Stretnutie s občianskymi združeniami, spoločenskými organizáciami a neregistrovanými spoločenstvami

Spoločne pomôžme mestu

Prvé svojho druhu vôbec bolo pracovné stretnutie s občianskymi združeniami, spoločenskými organizáciami a neregistrovanými spoločenstvami, ktoré sa z iniciatívy primátora Šurian Marcela Filagu konalo vo štvrtok 23. mája podvečer v šurianskej spoločenskej hale. Na podujatie prišla takmer stovka účastníkov, čo je, ako povedala hostka stretnutia, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch Katarína Slobodníková, slušná základňa pre rozbeh vzájomnej spolupráce a spojenia síl pre zvýšenie efektu organizovaných podujatí a tým aj účinnej pomoci mestu.

Ako na úvod zdôraznil Marcel Filaga, rozvoj Šurian si žiada aj zmysluplné občianske  a dobrovoľnícke aktivity. Mesto má všetky predpoklady uspieť  v tomto smere, pretože tu žije veľa ľudí s hlbokou empatiou k svojmu rodisku a bydlisku, záleží im na kvalite života svojho aj ich rodín, a preto sa podpisujú pod mnohé úžasné podujatia. Aby sa aktivity nedrobili a z ich organizátorov neboli len osamelí bežci, mesto na seba chce zobrať úlohu koordinátora a ambasádora týchto občianskych iniciatív, povzbudiť začiatočníkov k ďalšej práci a vytvoriť priestor pre spoločné aktivity už existujúcich občianskych združení, spoločenských organizácií a neregistrovaných spoločenstiev na území mesta. „Znamená to z našej strany  metodickú pomoc smerom k vám, najmä tým, ktorí začínate a boríte sa s administratívou okolo založenia združení. Mesto má pripravený manuál  pre vznik občianskeho združenia. Rovnako pomôžeme aj so zapájaním sa do výziev. Radi by sme vytvorili spoločnú platformu, ktorá by umožnila aj vzájomnú výmenu vašich skúseností,“ povedal primátor. Navrhol tiež spoločný kalendár podujatí, čo sa stretlo so spontánnym súhlasom účastníkov stretnutia. Z pléna dokonca zaznel aj hlas o vytvorení koordinačného výboru. Ako doplnila zástupkyňa primátora Miroslava Zahoráková,  existuje možnosť dotácií z úrovne Nitrianskeho samosprávneho kraja aj mesta Šurany, treba sledovať termíny žiadostí. Podčiarkla, že mesto vytvorí na svojom webe priestor pre vzájomnú informovanosť  občianskych združení, spoločenských organizácií aj neregistrovaných spoločenstiev, ponúkla možnosť propagácie ich aktivít na webovej aj facebookovej stránke mesta a nahlasovanie podujatí na e-mailovú adresu mestských novín Dobrý deň, Šurany (dobrydensurany@gmail.com) pre tvorbu spoločného kalendára podujatí na zverejnenie v mestských novinách v ich tlačenej aj elektronickej verzii.

Predstavitelia občianskych združení, spoločenských organizácií a neregistrovaných spoločenstiev, ale aj prítomná verejnosť informovali o svojich aktivitách a ocenili možnosť vzájomne sa stretnúť a vymeniť si skúsenosti. Ako poznamenal Matúš Tóth z Občianskeho združenia Inšpirujme svet, „treba spájať sily, aby naše aktivity mali väčší dopad, aby sa nedrobili a aby sme v prospech rozvoja mesta a zvýšenia kvality života v ňom účinne spojili ľudské aj finančné zdroje.“ Výziev sa podľa neho netreba báť, je to impulz a ľudia rastú s úlohami. Nie každá výzva vyjde, ale úspechy vždy povzbudia. Občianske združenia na území mesta podporila aj Európska komisia.

Podujatie ocenila tiež zástupkyňa Občianskeho združenia Pohodové materstvo. Ako povedala, je hrdá na to, že jej deti vyrastajú práve v tomto meste.

Dôležitosť spájania občianskych iniciatív pre znásobenie efektu podujatí v prospech obyvateľov mesta zdôraznil  poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Šuranoch Marcel Rosina. Podujatia sa zúčastnili aj poslanci šurianskeho MsZ Lucia Filagová a  Miroslav Žvach.     (op)                                                                                                                                                                                                               

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ