Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

  • Objednávky MsÚ
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum vyhotovenia objednávky Predmet objednávky Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Osoba, ktorá objednávku podpísala Funkcia v org. štruktúre
Org. č. 1/2021 377 Ing. Marián Jurík – Mr. OZO Kollárova 1503/8, Nitra 33706999 04/01/2021 Ozonizácia priestorov MsÚ 789,00 PhDr. Mária Huslicová vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne
Org. č. 2/2021 378 A.V.I.S., spol. s r. o. Drobného 27, Bratislava 31359159 04/01/2021 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS 8 770,39 PhDr. Mária Huslicová vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne
Org. č. 4/2021 379 Alexander Papp – SIP, s. r. o. SNP 1, Šurany 44638159 29/01/2021 Stravovanie – celoplošné testovanie COVID-19 – 30.01. a 31.01.2021 208,00 PhDr. Mária Huslicová vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne
Org. č. 3/2021 380 Alexander Papp – SIP, s. r. o. SNP 1, Šurany 44638159 21/01/2021 Stravovanie – celoplošné testovanie COVID-19 – 23.01. – 26.01.2021 224,00 PhDr. Mária Huslicová vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne
ŽP.1/2021 381 Tokoly František- INSTAL Školská 1, 942 01 Šurany 41455983 12/01/2021 Oprava verejného osvetlenia na Nitrianskom Hrádku ulice Hlavné a Nová 4 673,52 Ing. František Hozlár vedúci oddelenia ŽPVÚPaSMM
ŽP.2/2021 382 HAVLAS s.r.o. Mierová 5, 942 01 Šurany 50705725 02/02/2021 Zemné práce – pretláčanie pre kanalizáciu DN 200 na ulici Východná 400 Ing. František Hozlár vedúci oddelenia ŽPVÚPaSMM
ŠKSaZ 4/2021 383 Mestský podnik služieb Za múrom 1, 942 01 Šurany 37963881 09/02/2021 údržba a čistenie vojnových hrobov 125,30 Mgr. Alžbeta Klimentová vedúca odd. ŠKSaZ
ŠKSaZ 5/2021 384 Ing. Marián Jurík – Mr. OZO Kollárova 1503/8, Nitra 33706999 05/02/2021 Ozonizácia priestorov ZŠ Bernolákova – 6.2.2021 450 Mgr. Alžbeta Klimentová vedúca odd. ŠKSaZ
ŠKSaZ 6/2021 385 Ing. Marián Jurúk – Mr. OZO Kollárova 1503/8, Nitra 33706999 05/02/2021 ozonizácia priestorov ZŠ SNP – 6.2.2021 650 Mgr. Alžbeta Klimentová vedúca odd. ŠKSaZ
ŠKSaZ 1/2021 386 Pohrebníctvo Benek Komenského 34, Šurany 46362983 19/01/2021 pohrebné služby pre neb. A. Lakatoša 480 Mgr. Alžbeta Klimentová vedúca odd. ŠKSaZ
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum vyhotovenia objednávky Predmet objednávky Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Osoba, ktorá objednávku podpísala Funkcia v org. štruktúre
. 227 . . . 01/01/2020 . . . . .
1/2020 228 Ing. Zuzana Vadkertiová Nové Zámky 03/01/2020 znalecký posudok 150 Ing. Tóth ved. odd. ŽP
Org. č. 2/2020 229 Valéria Černičková G. Bethlena 63, Nové Zámky 35429941 10/01/2020 Tlač samolepiacich fólií – Voľby do NR SR 2020 224,00 PhDr. Mária Huslicová vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne
Org. č. 3/2020 230 Ľuboš Klepoch EPOS LK M. R. Štefánika 3, Šurany 33459894 14/01/2020 Tlačiareň HP LJ M304a, tonery, materiál 281,40 PhDr. Mária Huslicová vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne
Org. č. 1/2020 231 A.V.I.S., spol. s r. o. Drobného 27, Bratislava 31359159 03/01/2020 Ročná a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS 8770,39 PhDr. Mária Huslicová vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne
Org. č. 4/2020 232 Kukan Konštantín ETON Kolta 486 35207124 08/01/2020 Kancelársky papier 642,60 PhDr. Mária Huslicová vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne
Org. č. 5/2020 233 Ľuboš Klepoch EPOS LK M. R. Štefánika 3, Šurany 33459894 08/01/2020 Toner – Voľby do NR SR 2020 160,00 PhDr. Mária Huslicová vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne
ŠKSaZ 2/2020 235 COOP Jednota Hlavé nám. 6, Nové Zámky 00168882 03/02/2020 poukážky pre narodené deti 2500 Mgr. Alžbeta Klimentová vedúca odd. ŠKSaZ
3/2020 236 Ing. Zuzana Vadkertiová Nové Zámky 12/02/2020 Znalecký posudok 150 Ing. Tóth ved. odd. ŽP
4/2020 237 komunálna technika s. r. o., Nitra 13/02/2020 koše na separovaný zber 4ks 1500 Ing. Tóth ved. odd. ŽP
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum vyhotovenia objednávky Predmet objednávky Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Osoba, ktorá objednávku podpísala Funkcia v org. štruktúre
ŠKSVaZ 2/2019 2 Pohrebníctvo Benek Komenského 11, Šurany 46362983 18/01/2019 Pohrebné služby pre neb. Věru Bajzíkovú Feherváryovú 700.00 Mgr. Alžbeta Klimentová vedúca oddelenia ŠKSVaZ
ŠKSVaZ 3/2019 14 Mestský podnik služieb Za múrom 1, Šurany 37963881 18/01/2019 Pohrebné služby pre neb. Věru Bajzíkovú Feherváryovú 92.89 Mgr. Alžbeta Klimentová vedúca oddelenia ŠKSVaZ
ŠKSVaZ 1/2019 15 Pohrebníctvo Benek Komenského 11, Šurany 46362983 16/01/2019 Pohrebné služby pre neb. Jozefa Buranského 700.00 Mgr. Alžbeta Klimentová vedúca oddelenia ŠKSVaZ
MsP 3/2019 17 Kristian Méhes – Auto LIGHTBAR 2009 Horný Bar 371 40285081 16/01/2019 Majáková rampa, siréna, materiál, montáž 2508.96 Richard Kostolný náčelník MsP
MsP 4/2019 18 Karol Németh OK Team Školská 1, Šurany 32787821 16/01/2019 Označenie služobného motorového vozidla 185.00 Richard Kostolný náčelník MsP
MsP 1/2019 19 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Výpalisko 26, Nové Zámky 31319459 14/01/2019 Pneumatiky, montáž, demontáž 662.20 Richard Kostolný náčelník MsP
MsP 2/2019 20 Autoservis Holubec, s. r. o. Partizánska 1, Šurany 36524042 14/01/2019 Výmena olejového filtra 84.00 Richard Kostolný náčelník MsP
Org. č. 1/2019 21 Ľuboš Klepoch EPOS LK M.R.Štefánika 3, Šurany 33459894 07/01/2019 Tonery 209.10 PhDr. Mária Huslicová vedúca odd. pre veci organizačné a správne
ŠKSVaZ 4/2019 22 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. Za múrom 1, Šurany 37963881 18/02/2019 Údržba a čistenie vojnových hrobov na cintoríne 104.62 Mgr. Alžbeta Klimentová vedúca oddelenia ŠKSVaZ
ŠKSVaZ 5/2019 23 Pohrebníctvo Benek Komenského 11 46362983 26/02/2019 Pohrebné služby pre neb. Jána Lakatoša 500,00 Mgr. Alžbeta Klimentová vedúca oddelenia ŠKSVaZ
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU objednávky 12-2018 31/12/2018
24 MsU objednávky 11-2018 03/12/2018
25 MsU objednávky 10-2018 06/11/2018
26 MsU objednávky 09-2018 02/10/2018
27 MsU objednávky 08-2018 03/09/2018
28 MsU objednávky 07-2018 07/08/2018
29 MsU objednávky 06-2018 04/07/2018
30 MsU objednávky 05-2018 03/06/2018
31 MsU objednávky 04-2018 02/05/2018
32 MsU objednávky 03-2018 05/04/2018
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU objednávky 12-2017 03/01/2018
24 MsU objednávky 11-2017 06/12/2017
25 MsU objednávky 10-2017 02/11/2017
26 MsU objednávky 09-2017 03/10/2017
27 MsU objednávky 08-2017 05/09/2017
28 MsU objednávky 07-2017 02/08/2017
29 MsU objednávky 06-2017 04/07/2017
30 MsU objednávky 05-2017 06/06/2017
31 MsU objednávky 04-2017 02/05/2017
32 MsU objednávky 03-2017 06/04/2017
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU objednávky 12-2016 03/01/2017
24 MsU objednávky 11-2016 06/12/2016
25 MsU objednávky 10-2016 02/11/2016
26 MsU objednávky 09-2016 05/10/2016
27 MsU objednávky 08-2016 02/09/2016
28 MsU objednávky 07-2016 03/08/2016
29 MsU objednávky 06-2016 04/07/2016
30 MsU objednávky 05-2016 07/06/2016
31 MsU objednávky 04-2016 04/05/2016
32 MsU objednávky 03-2016 06/04/2016
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU objednávky 12-2015 05/01/2016
24 MsU objednávky 11-2015 02/12/2015
25 MsU objednávky 10-2015 03/11/2015
26 MsU objednávky 09-2015 06/10/2015
27 MsU objednávky 08-2015 08/09/2015
28 MsU objednávky 07-2015 03/08/2015
29 MsU objednávky 06-2015 07/07/2015
30 MsU objednávky 05-2015 02/06/2015
31 MsU objednávky 04-2015 04/05/2015
32 MsU objednávky 03-2015 07/04/2015
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU objednávky 12-2014 05/01/2015
24 MsU objednávky 11-2014 02/12/2014
25 MsU objednávky 10-2014 04/11/2014
26 MsU objednávky 09-2014 07/10/2014
27 MsU objednávky 08-2014 03/09/2014
28 MsU objednávky 07-2014 04/08/2014
29 MsU objednávky 06-2014 02/07/2014
30 MsU objednávky 05-2014 05/06/2014
31 MsU objednávky 04-2014 06/05/2014
32 MsU objednávky 03-2014 07/04/2014
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU objednávky 12-2013 07/01/2014
24 MsU objednávky 11-2013 03/12/2013
25 MsU objednávky 10-2013 05/11/2013
26 MsU objednávky 09-2013 01/10/2013
27 MsU objednávky 08-2013 09/09/2013
28 MsU objednávky 07-2013 05/08/2013
29 MsU objednávky 06-2013 02/07/2013
30 MsU objednávky 05-2013 04/06/2013
31 MsU objednávky 04-2013 07/05/2013
32 MsU objednávky 03-2013 08/04/2013
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU objednávky 01až12-2012 02/01/2013

Za obsah zodpovedá :

  • Mestský úrad Šurany
  • Ul. Námestie hrdinov č.1
  • 942 01 Šurany
  • Tel.:035/6500 105

Technický prevádzkovateľ :

  • Martin Blaško – WiV
  • G.Bethlena 1, 940 02 Nové Zámky
  • Tel.: +421 944 989 518
  • Email :martin.blasko@wiv.sk

Sledujte nás:

2018 © MESTO ŠURANY

Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto webu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakázané