Vyberte si svoju školu: SOŠ technická

Jedna z najmodernejších stredných odborných škôl technických v SR

ŠTUDUJ TO, ČO ŤA UŽIVÍ!

 

    Stredná odborná škola technická v Šuranoch je komplexnou

školou pre teoretickú a praktickú výučbu v strojárstve, elektrotechnike a mechatronike. Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy v strojárstve a elektrotechnike.  Poskytuje komplexnú výučbu  v 4-ročných študijných odboroch s maturitou a výučným listom:  mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik.  Ďalej v 3-ročných učebných odboroch obrábač kovov a elektromechanik končiacich výučným listom. V spolupráci s firmami škola realizuje  vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania. Získanie štatútu „Centrum odborného vzdelávania a prípravy v strojárstve a elektrotechnike“ v Nitrianskom kraji zvýšilo úroveň výučby odborných teoretických predmetov a odborného výcviku vo všetkých odboroch. Silnou stránkou teoretického a  praktického vyučovania je využívanie moderných technológií, rozvíjanie praktických návykov a zručností žiakov s možnosťou prejaviť ich vlastnú tvorivosť a nápaditosť. Centrum vytvára predpoklady pre odstránenie disproporcií na trhu práce v regióne a je budúcnosťou pre každého, kto má záujem  pracovať v strojárskych a elektrotechnických  profesiách, ktoré sú na trhu práce stále viac žiadané. V roku 2023 bola škola komplexne modernizovaná z prostriedkov EÚ a Nitrianskeho samosprávneho kraja v hodnote 1,4 milióna €. Získali sme moderné vybavenie strojárskych dielní vrátane CNC strojov, elektrotechnických  dielní, učební pre výučbu robotiky, pneumatiky, hydrauliky, automatizácie a vybavenie novou výpočtovou technikou. Stali sme sa tak jednou z najmodernejších stredných odborných technických  škôl v SR. Výsledky modernizácie sú dostupné  na webovom sídle  https://sostsurany.edupage.org/ v odkaze virtuálna prehliadka školy.

     Škola za štyridsať rokov svojej existencie vychovala vyše 3 000 absolventov a vytvorila si úzke prepojenie s podnikmi vo svojom regióne i mimo neho. To jej dáva dobrú perspektívu do budúceho obdobia v rámci rozvoja duálneho vzdelávania, prípravy absolventov, o ktorých majú zamestnávatelia neustály záujem. Súčasnosť len potvrdzuje správne zameranie  školy v nadväznosti na rozhodnutie vlády SR vybudovať v Šuranoch priemyselný park.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ