Zrekonštruované oddelenie pre deti a mládež šurianskej knižnice

Oddelenie pre deti a mládež  Mestskej knižnice M. Matunáka v Šuranoch zažilo 5. marca 2020 malú “veľkú” slávnosť, pretože prítomní oficiálne  otvárali zrekonštruované priestory. Rekonštrukcia sa uskutočnila  vďaka projektu s názvom  Príjemne v knižnici II., ktorý Fondu na podporu umenia predložili pracovníčky knižnice a uspel,  Z verejných zdrojov FPU bola  financovaná výmena knižničných  regálov, stolov, stoličiek, poličiek  a výpožičného pultu a  tulivakov . Celkový rozpočet projektu bol 14.800,- € ,  FPU poskytol sumou 13.000,- € a spolufinancovanie MsKS Šurany bolo vo výške 1.800,- €.   Výmenu okien  na tomto oddelení  financovalo Mesto Šurany, zriaďovateľ, Mestské kultúrne  stredisko Šurany,  zaplatilo výmenu podlahy.  Časť rekonštrukčných prác sa uskutočnila  počas plnej prevádzky. Slávnostného otvorenia oddelenia sa  zúčastnili  viacerí hostia – viceprimátor mesta Šurany, F. Tamašovič ,poslanci mestského zastupiteľstva, vedúci oddeleni  MsÚ Šurany, členovia komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu, riaditelia ZŠ a MŠ šurianskych škôl, CVČ   a ďalší. Všetci prítomní boli príjemne prekvapení zmenou, ktorá nastala v priestoroch oddelenia. Podobné reakcie majú aj čitatelia a návštevníci, ktorí vynovené priestory navštívili. Uskutočnená rekonštrukcia bola druhou  etapu zmien v šurianskej knižnici a pracovníčky veria, že sa postupne vynovia aj náučné   oddelenie  knižnice.

JK

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ