Stretnutie primátora a poslancov s občanmi

Stretnutie primátora a poslancov s občanmi Dobrá komunikácia medzi ľuďmi je obyčajne prospešná pre všetkých a pomáha riešiť aj tie najťažšie problémy. Vedenie mesta Šurany sa viacerými cestami snaží o informovanie občanov mesta o dianí a jednou z takýchto foriem je aj stretnutie vedenia s občanmi. Po dlhšej prestávke sa stretnutie občanov s primátorom a […]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020

ERB MESTA ŠURANY

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020 Mesto Šurany v zmysle schváleného VZN č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šurany vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020. Žiadosť o dotáciu na rok 2020 je potrebné predložiť do 31.12.2019. Podrobnosti o obsahu žiadosti určuje VZN č. 5/2019 […]