Stretnutie primátora a poslancov s občanmi

Dobrá komunikácia medzi ľuďmi je obyčajne prospešná pre všetkých a pomáha riešiť aj tie najťažšie problémy. Vedenie mesta Šurany sa viacerými cestami snaží o informovanie občanov mesta o dianí a jednou z takýchto foriem je aj stretnutie vedenia s občanmi. Po dlhšej prestávke sa stretnutie občanov s primátorom a poslancami Mestského zastupiteľstva Šurany uskutočnilo 19. novembra 2019 v Spoločenskej hale. Odpovedať na otázky prítomných boli pripravení poslanci na čele s primátorom mesta Ing. Marekom Oremusom, riaditelia mestských organizácií, vedúci odborov mestského úradu a mestská kontrolórka. Ospravedlnili sa dvaja poslanci z pracovných a zdravotných dôvodov. Primátor mesta občanov podrobne oboznámil s aktivitami, ktoré sa v Šuranoch uskutočnili v nedávnej minulosti. Podrobne sa venoval požiarom, ktoré poškodili majetok a budovy mesta Šurany. Otázky občanov boli zamerané na rôzne oblasti – poplatky za psíkov, bezpečnosť na cestách, situácia v šurianskom športe, stav ciest a chodníkov, práca lekárov v mestskej poliklinike, úprava parkov a stromov a podobne. Na dotazy občanov odpovedal primátor mesta, prípadne poslanci alebo riaditeľka šurianskej polikliniky. Organizátori pripravili stretnutie veľmi zodpovedne, nedostatkom bola iba malá účasť občanov. Zrejme je ľahšie kritizovať na sociálnych sieťach ako vysloviť svoj názor tvárou v tvár.


JK

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2019.

Doručovanie rozhodnutí

Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Obchodná mapa

Kalendárium mesta Šurany na rok 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
7 16/03/2020 Slovenská pošta Šurany1 oznamuje občanom že na poštu je možný vstup len s ochranou tváre (rúškom,respirátorom,šálom,šatkou).

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Vaše foto zo Šurian

Máte aktuálnu fotku z bežného života v meste? Môžete nám ju poslať  priamo z webu cez náš KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Oficiálna Facebook stránka mesta Šurany