Menu
Panoráma Šurian z hora

Tlačivá

wdt_IDSúborFinančné oddelenie č. dverí 7Príloha
1Daňové priznanie k dani z nehnuteľnostíPríloha
2Príloha k daňovému priznaniu k dani z nehnutelností - III. oddielPríloha
3Priloha k daňovému prizaniu k dani z nehnutelností - IV. oddielPríloha
4Priznanie k dani za psa - V.oddielPríloha
5Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psaPríloha
6Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psaPríloha
7OZNÁMENIE k miestnemu poplatku za KO-pre PO,FO-podnikateliaPríloha
8OZNÁMENIE k miestnemu poplatku za KO pre FO-občaniaPríloha
9OZNÁMENIE zmeny adresy pre daňové účelyPríloha
10PREHLÁSENIE podielových spoluvlastníkovPríloha
wdt_IDSúborOdd. školstva, kultúry, soc. vecí a zdravotníctva č. dverí 9Príloha
4Oznámenie o konaní VKPPríloha
5Žiadosť o poskytnutie ubytovania v Útulku-Šurany, časť KopecPríloha
6Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mesto ŠuranyPríloha
Dátum pridaniawdt_IDSúborOdd. podnikateľskej činnosti č. dverí 10 a č. dverí 11Príloha
14/05/20191Žiadosť o čas predaja, prevádzkový časPríloha
14/05/20192Žiadosť o zmenu času predaja, prevádzkový časPríloha
5Žiadosť o vydanie oznámenia o pridel. súp.čís v zmysle vyhl.31/2003 Z.z.Príloha
6Oznámenie o registrácii k miestnej dani za ubytovaniePríloha
7Priznanie k dani za ubytovaniePríloha
9Priznanie k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístrojePríloha
10Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestachPríloha
14/05/201911Oznámenie o zrušení prevádzkyPríloha
wdt_IDSúborOdd. životného prostredia, výstavby a územného plánovania a stavebného úraduPríloha
19Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác podľa § 57 Stavebného zákonaPríloha
20Ohlásenie jednoduchej stavbyPríloha
21Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a rozhodnutia o využití územia v súlade s § 35 a § 39b Stavebného zákonaPríloha
22Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní v súlade s § 39a a § 58 Stavebného zákonaPríloha
23Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 Stavebného zákonaPríloha
24 Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia v súlade s § 88a Stavebného zákonaPríloha
25Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 Stavebného zákonaPríloha
26 Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutiaPríloha
27 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povoleniaPríloha
28 Žiadosť o predĺženie lehoty výstavbyPríloha
wdt_IDSúborOdd. pre veci organizačné a správne , evidencia obyvateľovPríloha
7Tlačivo a súhlas na trvalý pobytPríloha
8Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľaPríloha
9Žiadosť o vydanie súhlasu obce k pobytu štátnych príslušníkov tretích krajínPríloha

Jarmok 2019 - Všetky informácie

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Rýchle oznamy

wdt_IDPridanéOznam
10510/09/2019MO SZZ pozýva pri príležitosti Šurianskeho jarmoku všetkých občanov na výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a kompótov v dňoch 20. a 21.9.2019 do SH. Vzorky ovocia a zeleniny je možné priniesť do Spoločenskej haly 19.9.2019 od 16.00 do 18.00 hod.
10719/09/2019FUTBAL: ŠK Šurany-OFK Tovarníky, sobota 21.9.2019 o 15:30 h. futbalový štadión v Šuranoch

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Vaše foto zo Šurian

Máte aktuálnu fotku z bežného života v meste? Môžete nám ju poslať  priamo z webu cez náš KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Oficiálna Facebook stránka mesta Šurany