Zrekonštruované oddelenie pre deti a mládež šurianskej knižnice

Oddelenie pre deti a mládež  Mestskej knižnice M. Matunáka v Šuranoch zažilo 5. marca 2020 malú “veľkú” slávnosť, pretože prítomní oficiálne  otvárali zrekonštruované priestory. Rekonštrukcia sa uskutočnila  vďaka projektu s názvom  Príjemne v knižnici II., ktorý Fondu na podporu umenia predložili pracovníčky knižnice a uspel,  Z verejných zdrojov FPU bola  financovaná výmena knižničných  regálov, stolov, stoličiek, poličiek  a výpožičného pultu a  tulivakov . Celkový rozpočet projektu bol 14.800,- € ,  FPU poskytol sumou 13.000,- € a spolufinancovanie MsKS Šurany bolo vo výške 1.800,- €.   Výmenu okien  na tomto oddelení  financovalo Mesto Šurany, zriaďovateľ, Mestské kultúrne  stredisko Šurany,  zaplatilo výmenu podlahy.  Časť rekonštrukčných prác sa uskutočnila  počas plnej prevádzky. Slávnostného otvorenia oddelenia sa  zúčastnili  viacerí hostia – viceprimátor mesta Šurany, F. Tamašovič ,poslanci mestského zastupiteľstva, vedúci oddeleni  MsÚ Šurany, členovia komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu, riaditelia ZŠ a MŠ šurianskych škôl, CVČ   a ďalší. Všetci prítomní boli príjemne prekvapení zmenou, ktorá nastala v priestoroch oddelenia. Podobné reakcie majú aj čitatelia a návštevníci, ktorí vynovené priestory navštívili. Uskutočnená rekonštrukcia bola druhou  etapu zmien v šurianskej knižnici a pracovníčky veria, že sa postupne vynovia aj náučné   oddelenie  knižnice.

JK

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ