Medzinárodný deň pamiatok – prehliadka mesta

18. apríl je venovaný pamiatkam a kultúrnemu dedičstvu. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila prehliadka pamiatok nášho mesta. Medzi mnohými účastníkmi bol primátor mesta Šurany Mgr. Marcel Filaga a zástupkyňa primátora Ing. Miroslava Zahoráková. Sprievodcom bol riaditeľ MsKS Šurany a mestský historik RNDr. Miroslav Eliáš. Ako prvé sme navštívili dominantu mesta – farský kostol sv. Štefana prvomučeníka, ktorý je krásnou bazilikálnou architektúrou s najväčšou oltárnou vitrážou na Slovensku. Vo farskom dvore sa skrýva pomník grófa Antona Berchtolda z r. 1819, po pravej strane kostola zasa hroby troch významných šurianskych farárov z 19. storočia. Predstavili sme si premeny šurianskeho námestia, niektoré domy, mariánsky morový stĺp so sochou Immaculaty, ktorý nám pripomína morovú epidémiu v rokoch 1709 – 1710. Na Zámockej ulici, v časti ľudovo nazývanej „Podzámeček“ bola reč o zaniknutom Šurianskom hrade. Záver prehliadky patril ortodoxnej synagóge z r. 1916, kde má dnes svoje sídlo mestské múzeum. Tu dostal primátor možnosť ako mnohé iné osobnosti, ktoré navštívili túto pamiatku, natiahnuť historický hodinový stroj z roku 1887. Je potešiteľné že verejnosť prejavila záujem o spoznávanie našej minulosti a pamiatok, ktoré tvoria náš životný priestor.

 

 

ME

 
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ