Pripravovaná OVS IBV Za školou

Mesto Šurany pripravuje obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov v lokalite IBV Za školou evidovaných na LV č.1 v prospech mesta Šurany pre katastrálne územie Kostolný Sek označené ako parcely registra “C” zastavaná plocha a nádvorie:

1. č. 532/8 vo výmere 530 m2
2. č. 532/10 vo výmere 530 m2
3. č. 533/5 vo výmere 545 m2
4. č. 533/6 vo výmere 545 m2
5. č. 533/7 vo výmere 545 m2
6. č. 533/9 vo výmere 1049 m2
7. č. 533/11 vo výmere 1074 m2.

Znenie súťažných podmienok a informácií o predmete prevodu budú k dispozícii po schválení mestským zastupiteľstvom na webovom síde mesta Šurany www.surany.sk

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ