Menu
Panoráma Šurian z hora

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

  • Zmluvy MsÚ
wdt_IDSúborPopisDátumPríloha
23Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 1011810/01/2019
24Zmluva o spolupráci22/01/2019
26Zmluva o poskytnutí finančného príspevku R.č. 1220/2019-M06/02/2019
27Zmluva o poskytnutí finančného príspevku R.č. 1223/2019-M06/02/2019
28Zmluva o humanitárnej zbierke04/02/2019
29Zmluva o autokredite č. 102041711/01/2019
30Dodatok č. 4 k zmluve o službách vo verejnom záujme22/02/2019
31Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 31-Šurany/201111/03/2019
33Zmluva o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky01/04/2019
34Zmluva o spolupráci č.1818400095-ZoS04/04/2019
wdt_IDSúborPopisDátumPríloha
1Zmluva o dielo č. 01121820/12/2018
2Dodatok č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ19/12/2018
3Zmluva o odbere stavebného odpadu a jeho recyklácii14/12/2018
4Zmluva o prevode majetku mesta03/12/2018
5Zmluva o spolupráci a propagácii03/12/2018
6Zmluva o budúcej zmluve07/11/2018
7Licenčná zmluva a zmluva o pskytovaní služieb06/11/2018
8Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.A1178702205/11/2018
9Zmluva o prevode vlastníctva bytu24/10/2018
10Zmluva o zriadení vecného bremena22/10/2018

wdt_IDSúborPopisDátumPríloha
25Protokol o odňatí správy hnuteľného majetku21/12/2017
26Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ20/12/2017
27Kúpna zmluva 12/201718/12/2017
28Zmluva o dodávke plynu18/12/2017
29Zmluva o dodávke elektriny18/12/2017
30Zmluva č. NR152384 o spolupráci podľa par. 59 ods. 3 zákona o odpadoch15/12/2017
31Zmluva o odbere stavebného odpadu a jeho recyklácii č. RE 000408/12/2017
32Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (10530234)07/12/2017
33Zmluva o dielo29/11/2017
34Kúpna zmluva 9/201728/11/2017

wdt_IDSúborPopisDátumPríloha
24Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ23/12/2016
25Dodatok č. 1 k zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany21/12/2016
26Zmluva o prevode vlastníctva bytu15/12/2016
27Kúpna zmluva 11/201614/12/2016
28Kúpna zmluva 12/1614/12/2016
29Poistná zmluva číslo: 1000004053, Poistenie finančnej straty (GAP)28/11/2016
30Zmluva o prevode vlastníctva bytu15/11/2016
31Zmluva o predaji motorového vozidla08/11/2016
32Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, om.: 410000962631/10/2016
33Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, om.: 410001969831/10/2016

wdt_IDSúborPopisDátumPríloha
24Úverová zmluva č. 246684-201530/12/2015
25Dohoda k úverovej zmluve č. 246684-201530/12/2015
26Nájomná zmluva č. 1/201529/12/2015
27Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným22/12/2015
28Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany21/12/2015
29Zmluva o poskytnutí NFP č. 789/2015-2050-120021/12/2015
30Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvu KaHR-22VS-150121/12/2015
31Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP21/12/2015
32Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP21/12/2015
33Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP21/12/2015

wdt_IDSúborPopisDátumPríloha
24Dodatok č. 2 k Zmluve číslo 12/2013 o poskytovaní príspevku na zachádzku nočných spojov23/12/2014
25Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien22/12/2014
26Zmluva o vykonávaní činnosti BOZP a PZS19/12/2014
27Dodatok č. 4 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ18/12/2014
28Zmluva a dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb16/12/2014
29Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti15/12/2014
30mluva o poskytovaní verejných služieb08/12/2014
31Zmluva o poskytovaní verejných služieb08/12/2014
32Zmluva o poskytovaní verejných služieb08/12/2014
33Zmluva o poskytovaní verejných služieb08/12/2014

wdt_IDSúborPopisDátumPríloha
24Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve (PET fľaše)02/01/2013
25Zmluva o dodávaní obrazového spravodajstva08/01/2013
26Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o prenájme pozemku uzavretej dňa 2.11.200413/11/2013
27Nájomná zmluva č. 2/201313/11/2013
28Dodatok č. 1 k Zmluve č. 12/201306/11/2013
29Kúpna zmluva 5/201316/10/2013
30Zmluva o uverejnení firmy uzatvorenej telefonicky08/10/2013
31Dodatok č. 3 k Zmluve č. 861898069-6-0930/09/2013
32Zmluva o DKEÚ č. 51/017/10 – Dodatok č. 824/09/2013
33Zmluva o združemej dodávke elektriny13/09/2013

wdt_IDSúborPopisDátumPríloha
24Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2911/201027/12/2012
25Zmluva o sielo zo dňa 21.12.2012 – č. zmluvy zhodnotiteľa:21121221/12/2012
26Dodatok č. 2 k zmuve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ11/12/2012
27 Zmluva č. 7001743/2012 o dodávke vody z verejného vodovodu11/12/2012
28 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP (ZUŠ)10/12/2012
29Dodatok č. 1 k zmluve o službách pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany05/12/2012
30Kúpna zmluva č. 4/201203/12/2012
31Zmluva číslo 12/201327/11/2012
32Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena16/11/2012
33Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena16/11/2012

wdt_IDSúborPopisDátumPríloha
24Dodatok č.1 k Zmluve o kontokoren. úvere č.1370/2010/UZ27/12/2011
25Kúpna zmluva č. 12/201119/12/2011
26Zmluva o službách vo vnútroš. mestskej autobusovej doprave v meste Šurany14/12/2011
27SPP distribúcia a. s., Bratislava13/12/2011
28SPP distribúcia a. s., Bratislava13/12/2011
29Dodatok č. 7 k zmluve č. Pr. 60/NZ/200518/11/2011
30Zmluva o dielo č. 02/200910/11/2011
31Dodatok č. 2/DZ221101206860102 k Zmluve o poskytnutí NFP09/11/2011
32Kúpna zmluva č. 11/201125/10/2011
33ZsE Distribúcia a. s., Bratislava30/09/2011

wdt_IDSúborPopisDátumPríloha
24Zmluva č. 110106 o uverejnení reklamného inzerátu08/07/2010
25Zmluva o dielo č. 2911/201029/11/2010
26Dohoda o zmene záväzku30/12/2010
27CE MEDIA, s.r.o.31/12/2010