Vybudované parkovisko na ulici Hlediková – MDŽ.

Vybudované parkovisko na ulici Hlediková – MDŽ. Mesto Šurany, ktoré je prevádzkovateľom a užívateľom stavby , vystavalo parkovisko na ulici Hlediková– MDŽ.  Parkovanie s kolmým státím je situované v dvoch pruhoch, medzi ktorými je prístupová cesta šírky 6,0 m. Rozmery jedného parkovacieho státia sú 5,3×2,5m, rozmery parkovacieho státia pre imobilných sú 5,3×3,5 m. Plocha celkovej spevnenej plochy =cca.896,0 […]

Lidl ihrisko Žihadielko

Lidl ihrisko Žihadielko Šurany sú jedným  z 10 víťazných miest  na Slovensku,  ktoré  svojim hlasovaním získali  Lidl ihrisko Žihadielko. Ihrisko oficiálne za mesto Šurany prevzal  Ing. Marek Oremus  primátor mesta Šurany spolu s Františkom Hozlárom  vedúcim oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany za prítomnosti  Mgr. Miloša Geciho, manažéra  HRP a servis […]