Menu
Panoráma Šurian z hora

Termíny zasadnutia MsZ

PLÁN PRÁCE MsZ na I. polrok 2019

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2018
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany

4. Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2018
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany

5. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku

6. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2019 
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

7. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2019 
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany

8. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2019
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

9. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany

10. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2019 
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany

11. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2019 
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

12. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2019 
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany

13. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2019 
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany

14. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany na rok 2019 
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany

15. Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2019 
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany

16. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

17. Organizačné otázky

 

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany k 31. 12. 2018 
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, Ing. Pavol Tóth, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany ,vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku

4. Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

5. Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany

6. Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

7. Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany

8. Správa Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

9. Správa Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

10. Správa Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany

11. Správa Základnej školy, SNP 5, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

12. Správa Materskej školy, MDŽ č. 26, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany

13. Správa Materskej školy, Mostná 1, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Šurany, Ul. Mostná

14. Správa Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany

15. Správa Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany

16. Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2018 
Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany

17. Organizačné otázky

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

4. Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2018 
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

5. Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2018 
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany

6. Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2018 
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

7. Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2018 
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany

8. Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany

9. Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, SNP 5, Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

10. Správa o výsledku hospodárenia Materskej školy, MDŽ č. 26, Šurany za rok 2018 
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany

11. Správa o výsledku hospodárenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany za rok 2018 
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Šurany, Ul. Mostná

12. Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany

13. Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany

14. Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. za rok 2018 
Predkladá: Jozef Trungel, DiS,, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o..

15. Informácia o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. za rok 2018
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o

16. Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany

17. Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany 
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany

18. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2019
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

19. Organizačné otázky

Ing. Eva Augustínová
prednostka Mestského úradu Šurany

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Rýchle oznamy

wdt_IDPridanéOznam
9626/06/2019SUMMER JAM: OZ Šurianski Jazdci pozývajú na Šuriansky deň cyklistiky a Freestyle športov, 29.6.2019, Bazén Šurany
9726/06/2019Výjazdový odber krvi - 9.7.2019 od 8:00 do 10:00 v Spoločenskej hale v Šuranoch

Vaše foto zo Šurian

Máte aktuálnu fotku z bežného života v meste? Môžete nám ju poslať  priamo z webu cez náš KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Oficiálna Facebook stránka mesta Šurany