aby ste toto uznesenie vlády Slovenskej republiky rešpektovali a dodržiavali.

Blížia sa dni, kedy si všetci  návštevami na cintorínoch pripomíname Pamiatku zosnulých. Návšteva cintorínov podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z dňa 22.10.2020  je v dňoch od 24.10.2020 do 01.11.2020 povolená len v čase konania pohrebu. Z uvedeného dôvodu mesto Šurany v spolupráci s MsPS Šurany a MsP Šurany dňa 25.10.2020 uzavrelo všetky cintoríny na území mesta až do odvolania. Týmto opatrením si všetci ušetríme veľa nepríjemností. Veríme, že toto opatrenie zo strany mesta Šurany pochopíte a Pamiatku zosnulých si všetci uctíme po ukončení opatrení, ktoré sú uvedené v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 678 z dňa 22.10.2020.

V prílohe pridávame uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z dňa 22.10.2020, kde sme farebne vyznačili časť uznesenia, ktorá platí aj pre naše mesto.

LINK – Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z dňa 22.10.2020

Za pochopenie ďakujeme.

Mesto Šurany a MsP Šurany.

„Všeobecné opatrenia v súvislosti s COVID – 2019“

Oznamy Mestského úradu Šurany /koronavírus/

Stalo sa

Blížiace sa podujatia , pozvánky

Úradná tabuľa

wdt_ID Dátum Popis Príloha
1 16/12/2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020 Príloha
2 10/05/2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery Príloha
3 10/05/2016 Upozornenie občanov mesta Šurany Príloha
4 20/06/2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora Príloha
5 08/07/2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach Príloha
6 08/07/2016 Oznam SPP distribúcia Príloha
7 25/07/2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022 Príloha
8 11/10/2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko Príloha
9 17/02/2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY Príloha
10 05/04/2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta Príloha

Rozhlasové relácie

wdt_ID Súbor Obsah Dátum Príloha
27 Informácia o podpise zmluvy MAS CEDRON NITRAVA 17/07/2019
48 Západoslovenská distribučná - výzva 12/11/2019
67 OZNAM - Mestský podnik služieb Šurany 13/02/2020
102 OZNAM - prímestská autobusová doprava 28/05/2020
107 OZNAM - obnova MHD č. 2 04/06/2020
125 Oznámenie - Domov Jesienka 14/09/2020
128 Dôležitý oznam - stravovanie seniorov 25/09/2020
134 Občianske združenie Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA informuje 06/10/2020
135 Jesenné upratovanie 08/10/2020
136 Bezplatné zasielanie SMS správ - rozhlas 08/10/2020

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

STOP BYROKRACII

SODB 2021

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Obchodná mapa

Kalendárium mesta Šurany na rok 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
7 16/03/2020 Slovenská pošta Šurany1 oznamuje občanom že na poštu je možný vstup len s ochranou tváre (rúškom,respirátorom,šálom,šatkou).

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Oficiálna Facebook stránka mesta Šurany

Zmena veľkosti písma