XV. zasadnutie MsZ v Šuranoch 22.4.2024

Pripravovaná OVS IBV Za školou

Blížiace sa podujatia, pozvánky

Život v meste

Úradná tabuľa

wdt_ID Dátum Popis Príloha
1 16/12/2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020 Príloha
2 10/05/2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery Príloha
3 10/05/2016 Upozornenie občanov mesta Šurany Príloha
4 20/06/2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora Príloha
5 08/07/2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach Príloha
6 08/07/2016 Oznam SPP distribúcia Príloha
7 25/07/2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022 Príloha
8 11/10/2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko Príloha
9 17/02/2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY Príloha
10 05/04/2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta Príloha

Oznámenie o doručení/uložení zásielky

Dátum wdt_ID Popis Príloha
23/04/2024 525 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
24/04/2024 526 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
25/04/2024 527 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
25/04/2024 528 Oznámenie o doručení zásielky Príloha
29/04/2024 529 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
30/04/2024 530 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
02/05/2024 531 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
06/05/2024 532 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
09/05/2024 533 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
10/05/2024 534 Oznámenie o uložení zásielky Príloha

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Dátum wdt_ID Popis Príloha
01/02/2024 52 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Príloha
13/02/2024 53 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Príloha
04/03/2024 54 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Príloha
03/04/2024 55 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Príloha
15/04/2024 56 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Príloha
02/05/2024 57 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Príloha
22/05/2024 58 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Príloha
27/05/2024 59 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Príloha

Rozhlasové relácie

wdt_ID Súbor Obsah Dátum Príloha
27 Informácia o podpise zmluvy MAS CEDRON NITRAVA 17/07/2019
48 Západoslovenská distribučná - výzva 12/11/2019
67 OZNAM - Mestský podnik služieb Šurany 13/02/2020
102 OZNAM - prímestská autobusová doprava 28/05/2020
107 OZNAM - obnova MHD č. 2 04/06/2020
125 Oznámenie - Domov Jesienka 14/09/2020
128 Dôležitý oznam - stravovanie seniorov 25/09/2020
134 Občianske združenie Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA informuje 06/10/2020
136 Bezplatné zasielanie SMS správ - rozhlas 08/10/2020
137 OZNAM -Domov Jesienka Šurany - rozvoz stravy 19/10/2020

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Zmena veľkosti písma