Vybudované parkovisko na ulici Hlediková – MDŽ.

Mesto Šurany, ktoré je prevádzkovateľom a užívateľom stavby , vystavalo parkovisko na ulici Hlediková– MDŽ.  Parkovanie s kolmým státím je situované v dvoch pruhoch, medzi ktorými je prístupová cesta šírky 6,0 m. Rozmery jedného parkovacieho státia sú 5,3×2,5m, rozmery parkovacieho státia pre imobilných sú 5,3×3,5 m.

Plocha celkovej spevnenej plochy =cca.896,0 m (z toho plocha parkoviska cca. 704,0m, plocha chodníka cca. 192,0 m)

Povrch spevnenej plochy tvorí betónová dlažba, resp. zatrávňovacia dlažba. Súčasťou parkoviska je chodník šírky 2,5 m a 2,64 m. Parkovisko s počtom státí 33, z čoho 2 státia sú vyhradené pre imobilných a  2 parkovacie státia vyhradené pre elektrické vozidlá po dobudovaní nabíjacej stanice. Chodník je napojený na jestvujúci chodník.  Odvodnenie spevnenej plochy je navrhnuté do zelene.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ