Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

  • Faktúry dodávateľské MsÚ
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
109 1 SOŠ gastronómie a služieb Hviezdoslavova 55, Šurany 42114977 02/01/2024 Občerstvenie 697,50 Org. č. 95/2023
7000015579 5 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nové Zámky, Ľanová 17 36550949 28/06/2023 Vodné a stočné- ihrisko Nitriansky Hrádok. 18 7/1000128801
7000015578 6 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nové Zámky, Ľanová 17 36550949 12/06/2023 Vodné a stočné -ihrisko Šurany. 70 7/1000128795
2023012 8 Domov Jesienka Šurany Šurany, Matunákova 831/2 37859820 04/01/2024 Stravovanie dôchodcov 12/2023 1444,80 Zmluva o stravovaní dôchodcov
2402000570 9 SURANY.NET s.r.o. Šurany, Poznanova 24 44178107 04/01/2024 Pripojenie do siete internet – 01.01.2024-31.01.2024 30 5430/1
10977/2024 10 PSDOMOV s.r.o. Žilina, Klemensova 34 51108178 04/01/2024 Predplatné publikácie edície “Čo má vedieť mzdová účtovníčka” 81,60
2471000067 11 Uniphone, s.r.o. Košice, Popradská 12 45979855 02/01/2024 Poskytovanie elektronických služieb 01.12.2023-31.12.2023 9,65 770797807
2401002 12 A.V.I.S., spol. s r.o. Bratislava, Drobného 27 31359159 03/01/2024 Ročná údržba a metodická podpora IIS MIS na obdobie 14.01.2024-13.01.2025 9520,39 Org.č.97/2022
4592005483 13 SLOVNAFT, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 31322832 04/01/2024 Odber PHM 99,80 5611853405
4800044998 14 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, Čulenova 6 36361518 05/01/2024 Obnovenie prevádzkovej plomby 34,99
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
. 4133 . . . 30/12/2022 . .
0197722 4147 Forte Acoustic, spol. s.r.o. Športová 36/26 36779385 02/01/2023 SMS – 10-12/2022 105
8220036194 4148 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3 a, Bratislava 46113177 30/12/2022 záloha plyn DCS Kostolný Sek 337
8220036195 4149 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3 a, Bratislava 46113177 30/12/2022 záloha plyn – Synagóga 1101
8220036200 4150 ENERGIE 2, a.s. Lazaretská 3 a, Bratislava 46113177 30/12/2022 záloha plyn DCS Hradná 22 457
220331 4151 Mestská poliklinika SNP 2, Šurany 35606347 04/01/2023 zdravotné výkony p. Ďuranová 6,97
220332 4152 Mestská poliklinika SNP 2, Šurany 35606347 04/01/2023 zdravotné výkony p. Vidrová 6,97
220333 4153 Mestská poliklinika SNP 2, Šurany 35606347 04/01/2023 zdravotné výkony p. Mrázová 6,97
220336 4154 Mestská poliklinika SNP 2, Šurany 35606347 04/01/2023 zdravotné výkony p. Klvač 6,97
2022013 4155 Domov Jesienka Matunákova 2 37859820 11/01/2023 stravovanie seniorov – december 2022 1370,88 Zmluva o stravovaní dôchodcov
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
1 3071 1 1 01/01/2022 1 0
210331 3072 Mestská poliklinika SNP 2, Šurany 35606347 03/01/2022 zdravotné výkony J. Sapuová 6,97
2021012 3073 Domov Jesienka Matunákova 2, Šurany 37859820 04/01/2022 obedy pre seniorov december 2021 1312,62 Zmluva o stravovaní dôchodcov zo d´ňa 20.2.2020
2022004 3074 EPICENTRUM SK s. r. o. Hledíkova 2/3762, Šurany 44694261 05/01/2022 Servis a údržba siete a PC, internet – I. 2022 450,35 31.08.2005
8297237657 3075 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 07/01/2022 Mesačné poplatky za hovory – 01.12. – 31.12.2021 366,48 13.01.2012
201221098 3076 Jablotron Slovakia, s. r. o. Sasinkova 14, Žilina 31645976 11/01/2022 Mesačný poplatok – bezpečnostná SIM karta /Hradná ul./, MsP 21,53
2/2022 3077 JUDr. Martin Kanás Školská 3, Nitra 42119987 07/01/2022 Právne služby – I. 2022 1 200,00 01.06.2004 /31.03.2020/
10489/2022 3078 PSDOMOV s. r. o. Klemensova 34, Žilina 51108178 04/01/2022 ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ – rok 2022 66,00
9001474222 3079 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 04/01/2022 Za PPU – XII. 2021 0,68
V20216779 3080 Aquaservis Slovakia a. s. Balassiho 688/26, Štúrovo 51913852 04/01/2022 Voda 38,50 16.12.2019
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
2020013 1921 Domov Jesienka Matunákova 2, 942 01 Šurany 37859820 11/01/2021 stravovanie dôchodcov 1413,32 Zmluva o stravovaní dôchodcov zo dňa 20.2.2020
4591437731 1922 Slovnaft a. s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 05/01/2021 Odber PHM 60,12 5611853405
200007656 1923 Jablotron Slovakia, s. r. o. Sasinkova 14, Žilina 31645976 11/01/2021 Mesačný poplatok – bezpečnostná SIM karta /Hradná ul./ 10,76
22021 1924 JUDr. Martin Kanás Školská 3, Nitra 42119987 11/01/2021 Právne služby – I. 2021 1 200,00 01.06.2004 /31.03.2020/
1392020 1925 Vianoce LED s. r. o. Matičná 2, Nitra 51974509 11/01/2021 Vianočné ozdoby 450,50 Org. č. 51/2020
8 1926 Ing. Marián Jurík – Mr. OZO Kollárova 1503/8, Nitra 33706999 11/01/2021 Ozonizácia priestorov MsÚ 789,00
8275051857 1927 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 11/01/2021 Mesačné poplatky za hovory – 01.12. – 31.12.2020 334,84 13.01.2012
5042000940 1928 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 12/01/2021 Zbierka zákonov SR roč. 2020 117,93
9001380565 1929 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 12/01/2021 Za PPU – XII. 2020 0,68
3542496000 1930 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51 865 46 14/01/2021 Zálohové platby – I. 2021 – Cintorínska 51 670,00 3505778
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
. 923 . . . 01/01/2020 . . . .
2019015 924 Domov Jesienka Matunákova 2, 942 01 Šurany 37859820 07/01/2020 obedy pre seniorov 845,13 zmluva o stravovaní dôchodcov zo dňa 18.12.2012
193470 925 Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 5/612 46461388 07/01/2020 prenájom mobilných WC – FŠ K. Sek 66
193463 926 Sanita a technika s.r.o. Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov 46461388 07/01/2020 prenájom mobilných WC – MsPS 66
1051943513 927 Magna energia a. s., Piešťany 35743565 13/01/2020 oprava základu dane 2615,01
200004 928 Ing. Petr Moravčík Kmeťovo 394 40351564 13/01/2020 vyhotovenie polohopisného plánu 1225,41
8190052311 929 energie2 a. s., Bratislava 46113177 13/01/2020 dohoda o platbách za opakovanú dodáku elektriny 38
8190052324 930 energie2 a. s., Bratislava 46113177 13/01/2020 dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 25
8190052325 931 energie2 a. s., Bratislava 46113177 13/01/2020 dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 67
8190052326 932 energie2 a. s., Bratislava 46113177 13/01/2020 dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 87
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
1.2.2019 2 JUDr. Martin Kanás Školská 3, Nitra 42119987 07/01/2019 Právne služby – I. 2019 597.60 1.6.2004
180069 5 Alexander Papp – SIP, s.r.o. SNP 1, Šurany 44638159 07/01/2019 Občerstvenie – Vianočné posedenie dôchodcov 28.12.2018 1350.00 ŠKSVaZ 68/2018
40846/2019 6 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 04/01/2019 Čo má vedieť mzdová účtovníčka – rok 2019 58.80
1804000 7 GL, s. r. o. Šafárikova 429, Galanta 36688801 04/01/2019 Odber PHM – MsP 164.83
1011902924 8 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 03/01/2019 Záloha za elektrickú energiu 645.74 6720/2017
1011902925 9 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 03/01/2019 Záloha za elektrickú energiu 42.48 6720/2017
1011902784 10 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 03/01/2019 Záloha za elektrickú energiu 1228.12 6720/2017
1011902785 11 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 03/01/2019 Záloha za elektrickú energiu 554.39 6720/2017
50620325 12 CBA Slovakia, a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2, Lučenec 36620319 03/01/2019 Nákup tovaru – poukazovanie PnD mestu Šurany 165.74 28.4.2003
10180113 13 Staviteľstvo Zajíček, s.r.o. Družstevná 5, Šurany 36557684 02/01/2019 Odber stavebného odpadu a jeho recyklácia 167.40 RE0004
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU dodávateľské faktúry 12-2018 03/01/2019
27 MsU dodávateľské faktúry 11-2018 03/12/2018
28 MsU dodávateľské faktúry 10-2018 02/11/2018
29 MsU dodávateľské faktúry 09-2018 01/10/2018
30 MsU dodávateľské faktúry 08-2018 03/09/2018
31 MsU dodávateľské faktúry 07-2018 01/08/2018
32 MsU dodávateľské faktúry 06-2018 02/07/2018
33 MsU dodávateľské faktúry 05-2018 04/06/2018
34 MsU dodávateľské faktúry 04-2018 02/05/2018
35 MsU dodávateľské faktúry 03-2018 03/04/2018
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU dodávateľské faktúry 12-2017 02/01/2018
24 MsU dodávateľské faktúry 11-2017 30/11/2017
25 MsU dodávateľské faktúry 10-2017 02/11/2017
26 MsU dodávateľské faktúry 09-2017 02/10/2017
27 MsU dodávateľské faktúry 08-2017 04/09/2017
28 MsU dodávateľské faktúry 07-2017 01/08/2017
29 MsU dodávateľské faktúry 06-2017 03/07/2017
30 MsU dodávateľské faktúry 05-2017 01/06/2017
31 MsU dodávateľské faktúry 04-2017 02/05/2017
32 MsU dodávateľské faktúry 03-2017 03/04/2017
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU dodávateľské faktúry 12-2016 02/01/2017
24 MsU dodávateľské faktúry 11-2016 01/12/2016
25 MsU dodávateľské faktúry 10-2016 02/11/2016
26 MsU dodávateľské faktúry 09-2016 03/10/2016
27 MsU dodávateľské faktúry 08-2016 02/09/2016
28 MsU dodávateľské faktúry 07-2016 02/08/2016
29 MsU dodávateľské faktúry 06-2016 01/07/2016
30 MsU dodávateľské faktúry 05-2016 02/06/2016
31 MsU dodávateľské faktúry 04-2016 02/05/2016
32 MsU dodávateľské faktúry 03-2016 04/04/2016
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU dodávateľské faktúry 12-2015 31/12/2015
24 MsU dodávateľské faktúry 11-2015 02/12/2015
25 MsU dodávateľské faktúry 10-2015 02/11/2015
26 MsU dodávateľské faktúry 09-2015 01/10/2015
27 MsU dodávateľské faktúry 08-2015 07/09/2015
28 MsU dodávateľské faktúry 07-2015 04/08/2015
29 MsU dodávateľské faktúry 06-2015 02/07/2015
30 MsU dodávateľské faktúry 05-2015 04/06/2015
31 MsU dodávateľské faktúry 04-2015 04/05/2015
32 MsU dodávateľské faktúry 03-2015 02/04/2015
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU dodávateľské faktúry 12-2014 31/12/2014
24 MsU dodávateľské faktúry 11-2014 01/12/2014
25 MsU dodávateľské faktúry 10-2014 04/11/2014
26 MsU dodávateľské faktúry 09-2014 02/10/2014
27 MsU dodávateľské faktúry 08-2014 03/09/2014
28 MsU dodávateľské faktúry 07-2014 05/08/2014
29 MsU dodávateľské faktúry 06-2014 01/07/2014
30 MsU dodávateľské faktúry 05-2014 05/06/2014
31 MsU dodávateľské faktúry 04-2014 06/05/2014
32 MsU dodávateľské faktúry 03-2014 02/04/2014
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU dodávateľské faktúry 12-2013 02/01/2014
24 MsU dodávateľské faktúry 11-2013 04/12/2013
25 MsU dodávateľské faktúry 10-2013 03/11/2013
26 MsU dodávateľské faktúry 09-2013 01/10/2013
27 MsU dodávateľské faktúry 08-2013 03/09/2013
28 MsU dodávateľské faktúry 07-2013 02/08/2013
29 MsU dodávateľské faktúry 06-2013 01/07/2013
30 MsU dodávateľské faktúry 05-2013 06/06/2013
31 MsU dodávateľské faktúry 04-2013 02/05/2013
32 MsU dodávateľské faktúry 03-2013 02/04/2013
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU dodávateľské faktúry 12-2012 31/12/2012
24 MsU dodávateľské faktúry 11-2012 03/12/2012
25 MsU dodávateľské faktúry 10-2012 04/11/2012
26 MsU dodávateľské faktúry 09-2012 02/10/2012
27 MsU dodávateľské faktúry 08-2012 04/09/2012
28 MsU dodávateľské faktúry 07-2012 02/08/2012
29 MsU dodávateľské faktúry 06-2012 03/07/2012
30 MsU dodávateľské faktúry 05-2012 04/06/2012
31 MsU dodávateľské faktúry 04-2012 03/05/2012
32 MsU dodávateľské faktúry 03-2012 02/04/2012
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 MsU dodávateľské faktúry 01 až 12-2011 31/12/2011