Mapa stojísk vianočných stromčekov

Mestský podnik služieb Šurany v spolupráci s mestom Šurany vytvorili v meste 7 stojísk pre umiestnenie vianočných stromčekov. Môžete ich nájsť taktiež zaznačené v mape, ktorú vytvorili študenti gymnázia. Mapa rovnako ponúka aj prehľad kontajnerov na zber šatstva, polohy vybudovaných stojísk, verejných smetných košov a iné. Všetky položky sú dostupné v legende v ľavej časti obrazovky. Všetko je spracované vo formáte Google Maps doplnené fotografiami.

Mestský podnik služieb Šurany tiež informuje, že zberný dvor je od pondelka 9. januára opäť v prevádzke počas otváracích hodín.

LINK NA MAPU :

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10V1G2t-fC8FngeSVjW096vGTz7zy7RIc&usp=sharing

PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA MGR. MARCELA FILAGU

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ctení hostia, dámy a páni a občania mesta Šurany.


Dovoľte mi vyjadriť úprimné poďakovanie za prejavenú dôveru. Prijímam tento výsledok s pokorou a uvedomujem si obrovskú zodpovednosť, ktorou ste ma poctili.


Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva, Vám všetkým ešte raz gratulujem k zvoleniu za poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch. Každého z Vás poznám osobne, a preto sa odvažujem vysloviť presvedčenie, že naša spolupráca bude dobrá a efektívna. Verím, že to bude spolupráca naplnená racionalitou, porozumením, konštruktívnym prístupom, verná hodnotám a s citom pre spravodlivosť. Verím, že veľmi rýchlo sa budeme môcť považovať za tím ľudí, ktorí majú spoločný pracovný cieľ a pracuje v prospech občanov mesta Šurany a jeho okolia.

Veľmi pekne ďakujem mojej manželke Soničke za jej lásku, podporu a trpezlivosť počas kampane, ďakujem svojim rodičom a starým rodičom za výchovu, lásku a za to, akým príkladom boli a sú pre mňa. Aj vďaka nim sa teraz môžem prihovárať k ľuďom ako primátor mesta. No v neposlednom rade ďakujem všetkým, ktorí pri mne stoja a podporujú ma.

Dovoľte mi z tohto miesta poďakovať predošlému Mestskému zastupiteľstvu, vedeniu mesta, všetkým zamestnancom samosprávy mesta Šurany za ich prácu, ktorú odviedli pre mesto Šurany a jeho obyvateľov.

No tento okamih nie je o bilancovaní predošlého obdobia, tento okamih je o stanovení si cieľov a priorít. Je treba sa pozrieť na nové smerovanie mesta. Ponúkam odbornosť, ponúkam cit a zdravý aktivistický záujem. Ponúkam teda rozum, srdce a ruky. Preberám všetky záväzky a povinnosti verejnej služby. Ponúkam umiernenosť, dobré vystupovanie a konzistenciu vo vyjadreniach. Prišiel som slúžiť občanom, obyvateľom, mestu Šurany.

Mám cieľ, a tým je klimaticky odolná samospráva, kvalitný verejný priestor, samospráva dialógu a komunikácie s obyvateľmi, aktívne mesto plné zážitku a pestrosti, kde je občan na prvom mieste. Vyžaduje to jasné a priame riadenie, úpravu prístupu a nastavenie nových pravidiel. Privítam každého, kto chce mestu pomôcť ale odmietam všetky nevýhodné riešenia, netransparentnosť a zmluvy, ktoré mestu ublížia.
Mojou víziou sú Šurany ako moderné európske mesto s právom na dôstojný život pre každého obyvateľa mesta. Vidím obrovský potenciál v aktívnych, úspešných a vyspelých ľuďoch, ktorí už teraz ponúkajú pomocnú ruku, odbornosť a chuť posunúť naše mesto vpred. V mojich očiach sú to vzácni ľudia, zaslúžia si obdiv a úctu, a sú pozitívnym príkladom pre druhých. Chcel by som byť inšpiráciou pre iné samosprávy. Som hrdý, že som obyvateľ mesta Šurany a mám tú česť s Vami pracovať. Som presvedčený, že máme na to robiť Šurany každý deň o kúsok lepším mestom.
Vážení prítomní, dovoľte, aby som vás informoval, že v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, poverujem zastupovaním primátora pani poslankyňu Miroslavu Zahorákovú. Rozsah zastupovania bude určený v písomnom poverení. Pani poslankyňa Miroslava Zahoráková sa ujme svojej funkcie dňa 1.decembra 2022.

Na záver prajem mestu Šurany čo najkrajšiu budúcnosť, aby tu žili zdraví, šťastní, láskaví a spokojní ľudia. Spoločne sme súčasťou celku, súčasťou ľudskej rodiny. Veľmi si želám, aby to bola naša spoločná cesta. Ďakujem za pozornosť.

Stalo sa

Blížiace sa podujatia , pozvánky

Úradná tabuľa

wdt_ID Dátum Popis Príloha
1 16/12/2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020 Príloha
2 10/05/2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery Príloha
3 10/05/2016 Upozornenie občanov mesta Šurany Príloha
4 20/06/2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora Príloha
5 08/07/2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach Príloha
6 08/07/2016 Oznam SPP distribúcia Príloha
7 25/07/2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022 Príloha
8 11/10/2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko Príloha
9 17/02/2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY Príloha
10 05/04/2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta Príloha

Oznámenie o doručení/uložení zásielky

Dátum wdt_ID Popis Príloha
12/01/2023 227 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
13/01/2023 228 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
16/01/2023 229 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
17/01/2023 230 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
18/01/2023 231 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
18/01/2023 232 Oznámenie o doručení zásielky Príloha
17/01/2023 233 Oznámenie o doručení zásielky Príloha
19/01/2023 234 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
20/01/2023 235 Oznámenie o uložení zásielky Príloha
23/01/2023 236 Oznámenie o uložení zásielky Príloha

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Dátum wdt_ID Popis Príloha
31/01/2023 37 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Príloha

Rozhlasové relácie

wdt_ID Súbor Obsah Dátum Príloha
27 Informácia o podpise zmluvy MAS CEDRON NITRAVA 17/07/2019
48 Západoslovenská distribučná - výzva 12/11/2019
67 OZNAM - Mestský podnik služieb Šurany 13/02/2020
102 OZNAM - prímestská autobusová doprava 28/05/2020
107 OZNAM - obnova MHD č. 2 04/06/2020
125 Oznámenie - Domov Jesienka 14/09/2020
128 Dôležitý oznam - stravovanie seniorov 25/09/2020
134 Občianske združenie Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA informuje 06/10/2020
136 Bezplatné zasielanie SMS správ - rozhlas 08/10/2020
137 OZNAM -Domov Jesienka Šurany - rozvoz stravy 19/10/2020

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Zmena veľkosti písma