Vyberte si svoju školu: SOŠ gastronómie a služieb v Šuranoch

Vyberte si svoju školu

Tvorivý a aktívny prístup k vzdelávaniu na SOŠ gastronómie a služieb v Šuranoch

 

SOŠ gastronómie a služieb v Šuranoch má v našom regióne stabilné miesto v sieti stredných škôl. Vzdeláva a odborne pripravuje svojich žiakov, ktorí sa po jej úspešnom absolvovaní uplatňujú na trhu práce v oblasti gastronómie doma i v zahraničí. Viacerí z nich študujú i na vysokých školách v odboroch zameraných na výživu ľudí, bezpečnosť a kontrolu potravín. K hodnotám, ktoré sa každodenne u svojich žiakov snažia rozvíjať pedagogickí zamestnanci, patria: tvorivá aktivita, pozitívny a kreatívny prístup k napĺňaniu aj tých najbežnejších povinností, kritické myslenie a odbornosť. Škola ponúka možnosti štúdia v troch učebných odboroch:

֍ čašník, servírka        ֍  kuchár, kuchárka          ֍ cukrár

Dĺžka štúdia je tri roky. Spôsob ukončenia štúdia je vykonaním záverečnej skúšky. Po jej úspešnom zvládnutí absolventi získajú výučný list. Nadväzná odborná príprava je nadstavbové štúdium v odbore spoločné stravovanie, ukončené maturitnou skúškou. Dĺžka štúdia v tomto študijnom odbore trvá dva roky. Veľkou výhodou školy sú vlastné pracoviská odborného výcviku. Okrem nich škola využíva aj zmluvné pracoviská, nachádzajúce sa v atraktívnom prostredí doma a v zahraničí. Škola sa prezentuje organizovaním rôznych akcií, osláv, recepcií, spoločenských udalostí, výstav, ako aj účasťou na rôznych súťažiach. Veľmi pekné výsledky dosahujú žiaci na poli športovom, spoločenskom, ale aj vedeckom. Športové a oddychové vyžitie poskytuje vonkajší komplex, telocvičňa a oddychové zóny. Škola poskytuje v rámci odborného výcviku každodenné stravovanie žiakov a zamestnancov. Okrem stravovania sa na odbornom výcviku pečú aj čerstvé cukrárske výrobky. Tie sa predávajú v školskej predajni a na objednávku. Nezanedbateľné miesto má  spolupráca s mestom, so základnými, strednými školami a s mestskými organizáciami. Dlhoročnú tradíciu má aj družba s Hotelovou školou Světlá Velké Meziřičí v Českej republike. Snahou našej školy je vychovávať odborníkov v gastronómii, reštauračných službách, cukrárskej a pekárskej výrobe, ako aj v podnikaní v týchto oblastiach.              www.zss-surany.edupage.org            skola@sosgastro.sk

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ