Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

  • Zmluvy MsPS
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
623 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2022 010001 13/01/2022
624 Zmluva o zverení majetku mesta do správy 13/01/2022
625 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2022 010002 20/01/2022
626 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2022 010004 24/01/2022
627 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2022 010003 24/01/2022
628 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2022 010005 02/02/2022
629 Zmluva hrobové miesto cintorín Kostolný Sek Šurany ZML/2022 020001 02/02/2022
630 Zmluva hrobové miesto cintorín Nitriansky Hrádok Šurany ZML/2022 030001 03/02/2022
631 Zmluva hrobové miesto cintorín Nitriansky Hrádok Šurany ZML/2022 030002 03/02/2022
632 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2022 010006 11/02/2022
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
448 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2021 010001 04/01/2020
449 Zmluva hrobové miesto cintorín Kostolný Sek Šurany ZML/2021 020001 04/01/2021
450 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2021 010002 27/01/2021
451 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2021 010003 22/01/2021
452 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2021 010005 29/01/2021
453 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2021 010006 31/01/2021
454 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2021 010007 31/01/2021
455 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2021 010008 09/02/2021
456 Zmluva hrobové miesto cintorín Kostolný Sek Šurany ZML/2021 020002 05/02/2021
457 Dodatok č. 1/2021 cintorín Kostolný Sek k náj. zml. ZML/2011 020356 11/02/2021
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
241 Zmluva hrobové miesto cintorín Kostolný Sek ZML/2020 020001 21/01/2020
242 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2020 010001 20/01/2020
243 Zmluva o nájme dopravného prostriedku č.P/001/ML/2020 08/01/2020
244 Zmluva hrobové miesto cintorín Nitriansky Hrádok ZML/2020 030001 31/01/2020
245 Dodatok č. 1/2020 cintorín Nitriansky Hrádok k náj. zml. ZML/2009 030400 21/01/2020
246 Dodatok č. 1/2020 cintorín Nitriansky Hrádok k náj. zml. ZML/2010 030378 21/01/2020
247 Dodatok č. 1/2020 cintorín Nitriansky Hrádok k náj. zml. ZML/2010 030379 21/01/2020
248 Dodatok č. 1/2020 cintorín Nitriansky Hrádok k náj. zml. ZML/2010 030353 21/01/2020
249 Dodatok č. 1/2020 cintorín Nitriansky Hrádok k náj. zml. ZML/2010 030380 21/01/2020
250 Dodatok č. 1/2020 cintorín Nitriansky Hrádok k náj. zml. ZML/2010 030352 21/01/2020
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
25 Zmluva hrobové miesto cintorín Kostolný Sek ZML/ 2019 020001 07/01/2019
26 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/ 2019 010001 23/01/2019
27 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/ 2019 010002 24/01/2019
28 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/ 2019 010003 08/02/2019
30 Zmluva č 4/2019 11/01/2019
31 Poistná zmluva č. 7010979771 23/01/2019
32 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/ 2019 010004 19/02/2019
33 Zmluva hrobové miesto cintorín Nitriansky Hrádok ZML/2019 030001 27/02/2019
34 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/ 2019 010005 01/03/2019
35 Zmluva hrobové miesto cintorín Balát Šurany ZML/2019 010006 06/03/2019
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Hrobové miesto cintorín Kostolný Sek ZML/ 2017 020447 09/01/2018
25 Kúpna zmluva – zber starých vozidiel 10/01/2018
26 Hrobové miesto cintorín Nitriansky Hrádok ZML/ 2018 030001 11/01/2018
27 Zánik poistnej zmluvy č. 7004787396 18/01/2018
28 Zánik poistnej zmluvy č. 7010370724 18/01/2018
29 Hrobové miesto cintorín Balát ZML/ 2018 010001 19/01/2018
30 Hrobové miesto cintorín Balát ZML/ 2018 010008 22/01/2018
31 Hrobové miesto cintorín Balát ZML/ 2018 010007 22/01/2018
32 Hrobové miesto cintorín Balát ZML/ 2018 010038 22/01/2018
33 Hrobové miesto cintorín Balát ZML/ 2018 010002 22/01/2018

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Hrobové miesto cintorín Balát ZML/ 2017 012182 01/01/2017
25 Hrobové miesto cintorín Balát ZML/ 2017 011511 02/01/2017
26 Hrobové miesto cintorín Nitriansky Hrádok ZML/ 2017 030448 02/01/2017
27 Zmluva č. 5/2017 Svetas 05/01/2017
28 Hrobové miesto cintorín Balát ZML/ 2017 012185 10/01/2017
29 Ukončenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb T-COM 13/01/2017
30 Hrobové miesto cintorín Balát ZML/ 2017 012186 23/01/2017
31 Dodatok č. 1 k zmluve č. 1_2015 o nájme nebytových priestorov 26/01/2017
32 Hrobové miesto cintorín Balát ZML/ 2017 012187 13/02/2017
33 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A1318718 16/02/2017

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Zánik poistnej zmluvy č.7004789209 05/01/2016
25 Zmluva upgrade Svetas 12/01/2016
26 Zánik poistnej zmluvy č. 7004787406 30/03/2016
27 Dodatok dodávka elektriny ZSE 31/05/2016
28 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/06/2016
29 2016-08-12 Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZP-S0714201506_A, ENVI -PAK 12/08/2016
30 Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZP-S/45/2016, Metal Servis 07/09/2016
31 Zmluva o odbere odpadu, AGRO-EKO Group 09/09/2016
32 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. S_45_2016 28/10/2016
33 Zmluva o dielo 11/11/2016

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Zmluva č. 3-2015 Svetas 12/01/2015
25 Dodatok k zmluve Slovak telekom, a.s. 1.3.2011 13/01/2015
26 a) Zmluva pevná linka Slovak Telekom 14/01/2015
27 b) Zmluva internet Telekom 14/01/2015
28 Zmluva na PHM GL, sro 05/02/2015
29 Zmluva o prenájme stavebného stroja 13/02/2015
30 Zmluva o nájme dopravného prostriedku č. P/025/ML/2015 29/04/2015
31 Zmluva č. 2/2015 o nájme nebytových priestorov 14/10/2015
32 Zmluva č. 1/2015 o nájme nebytových priestorov 14/10/2015
33 Servisná zmluva č. SZ2015/09/033 15/10/2015

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Zmluva č. 6-2014 Svetas 07/01/2014
25 Zmluva o odbere PHM – GAS product services a.s. 20/01/2014
26 Zmluva dodávka stravné lístky pre zamestnancov 23/01/2014
27 Dodatok ZSE zmena odpočtu Balát 09/04/2014
28 Dodatok č. 3 k Zmluve – Topset 09/04/2014
29 Zmluva o odbere PHM Rama 28/04/2014
30 Zrušenie zmluvy o vývoze fekálií Zs.vod. spoločnosť 12/05/2014
31 Dodatok dodávka elektriny ZSE 17/07/2014
32 Atalian Tesco zimná údržba 2014 07/11/2014
33 Agentúra BOZP Nitra – M.Husárová 15/12/2014

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Zmluva na odber PHM – GAS 09/01/2013
25 Dodatok č. 2 k Zmluve – Topset 22/01/2013
26 Dodatok k zmluve Slovak Telekom ISDN b 27/01/2013
27 Dodatok k zmluve Slovak Telekom INT a 27/01/2013
28 Zánik poistnej zmluvy č. 700659220 21/02/2013
29 Ukončenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb 19/04/2013
30 Zánik poistnej zmluvy č. 7004787082 03/05/2013
31 Mediatel zmluva o uverejnení inzercie 08/07/2013
32 Atalian Tesco zimná údržba 2013 13/11/2013
33 Ukončenie zmluvy č. 911288550 13/11/2013

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Dodatok č. 1-2012 k zmluve č 288-2004 ZsVAK 09/03/2012
25 Dodakok k Zmluve o odbere plynu 09/04/2012
26 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01-04 2004 Baracha 27/04/2012
27 Servisná zmluva č. SZ2012 16-033 21/05/2012
28 Zmluva o dielo Tesco 14/11/2012
29 Dohoda o absolventskej praxe 14/12/2012
30 Povinné zmluvné poistenie 19/12/2012
31 Oznámenie o postúpení práv a povinností Topset 28/12/2012
32 Zmluva upgrade Svetas 28/12/2012

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Slovak Telekom, a.s. 01/03/2011
25 Slovak Telekom, a.s. 03/01/2011
26 Povinné zmluvné poistenie 10/06/2011
27 Dodatok dodávka elektriny 15/06/2011
28 Dodatok k Zmluve č. A 1318718 28/06/2011
29 Dodakok k Zmluve o odbere plynu 11/07/2011
30 Dodakok k Zmluve o pripojení T-Com 20/07/2011
31 Zmluva o dielo Tesco 25/11/2011
32 Zmluva upgrade Svetas 20/12/2011
33 Dodakok k Zmluve o odbere plynu 28/12/2011