Stretnutie primátora a poslancov s občanmi

Dobrá komunikácia medzi ľuďmi je obyčajne prospešná pre všetkých a pomáha riešiť aj tie najťažšie problémy. Vedenie mesta Šurany sa viacerými cestami snaží o informovanie občanov mesta o dianí a jednou z takýchto foriem je aj stretnutie vedenia s občanmi. Po dlhšej prestávke sa stretnutie občanov s primátorom a poslancami Mestského zastupiteľstva Šurany uskutočnilo 19. novembra 2019 v Spoločenskej hale. Odpovedať na otázky prítomných boli pripravení poslanci na čele s primátorom mesta Ing. Marekom Oremusom, riaditelia mestských organizácií, vedúci odborov mestského úradu a mestská kontrolórka. Ospravedlnili sa dvaja poslanci z pracovných a zdravotných dôvodov. Primátor mesta občanov podrobne oboznámil s aktivitami, ktoré sa v Šuranoch uskutočnili v nedávnej minulosti. Podrobne sa venoval požiarom, ktoré poškodili majetok a budovy mesta Šurany. Otázky občanov boli zamerané na rôzne oblasti – poplatky za psíkov, bezpečnosť na cestách, situácia v šurianskom športe, stav ciest a chodníkov, práca lekárov v mestskej poliklinike, úprava parkov a stromov a podobne. Na dotazy občanov odpovedal primátor mesta, prípadne poslanci alebo riaditeľka šurianskej polikliniky. Organizátori pripravili stretnutie veľmi zodpovedne, nedostatkom bola iba malá účasť občanov. Zrejme je ľahšie kritizovať na sociálnych sieťach ako vysloviť svoj názor tvárou v tvár.


JK

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ