Vyberte si svoju školu: Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej

Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej sídli v centre mesta, vedľa farského kostola, na Námestí hrdinov 6. Zriaďovateľom je biskupstvo Nitra. Riaditeľom školy so 163 žiakmi, 21 pedagogickými a 4 nepedagogickými zamestnancami je Mgr. Jozef Hlavatý.   Hlavnou prioritou školy je poskytovanie kvalitného vzdelávania a zodpovednej výchovy v duchu katolíckej viery a morálky. Veľký dôraz kladieme na správnu hodnotovú orientáciu žiakov, aby boli nielen vzdelaní, ale aj dobrí a slušní ľudia.

Ako môže naša škola ovplyvniť budúcnosť Vášho dieťaťa? Každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie. V súčasnej dobe, keď sa vzdelávanie neustále mení a modernizuje, je dôležité rozhodnúť sa správne. A práve preto vám chceme predstaviť Cirkevnú základnú školu Žofie Bosniakovej v Šuranoch.

  • Rodinná atmosféra a individuálny prístup

Naši učitelia sa snažia rozvíjať jedinečné talenty každého žiaka, čo vytvára prostredie, kde sa deti nielen učia, ale aj cítia ako doma, nie sú len číslom v systéme.

  • Kvalifikovaní a empatickí učitelia

Výučba nie je len o faktoch a číslach, ale aj o morálnych a etických hodnotách. Naša škola kladie dôraz na výchovu k zodpovednosti, empatii a spolupatričnosti.

  • Vzdelávanie zakorenené v kresťanských hodnotách

Kresťanské sviatky a tradície sú súčasťou školského kalendára, čo deťom umožňuje lepšie pochopiť svoje korene a identitu.

  • Budovanie spoločenstva

Deti tu nie sú len spolužiakmi, ale stávajú sa súčasťou spoločenstva. Spoločné projekty a akcie posilňujú medzi nimi puto a učia ich pracovať v tíme.

  • Podpora kreativity a záujmov

Turistika, atletika, ekológia, kreativita – naša škola ponúka množstvo krúžkov a aktivít, ktoré pomáhajú deťom objavovať a rozvíjať ich nadanie.

Ak hľadáte pre svoje dieťa miesto, kde bude rásť v rodinnej a podpornej atmosfére, kde sa vzdelávanie spája s hodnotami a kde každý deň môže byť dobrodružstvom, naša škola je pre vás správnou voľbou.

Viac sa o nás dozviete na: www.czssurany.edupage.org; fb.me/cirkevnazssurany; https://www.instagram.com/czs_surany/

Ak si želáte vyplniť elektronickú prihlášku, naskenujte QR kód 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ