Denné centrá pre seniorov

Denné centrá pre seniorov v Šuranoch ( predtým  kluby dôchodcov )

V Šuranoch sú tri denné centrá pre seniorov pod vedením  predsedov ich samospráv:

1.

Šurany – mesto
Hradná 22
Mgr. Mária Havlasová

Facebook: Šurianski seniori

2.

Šurany časť Nitriansky Hrádok
Hlavná č. 32
Mária Špacírová

3.

Šurany časť Kostolný Sek
Klubová č. 3
Mgr. Eva Dobrotová

Facebook: Senior Kostolný Sek

Kluby dôchodcov boli dňom 10. mája 2012 zaregistrované Úradom  Nitrianskeho samosprávneho kraja  pod novým názvom ako denné  centrá pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Všetky tri denné centrá  pôsobia vo vlastných priestoroch. Každý klub má svoju tradíciu. Šuriansky a  kostolnosecký je v prevádzke už vyše tridsaťpäť rokov. Počet členov je cca 350 vo všetkých troch denných centrách.

Hoci  v Nitrianskom Hrádku je toto zariadenia najmladšie, v roku 2018 si pripomenulo už  25. výročie svojho vzniku.

Denné centrá  majú v zmysle štatútu zvolenú vlastnú samosprávu, ktorá pripravuje pre svojich členov rôzne podujatia. Od prednášok, kultúrnych, spoločenských zábavných podujatí až po zájazdy. Svoju činnosť zaznamenávajú vo vlastných kronikách.

Šurianske denné centrum  má spevácku skupinu, ktorá svojimi vystúpeniami spestruje takmer všetky mestské kultúrne akcie. Rekonštrukciou bývalej materskej škôlky na ul. Hradnej získalo denné centrum nové priestory, ktoré im primátor mesta odovzdal pri príležitosti mesiaca úcty k starším v októbri 2017 do užívania. Vo svojich nových zrekonštruovaných priestoroch má klubovne, kde sa pravidelne dvakrát do týždňa schádzajú členovia a trávia svoj voľný čas pri rôznych aktivitách, alebo len tak v rozhovoroch.

V Kostolnom  Seku  je budova denného centra vynovená, má zrekonštruovanú kuchyňu. Budova  je obklopená vlastnou záhradou vysadenou viničom a ovocnými stromami, o ktorú sa členovia počas celého roka vzorne starajú a úrodu z nej využijú na prípravu občerstvenia na svoje posedenia.

Členovia centra  v Nitrianskom Hrádku svoju činnosť zabezpečovali do roku 2019 v priestoroch kultúrneho zariadenia, od októbra 2019 im boli odovzdané primátorom mesta do užívania nové zrekonštruované priestory v zadnej časti kultúrneho zariadenia v Nitrianskom Hrádku.  Členovia tohto centra sú veľmi aktívni, v roku 2012 zorganizovali veľmi vydarený nultý ročník Šurianskej športovo- nenáročnej olympiády pre seniorov, ktorá má odvtedy tradíciu a v roku 2019 sa konal už 7. ročník a taktiež každoročne pripravujú výstavku ručných prác a aranžovania k veľkonočným a vianočným sviatkom, samozrejme okrem iných podujatí. Pri dennom centre pôsobí aj mužská spevácka skupina Váraďani, ktorá svojimi vystúpeniami  spríjemňuje všetky podujatia.

Samosprávy denných centier veľmi dobre spolupracujú s mestom a zapájajú sa pravidelne  do skrášľovania verejných priestranstiev, organizovania celomestských podujatí, prípravy kultúrnych programov a pod.

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ