Vyberte si svoju školu: ZŠ Bernolákova 35

Základná škola, Bernolákova 35, sa vyznačuje mnohými vlastnosťami, ktoré ju robia výnimočnou a jedinečnou. Pre rodičov, ktorí hľadajú pre svoje deti to najlepšie vzdelávacie prostredie, ponúka táto škola viaceré benefity.

Moderné vybavenie:  Dnes je to moderná škola, ktorá v posledných rokoch prešla rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou  priestorov. Škola pozostáva z dvoch budov: budova pre ročníky 1.- 4. spolu so športovou halou a hlavná budova pre 5.-9. ročník. V areáli je aj budova školského klubu detí s modernou jedálňou. Škola disponuje  učebňami s využitím výpočtovej techniky, učebňou anglického jazyka, modernou učebňou biológie a chémie, novou dielňou a kuchynkou. Triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, vo všetkých triedach sú namontované ekologické biele tabule. Na chodbách sú oddychové zóny, pingpongové stoly, stolový futbal i čitateľský kútik, kde môžu žiaci počas prestávok aj počas vyučovania relaxovať. Na školskom dvore bolo vybudované moderné ihrisko antivandal s preliezkami a cvičiacimi strojmi pre deti; altánok, ktorý sa využíva ako trieda v prírode počas teplých dní. Neoddeliteľnou súčasťou areálu školy je i gymnázium, s ktorým pravidelne spolupracuje. Naposledy bola ZŠ ich partnerskou školou v eko projekte Eko-Gymsu.

Kvalitné vzdelávanie: Škola kladie dôraz na kvalitné vzdelávanie a dosahovanie výborných výsledkov svojich žiakov, na prípravu žiakov na štúdium na strednej škole, rozvíjanie vedomostí a zručností dôležitých pre život v modernej dobe, výučbu anglického jazyka od 1. ročníka, nemeckého jazyka na 2. stupni. Kvalifikovaní a skúsení pedagógovia sa venujú individuálnym potrebám žiakov a podporujú ich v rozvoji ich talentu a zručností. Dôkazom toho sú každoročné úspechy našich žiakov v predmetových olympiádach, športových súťažiach či organizovaných podujatiach.

Bohatá ponuka aktivít: Pre zamestnaných rodičov ponúkame  školský klub detí (ŠKD) od  6:30 do 16:30 hod.. Počas ŠKD žiaci využívajú priestranný školský dvor s detským ihriskom a preliezkami aj  športovú halu. Na škole pracujú rôzne krúžky podľa potreby a záujmu detí, napr.: krúžok anglického jazyka, slovenského jazyka, tanečný, poznávací, pohybovo-športový, florbalový, basketbalový, včelársky, zdravotnícky, príprava na olympiády, turistický, putovanie za históriou a ďalšie. Na škole pracuje aj divadelný krúžok, ktorý sa predstavil verejnosti na Šurianskych divadelných dňoch. Škola každý rok organizuje plavecký, lyžiarsky výcvik a školu v prírode, rôzne exkurzie a výlety.

Priateľská atmosféra a bezpečné prostredie: V základnej škole panuje priateľská a rodinná atmosféra. Žiaci sa tu cítia komfortne a bezpečne. Pedagógovia sa snažia o budovanie vzájomného rešpektu a tolerancie medzi žiakmi. Škola sa nachádza v centre mesta Šurian, vďaka čomu je ľahko dostupná pre žiakov z celého mesta.

Vďaka všetkým týmto benefitom je táto škola tou najlepšou voľbou pre rodičov, ktorí chcú pre svoje deti to najlepšie. Viac na www.zsbersu.sk.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ