Vybudované parkovisko na ulici Hlediková – MDŽ.

Mesto Šurany, ktoré je prevádzkovateľom a užívateľom stavby , vystavalo parkovisko na ulici Hlediková– MDŽ.  Parkovanie s kolmým státím je situované v dvoch pruhoch, medzi ktorými je prístupová cesta šírky 6,0 m. Rozmery jedného parkovacieho státia sú 5,3×2,5m, rozmery parkovacieho státia pre imobilných sú 5,3×3,5 m.

Plocha celkovej spevnenej plochy =cca.896,0 m (z toho plocha parkoviska cca. 704,0m, plocha chodníka cca. 192,0 m)

Povrch spevnenej plochy tvorí betónová dlažba, resp. zatrávňovacia dlažba. Súčasťou parkoviska je chodník šírky 2,5 m a 2,64 m. Parkovisko s počtom státí 33, z čoho 2 státia sú vyhradené pre imobilných a  2 parkovacie státia vyhradené pre elektrické vozidlá po dobudovaní nabíjacej stanice. Chodník je napojený na jestvujúci chodník.  Odvodnenie spevnenej plochy je navrhnuté do zelene.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ