Panoráma Šurian z hora

Kontakty

 

Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu@surany.sk
č.tel. 035 / 6500 105 

v zastúpení : Mgr. Marcel Filaga – primátor mesta Šurany
email: primator.surany@surany.sk

IČO: 00 309 311
DIČ: 2021060800

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Bankové spojenie:

1)  VÚB a.s., pobočka Šurany účet v tvare

IBAN: SK73 0200 0000 0001 7492 7172

2) Prima banka Slovensko a.s., pobočka Nové Zámky účet v tvare

IBAN: SK34 5600 0000 0022 1070 3002

Primátor mesta Šurany

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Priama linka
1 Mgr. Marcel Filaga primátor mesta 035/6500 105
3 Mária Černáková sekretariát primátora mesta 035/6500 105

Zástupkyňa primátora mesta Šurany

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Priama linka
3 Ing. Miroslava Zahoráková zástupkyňa primátora mesta 035/6500 105

Oddelenie pre veci organizačné a správne

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Priama linka
4 PhDr. Mária Huslicová vedúca oddelenia 035/6500 106
6 Mgr. Zuzana Grosmanová matrikárka 035/6503 888
7 Ing. Nina Bublová evidencia obyvateľstva 035/6500 106
8 Mgr. Eva Krajmerová evidencia obyvateľstva 035/6500 106

Oddelenie spoločného stavebného úradu

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Priama linka
12 Ing. Andrea Tatárová vedúca oddelenia 035/6500 109
13 Ing. Tomáš Vereš oddelenie spoločného stavebného úradu 035/6500 109
14 Gabriela Sýkorová oddelenie spoločného stavebného úradu 035/6500 109
17 Angelika Dargóová oddelenie spoločného stavebného úradu 035/6500 109
18 Ing. Eva Nemcová oddelenie spoločného stavebného úradu 035/6500 248
19 Ing. Lenka Sládkovičová oddelenie spoločného stavebného úradu 035/6500 248

Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Priama linka
7 Mgr. Alžbeta Klimentová vedúca oddelenia 035/6500 112
8 Zita Hozlárová sociálne veci 035/6500 112
9 Mgr. Romana Slažanská školstvo 035/6500 112

Oddelenie podnikateľskej činnosti

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Priama linka
10 Ing. Renáta Mesárošová poverená vedením oddelenia 035/6500 107
11 Erika Némethová pokladník 035/6503 888

Oddelenie finančné

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Priama linka
12 Ing. Renáta Mesárošová vedúca oddelenia 035/6500 107
13 Ing. Marianna Turanová mzdový účtovník 035/6500 107
14 Jana Porubská účtovník 035/6500 107
16 Bc. Janette Cviková správca daní 035/6500 107
17 Ing. Soňa Zemaníková správca poplatku za komunálne odpady 035/6500 107
18 Kristína Tamaškovičová správca daní 035/6500 107
19 Lucia Pileková referent pre právne záležitosti 035/6500 107

Hlavný kontrolór mesta

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Priama linka
18 Ing. Jana Hučková hlavný kontrolór 035/6500 106, mobil: 0915 393 033

Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Priama linka
19 Ing. František Hozlár vedúci oddelenia 035 / 6500 110
20 Ing. Stanislava Fialková investičná výstavba 035 / 6500 110
21 Ing. Helena Ultisová majetkár 035 / 6500 110
26 Ing. Dajana Mikulcová projekty mobil: 0918 666 698
27 Mgr. Jana Hindická odpadové hospodárstvo 035 / 6500 110
28 Mgr. Beáta Haládiková doprava 035 / 6500 110

Hlavný architekt mesta Šurany

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ email
4 Ing. Igor Bujdák Hlavný architekt mesta Šurany msu@surany.sk

Mestská polícia Šurany

wdt_ID Meno a priezvisko/oddelenie Funkcia na MsÚ Priama linka
19 Richard Kostolný náčelník MsP 035/6500 100

Telefónne čísla organizácií Mestského úradu

wdt_ID Organizácia Meno a priezvisko Priama linka
20 Mestský podnik služieb Marcel Sucháň 035/6500 892, 035/6505 170
21 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. Jozef Trungel, DiS. 035/6500 460, 035/6507 500
22 Mestské kultúrne stredisko RNDr. Miroslav Eliáš 035/6500 077, 035/6501 164
23 Mestská poliklinika Ing. Martin Detvaj 035/6500 884, 035/6923 013
24 Domov Jesienka Ing. Peter Bartovič 035/6502 814
25 Základná škola Bernolákova Mgr. Jana Hatinová 035/6502 633
26 Základná škola SNP Mgr. Monika Keméňová 035/6500 925
27 Materská škola Mostná Bc. Oľga Zmateková 035/6503 125
28 Materská škola MDŽ Erika Sekanová 035/6501 153
29 Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča Mgr. Helena Farkasová, DiS.art. 035/6503 567

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ