„Všeobecné opatrenia v súvislosti s COVID – 2019“

Dôležitá informácia pre verejnosť


Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami

  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha

  • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí

  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov

  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením

  • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
74 V záujme ochrany zdravia sa zakazuje vstup do pošty bez použitia rúška, šálu, šatky... 16/03/2020
75 Slovenská pošta prijíma ďalšie ochranné opatrenia 16/03/2020
76 Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia 16/03/2020
77 Oznam pre občanov obcí 10/03/2020
78 Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok 16/03/2020
79 Opatrenie na ochranu zdravia 16/03/2020
80 Opatrenia - autobusová doprava 16/03/2020
81 Usmernenie hlavného hygienika SR karantena 09.03.2020 09/03/2020
82 Verejná vyhláška rozhodnutie izolácia v domácom prostredí 10/03/2020
83 Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí 10/03/2020
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ