Tu môžete pridávať a zverejňovať Zmluvy za rok 2022 a 2023 – MsU.

2023

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
349 . 23/01/2023
352 Zmluva o poskytnutí FP pre CZŠ Šurany 12/01/2023
353 Zmluva č. 3230242 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR - DHZ Šurany 27/04/2023
354 Zmluva č. 1423066 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR - DHZ Nitriansky Hrádok 27/04/2023
355 Zmluva č. 1423065 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR - DHZ Kostolný Sek 27/04/2023
356 Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-NR-VO-195-007/2022 - IVECO CAS 15 02/05/2023
357 Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-NR-VO-198-061/2022 - KOVOFLEX Príves nákladný 02/05/2023
358 Zmluva o spolupráci č. 53/2023 09/05/2023
359 Dodatok č. 13 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ 23/06/2023
360 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-183-040/2023 26/09/2023

2022

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
274 . 01/01/2022
276 Zmluva o zverení majetku do správy 14/01/2022
277 Zmluva č. 2022/0027 o poskytnutie dot. 17/01/2022
278 Zmluva č. 2022/0031 o poskytnutie dot. 21/01/2022
279 Dodatok č. 7 k zmluve o službách v MHD v meste Šurany na rok 2022 26/01/2022
280 Dodatok č. 5/2021 k Zmluve o dielo č. 31-Šurany/2011 27/01/2022
281 Zmluva o poskytnutí FP na mzdy a prevázdku škôl a šk. zariadení - CZŠ 31/01/2022
282 Dodatok k Zmluve č. A6085051 o poskytovaní verejných služieb 27/01/2022
283 Dodatok k Zmluve č. A14003681 o poskytovaní verejných služieb 27/01/2022
284 Dodatok k Zmluve č. A2129366 o poskytovaní verejných služieb 27/01/2022

Návod na používanie tabuľky.

Vloženie, úprava, alebo vymazanie riadka – položky.

 • Kliknite na riadok v tabuľke. 
 • Objaví sa okienko s položkami.
 • Vyberte čo chcete urobiť.
 • Pridať nový dokument – pridá nový riadok do tabuľky.
 • Editovať – môžete editovať – opraviť dáta v tomto riadku
 • Vymazať – vymaže celý riadok na ktorý ste klikli ( ktorý ste si označili ). Po zvolení tejto položky vás systém ešte raz upozorní že či naozaj.

Po kliknutí na tlačidlo úkonu sa objaví okno s ponukou, kde môžete vyplniť formulár.

 • Položka Súbor je typ súboru (v tomto prípade PDF), tento riadok automaticky predvyplní systém, prosím nemeniť. Pre užívateľa je táto informácia nepodstatná, pre systém dôležitá.
 • Položka Popis je štandardný text .
 • Položka Dátum je dátum pridania, dátum sa dá vybrať zo zobrazeného kalendára aj spätne.
 • Položka Príloha je vložený dokument .Pre vloženie prílohy stlačte tlačidlo Vybrať súbor , vľavo hore zvoľte Nahrať súbory. V strede obrazovky  stlačte tlačidlo Vybrať súbor, vyberte súbor uložený v počítači, zvolte Otvoriť. Počkajte pár sekúnd kým sa súbor nahrá a vpravo dole stlačte Použiť vybraný súbor.
 • V spodnej časti formuláru potvrdťe tlačidlom OK, alebo ak chcete pokračovať ďalej a vložiť ďalší riadok v tabuľke, stlačte Potvrdiť a pridať ďalší . V tom prípade sa formulár vyčistí a môžete vyplniť ďalší riadok.
 • Späť je zatvorenie okna bez uloženie dát.
 • Hviezdičkou * sú označené povinné polia ktoré musia byť vyplnené, inak vám nedovolí uložiť údaje.

Odporúčania.

 • Riadky v tabuľke sa vždy ukladajú podľa dátumu, alebo si ich môžete ručne zoradiť šípkou vedľa názvu stĺpca Dátum.
 • Vkladané súbory prosím pomenujte podľa skutočného názvu dokumentu, ideálne do názvu súboru vložiť pred názov dátum napríklad 24.1.2019 Zmluva o výpožičke xyz.pdf (nie napríklad Hela2 a dokument je v skutočnosti zmluva o výrube stromov). Je to dôležité pre budúcu archiváciu a triedenie dokumentov a súborov.
Zmena veľkosti písma