Mestské noviny DOBRÝ DEŇ, ŠURANY

Milí čitatelia,

mesto Šurany začalo po dlhoročnej prestávke vydávať svoje vlastné tlačové médium.

Prvé vydanie našich mestských novín Dobrý deň, Šurany, ktoré Vám s úctou predkladám v ich webovej  verzii, vyšlo 25. januára 2024. Základným vydavateľským zámerom je informovať všetkých obyvateľov Šurian o poslaní, rozhodujúcich cieľoch a výsledkoch  mestskej samosprávy, ale aj celkovo o dianí na území mesta vrátane jeho mestských častí. Noviny sú v ich tlačenej verzii distribuované zdarma do všetkých domácností.

Tento rok vyjde päť  vydaní našich mestských novín.

Každé z nich nájdete aj na webovej stránke mesta Šurian.

Želám Vám príjemné čítanie!

                                                                                                    Marcel Filaga, primátor mesta Šurian

1.vydanie, Jan/2024

Stalo sa

13. Požitavská výstava vín

13. Požitavská výstava vín Dňa 12. 4. 2024 sa v priestoroch Spoločenskej haly v Šuranoch konala odborná degustácia 13. Požitavskej výstavy vín. Predsedom komisií bol

Čítať »

Členská schôdza DCS v Šuranoch

Členská schôdza DCS v Šuranoch V Spoločenskej hale sa 9. apríla uskutočnila výročná členská schôdza  Denného  centra seniorov.    Prítomných prišiel pozdraviť RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS Šurany

Čítať »

79. výročie oslobodenie mesta

79. výročie oslobodenie mesta Sedemdesiate deviate výročie svojho oslobodenia si Šurany pripomenuli v utorok 27. marca popoludní. Na pietnom mieste pred mestským úradom položili za účasti

Čítať »

Primátorská šibačka v Jesienke

Primátorská šibačka v Jesienke Veľká noc je  najväčším kresťanským sviatkom a jej oslavy sa líšia podľa regiónov. Pretože sa časovo približne prekrývajú  s pohanskými oslavami príchodu jari,

Čítať »

Veľkonočné tvorivé dielne

Veľkonočné tvorivé dielne  Na veľkonočných tvorivých dielňach, ktoré majú v Šuranoch už dlhoročnú tradíciu, sa  v utorok 26. marca v spoločenskej hale stretli nadšenci kreatívneho umenia, aby

Čítať »