Panoráma Šurian z hora

Kontakty

 

Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu@surany.sk
č.tel. 035 / 6500 105 

v zastúpení : Mgr. Marcel Filaga – primátor mesta Šurany
email: primator.surany@surany.sk

IČO: 00 309 311
DIČ: 2021060800

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Bankové spojenie:

1)  VÚB a.s., pobočka Šurany účet v tvare

IBAN: SK73 0200 0000 0001 7492 7172

2) Prima banka Slovensko a.s., pobočka Nové Zámky účet v tvare

IBAN: SK34 5600 0000 0022 1070 3002

Primátor mesta Šurany

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Tel
1 Mgr. Marcel Filaga primátor mesta 035/6500 105
3 Mária Černáková sekretariát primátora mesta 035/6500 105

Zástupkyňa primátora mesta Šurany

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Priama linka
3 Ing. Miroslava Zahoráková zástupkyňa primátora mesta 035/6500 105

Oddelenie pre veci organizačné a správne

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Tel
4 PhDr. Mária Huslicová vedúca oddelenia 035/6500 106
6 Mgr. Zuzana Grosmanová matrikárka 035/6503 888
8 Mgr. Eva Krajmerová evidencia obyvateľstva, podateľňa 035/6500 106

Oddelenie spoločného stavebného úradu

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Tel
12 Ing. Andrea Tatárová vedúca oddelenia 035/6500 109
13 Ing. Tomáš Vereš oddelenie spoločného stavebného úradu 035/6500 109
14 Ing. Alexandra Mikulcová oddelenie spoločného stavebného úradu 035/6500 109
17 Gabriela Sýkorová oddelenie spoločného stavebného úradu 035/6500 109
18 Ing. Martin Jurčaga oddelenie spoločného stavebného úradu 035/6500 109
19 Ing. Eva Nemcová oddelenie spoločného stavebného úradu 035/6500 109
20 Ing. Lenka Sládkovičová oddelenie spoločného stavebného úradu 035/6500 109

Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Tel
7 Mgr. Alžbeta Klimentová vedúca oddelenia 035/6500 112
8 sociálne veci 035/6500 112
9 Mgr. Romana Slažanská školstvo 035/6500 112

Oddelenie podnikateľskej činnosti

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Tel
10 Ing. Renáta Mesárošová poverená vedením oddelenia 035/6500 107 voľba č.7
11 Erika Némethová pokladníčka 035/6500 107 voľba č.3

Oddelenie finančné

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Tel / Voľba
12 Ing. Renáta Mesárošová vedúca oddelenia 035/6500 107 voľba č.7
13 Ing. Marianna Turanová mzdová účtovníčka 035/6500 107 voľba č.6
14 Jana Porubská účtovníčka 035/6500 107 voľba č.6
16 Bc. Janette Cviková správa miestnych daní 035/6500 107 voľba č.1
17 Ing. Soňa Zemaníková správa poplatku za komunálne odpady a poplatku za rozvoj 035/6500 107 voľba č.2
18 Kristína Tamaškovičová správa miestnych daní 035/6500 107 voľba č.1
19 Lucia Pileková exekúcie, susedské spory 035/6500 107 voľba č.4
20 Ing. Lucia Timeková jarmoky, trhy, prevádzky 035/6500 107 voľba č.5

Hlavný kontrolór mesta

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Tel
18 Ing. Jana Hučková hlavná kontrolórka 035/6500 105, mobil: 0915 393 033

Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ Tel
19 Ing. František Hozlár vedúci oddelenia 035 / 6500 110
20 Ing. Stanislava Fialková investičná výstavba, životné prostredie 035 / 6500 110
21 Ing. Helena Bachúriková majetkárka 035 / 6500 110
26 Ing. Iveta Sajanová projekty, územnoplánovacie inf. 035/ 6500 110
27 Mgr. Jana Hindická odpadové hospodárstvo 035 / 6500 110
28 Mgr. Beáta Haládiková doprava 035 / 6500 110

Hlavný architekt mesta Šurany

wdt_ID Meno a priezvisko Funkcia na MsÚ email
4 Ing. Igor Bujdák Hlavný architekt mesta Šurany msu@surany.sk

Mestská polícia Šurany

wdt_ID Meno a priezvisko/oddelenie Funkcia na MsÚ Priama linka
19 Richard Kostolný náčelník MsP 035/6500 100

Telefónne čísla organizácií Mestského úradu

wdt_ID Organizácia Meno a priezvisko Priama linka
20 Mestský podnik služieb Marcel Sucháň 035/6500 892, 035/6505 170
21 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. Ing. Martin Uhrík 035/6500 460, 035/6507 500
22 Mestské kultúrne stredisko RNDr. Miroslav Eliáš 035/6500 077, 035/6501 164
23 Mestská poliklinika Ing. Martin Detvaj 035/6500 884, 035/6923 013
24 Domov Jesienka Ing. Ladislav Hamran, MBA 035/6502 814
25 Základná škola Bernolákova Mgr. Jana Hatinová 035/6502 633
26 Základná škola SNP Mgr. Monika Keméňová 035/6500 925
27 Materská škola Mostná Bc. Oľga Zmateková 035/6503 125
28 Materská škola MDŽ Erika Sekanová 035/6501 153
29 Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča Mgr. Helena Farkasová, DiS.art. 035/6503 567

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ