Šuriansky jarmok 2024 | Termín 20. – 21.9.2024

Termín 20. – 21.9.2024

Kontaktná osoba:

Ing. Lucia Timeková

číslo kancelárie: 7

tel.: 035/6500 107 – voľba č.5;
e-mail: l.timekova@surany.sk

Uchádzači k účasti na jarmoku  sa môžu prihlásiť podaním žiadosti osobne alebo poštou (Mestský úrad, Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany).

Žiadame Vás, aby ste NEODOSIELALI žiadosti elektronicky, e – mailom!

 

Termín uzávierky podávania prihlášok : 31. júl 2024

Tlačivá:

prihláška

oznamovacia povinnosť

čestné vyhlásenie

POVINNÉ PRÍLOHY:

  1. Vyplnené tlačivo o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (VZN 9/2023, Príloha č.1)
  2. Potvrdenie o registrácii na RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa)

  3. fotokópiu podnikateľského oprávnenia (výpis zo ŽR, výpis z OP a pod.)

  4. fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladne ALEBO
  5. čestné vyhlásenie, že nemá povinnosť používať pokladnicu
  6. pri stánkoch s občerstvením doložiť fotokópiu rozhodnutia RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)
  7. osvedčenie o pridelení DIČ

Veľkonočné tvorivé dielne

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ