Členská schôdza DCS v Šuranoch

V Spoločenskej hale uskutočnilo Denné centrum seniorov  stretnutie  pri príležitosti Mesiaca úcty k starším .   Prítomných prišiel pozdraviť Mgr. Marcel Filaga  primátor mesta, spolu s  Mgr. Alžbetou  Klimentovou, vedúcou odboru školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ v Šuranoch a RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS Šurany.  Schôdzu viedla Mgr. Mária Havlasová, predsedníčka DCS v Šuranoch spolu s Mgr. Annou  Piškulovou.  V kultúrnom programe sa predstavil Spevácky zbor Kantáta a spevácka skupina Šurianka. Stretnutie pokračovalo v dobrej nálade  pri družnej debate.

R.K.

Foto: R.Kozlíková

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ