Menu
Panoráma Šurian z hora

Matrika

Matričný úrad Šurany sa nachádza na prízemí Mestského úradu Šurany č. dverí 13

Matričný obvod Šurany zahŕňa matričné zápisy (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie), ktoré nastali v obci Lipová.

 

KONTAKT:

MATRIČNÝ ÚRAD ŠURANY

Mgr. Zuzana Grosmanová

matrikárka

Námestie hrdinov 1

942  01  Šurany

tel. č.: 035/ 6503 888

e-mail:  z.grosmanova@surany.sk

Deň doobedňajšie úradné hodiny poobedňajšie úradné hodiny
Pondelok
07.30 hod. - 11.00 hod.
13.00 hod. - 16.00 hod.
Streda
07.30 hod. - 11.00 hod.
13.00 hod. - 16.00 hod.
Piatok
07.30 hod. - 11.00 hod.
13.00 hod. - 16.00 hod.

VYBAVUJEME:

 ĎALEJ VYBAVUJEME:

  • Osvedčenie podpisu
  • Osvedčenie fotokópie listiny

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnom matričnom úrade podľa miesta narodenia. Matričný úrad zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Zápis narodenia do matriky v Šuranoch sa uskutoční len v tom prípade, ak sa dieťa narodí doma.

POTREBNÉ DOKLADY:


  • ak sú rodičia dieťaťa manželia: občianske preukazy a sobášny list rodičov dieťaťa,
  • ak sú rodičia dieťaťa slobodní: občianske preukazy rodičov dieťaťa, zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov,
  • ak je matka dieťaťa vdova: občiansky preukaz matky dieťaťa, občiansky preukaz otca dieťaťa, úmrtný list zomretého manžela, zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov,
  • ak je matka dieťaťa rozvedená: občiansky preukaz matky dieťaťa, právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva, sobášny list matky dieťaťa, ak je dieťa narodené do 300 dňa od právoplatnosti rozsudku o rozvode jej manželstva. Ak sa dieťa narodí v čase od uzavretia manželstva do uplynutia 300 dňa po zániku manželstva, ako otec dieťaťa sa zapisuje manžel matky dieťaťa. Ak je dieťa narodené v čase po uplynutí 300 dňa od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, obidvaja rodičia predložia občianske preukazy, matka dieťaťa právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva a zápisnicu o určení otcovstva súhlasným vyhláseným rodičov.

DUPLIKÁT RODNÉHO LISTU občanov narodených v Šuranoch, Kostolnom Seku, Nitrianskom Hrádku a v Lipovej vydáva matričný úrad od roku 1907.


POPLATOK: 

  • prvý výpis rodného listu sa vydáva bezplatne
  • 5,00 € vydanie duplikátu rodného listu  (položka 2 b)
  • 2,00 € nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík (položka 16)

Správne poplatky za vyberajú v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dane a poplatky

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Rýchle oznamy

wdt_IDPridanéOznam
7311/04/2019MsPS oznamuje občanom, že zberový dvor bude od 19.4. do 22.4. zatvorený
7411/04/2019MsPS oznamuje občanom mestskej časti Nitriansky Hrádok, že separovaný a komunálny zber sa bude vykonávať v štvrtok 18.4.2019
7517/04/2019Odstávka el. energie: 6.5.2019 od 8.00 h. do 15.00 h. na ul. DOLNÁ a HLAVNÁ
7617/04/2019Odstávka el. energie: 7.5.2019 od 8.00 h. do 15.00 h. na ul. DOLNÁ
7717/04/2019Odstávka el. energie: 9.5.2019 od 8.30 h. do 14.00 h. na ul. JABLOŇOVÁ, NA LÚKACH, NAD HLINÍKOM, ZA KOSTOLOM, od 8.00 h. do 15.00 h. na ul. PRI ČIERNEJ, TOPOĽOVÁ, ULIČKA
7817/04/2019FUTBAL: ŠK ŠURANY-ŠTÚROVO, 20.4.2019 (sobota) o 16.00 h. futbalový štadión ŠK Šurany

Vaše foto zo Šurian

Máte aktuálnu fotku z bežného života v meste? Môžete nám ju poslať  priamo z webu cez náš KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Archív videí zo zasadnutí MsZ