Pozvánka na XVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 17.7.2024

Pozvánka na XVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 17.7.2024 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 17. júla 2024 t. j. v stredu o 17.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského […]

Pozvánka na XVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 19.6.2024

Pozvánka na XVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 19.6.2024 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2024 t. j. v stredu o 14.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského […]

Pozvánka na XV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 22.4.2024

Pozvánka na XV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 22.4.2024 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 22. aprila 2024 t. j. v pondelok o 13.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského […]

Pozvánka na XIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 17.4.2024

Pozvánka na XIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 17.4.2024 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 17. aprila 2024 t. j. v stredu o 14.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského […]

Pozvánka na XIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 21.2.2024

Pozvánka na XIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 21.2.2024 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 21. februara 2024 t. j. v stredu o 14.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského […]

Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 14.12.2023

Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 14.12.2023 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2023 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského […]

Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 6.11.2023

Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 6.11.2023 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 17 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zvolávam XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 6. novembra 2023 t. […]

Pozvánka na X. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 25.10.2023

Pozvánka na X. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 25.10.2023 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 25. októbra 2023 t. j. v stredu o 14.30 hodine v Obradnej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 25.9.2023

Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 25.9.2023 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 17 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zvolávam IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 25.septembra 2023 t. j. v […]

Pozvánka na VIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 14.9.2023

Pozvánka na VIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 14.9.2023 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 14.septembra 2023 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]