Vyberte si svoju školu: ZŠ SNP

Milí rodičia, naša škola, ZŠ SNP, Vám a Vašim deťom ponúka:

 • modernú, zrekonštruovanú školu, príjemné, bezpečné a zdravé  prostredie, rozľahlý školský areál s ihriskami a oddychovými zónami,
 • moderný a atraktívny vzdelávací program, alternatívne vyučovacie postupy,
 • profesionálny, zanietený, flexibilný a kreatívny pedagogický kolektív; učiteľov, ktorým záleží na vzdelaní a bezpečnosti Vašich detí; postupne budujeme školský podporný tím,
 • možnosť študovať anglický jazyk od 1. ročníka, nemecký jazyk alebo konverzáciu v anglickom jazyku od 7. ročníka,
 • jazykové vyučovanie anglického jazyka prostredníctvom modernej metódy CLIL,
 • moderné učebne a triedy vybavené interaktívnymi tabuľami a dotykovými monitormi, notebookmi, dataprojektormi, vizualizérmi, tabletmi a modernou informačno-komunikačnou (IKT) technikou,
 • novozrekonštruovanú a špičkovo vybavenú počítačovú učebňu, špeciálne učebne pre jazyky, chémiu, fyziku, informatiku, techniku, varenie, IKT učebne; novozriadenú dielňu,
 • vynovený interiér školy: nový nábytok, toalety, skrinky a podlahy vo všetkých pavilónoch,
 • školskú knižnicu a relaxačnú triedu, posilňovňu, učebňu v prírode, nový vonkajší stolnotenisový stôl, zrekonštruovaný školský bufet s letnou terasou,
 • zrekonštruovaný pavilón pre najmenších žiakov a školský klub detí chránený elektronickým vrátnikom,
 • dlhodobú tradíciu v športovej činnosti, vynikajúcu úspešnosť v realizácii projektov,
 • pravidelné aktivity pre našich žiakov a rodičov: Európsky deň rodiny a školy, školské akadémie, prezentácie ročníkových projektov, výlety za snehom, návštevy divadla,
 • každoročné aktivity pre žiakov:lyžiarsky a plavecký kurz, školu v prírode, exkurzie, návštevy divadelných a filmových predstavení, 
 • tradične výborné výsledky v celoslovenskom Testovaní 9 a v predmetových olympiádach,
 • žiacky parlament, školský časopis, žiacke rozhlasové vysielanie, galériu najúspešnejších žiakov, školského výchovného poradcu.

Dokážeme sa o Vaše dieťa počas celého dňa spoľahlivo postarať a zabezpečiť preň  od 6:30 hod. ranný a do 16:30 poobedný školský klub detí, kvalitný výchovno-vzdelávací proces, chutné  stravovanie v školskej jedálni, bohatú krúžkovú činnosť, bezpečný priestor pre individuálny rozvoj a mimoškolské aktivity.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ