Panoráma Šurian z hora

Kontakty

 

Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu@surany.sk
č.tel. 035 / 6500 105 

v zastúpení : Mgr. Marcel Filaga – primátor mesta Šurany
email: primator.surany@surany.sk

IČO: 00 309 311
DIČ: 2021060800

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Bankové spojenie:

1)  VÚB a.s., pobočka Šurany účet v tvare

IBAN: SK73 0200 0000 0001 7492 7172

2) Prima banka Slovensko a.s., pobočka Nové Zámky účet v tvare

IBAN: SK34 5600 0000 0022 1070 3002

Primátor mesta Šurany

wdt_ID Meno a priezvisko/oddelenie Funkcia na MsÚ Priama linka
1 Mgr. Marcel Filaga primátor mesta 6500105
3 Mária Černáková sekretariát primátora mesta 6500105

Prednostka Mestského úradu Šurany

wdt_ID Meno a priezvisko/oddelenie Funkcia na MsÚ Priama linka
3 Ing. Eva Augustínová prednostka MsÚ Šurany 6500105

Oddelenie pre veci organizačné a správne

wdt_ID Meno a priezvisko/oddelenie Funkcia na MsÚ Priama linka
4 PhDr. Mária Huslicová vedúca oddelenia 6500 106
6 Mgr. Zuzana Grosmanová matrikárka 6503 888
7 Ing. Nina Bublová evidencia obyvateľstva 035 / 6500 106

Oddelenie spoločného stavebného úradu

wdt_ID Meno a priezvisko/oddelenie Funkcia na MsÚ Priama linka
12 Ing. Pavol Tóth vedúci oddelenia 6500109
13 Ing. Tomáš Vereš oddelenie spoločného stavebného úradu 6500109
14 Gabriela Sýkorová oddelenie spoločného stavebného úradu 6500109
15 Ing. Eva Nemcová oddelenie spoločného stavebného úradu 6500248
16 Darina Mikulcová oddelenie spoločného stavebného úradu 6500248
17 Angelika Dargóová oddelenie spoločného stavebného úradu 6500109

Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva

wdt_ID Meno a priezvisko/oddelenie Funkcia na MsÚ Priama linka
7 Mgr. Alžbeta Klimentová vedúca oddelenia 6500 112
8 Zita Hozlárová sociálne veci 6500 112
9 Mgr. Romana Slažanská školstvo 6500 112

Oddelenie podnikateľskej činnosti

wdt_ID Meno a priezvisko/oddelenie Funkcia na MsÚ Priama linka
10 Emília Ondrušková vedúca oddelenia 6502 454
11 Margita Vargová pokladníčka

Oddelenie finančné

wdt_ID Meno a priezvisko/oddelenie Funkcia na MsÚ Priama linka
12 Ing. Renáta Mesárošová vedúca oddelenia 6500 107
13 Ing. Helena Sucháňová mzdový účtovník
14 Jana Porubská účtovník
15 Ing. Martina Slováková dane
16 Bc. Janette Cviková dane
17 Ing. Soňa Zemaníková poplatky za odvoz KO
18 Kristína Tamaškovičová dane

Hlavný kontrolór mesta

wdt_ID Meno a priezvisko/oddelenie Funkcia na MsÚ Priama linka
18 Ing. Jana Hučková hlavný kontrolór 6500 107, 0915 393 033

Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku

wdt_ID Meno a priezvisko/oddelenie Funkcia na MsÚ Priama linka
19 Ing. František Hozlár vedúci oddelenia 035 / 6500 110
20 Ing. Stanislava Fialková investičná výstavba 035 / 6500 110
21 Ing. Helena Ultisová majetkár 035 / 6500 110
26 Ing. Dajana Mikulcová projekty 035 / 6500 106
27 Mgr. Jana Hindická odpadové hospodárstvo 035 / 6500 109

Hlavný architekt mesta Šurany

wdt_ID Meno a priezvisko/oddelenie Funkcia na MsÚ Priama linka
4 Ing. Igor Bujdák Hlavný architekt mesta Šurany

Mestská polícia Šurany

wdt_ID Meno a priezvisko/oddelenie Funkcia na MsÚ Priama linka
19 Richard Kostolný náčelník MsP 6500 100

Telefónne čísla organizácií Mestského úradu

wdt_ID Organizácia Meno a priezvisko Priama linka
20 Mestský podnik služieb Marián Groma 6500 892
21 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. Jozef Trungel 6500 460, 6500 103
22 Mestské kultúrne stredisko RNDr. Miroslav Eliáš 6500 077
23 Mestská poliklinika Ing. Miroslava Križanová 6500 884
24 Domov Jesienka Ing. Peter Bartovič 6502 814
25 Základná škola Bernolákova Mgr. Jana Hatinová 6502 633
26 Základná škola SNP Mgr. Monika Keméňová 6500 925
27 Materská škola Mostná Dana Hužvárová. 6503 125
28 Materská škola MDŽ Erika Sekanová 6501 153
29 Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča Mgr. Helena Farkasová 6503 567

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ