V tej našej Argentíne to žije

Prečo ten cudzinou voňajúci názov Argentína? Viaceré zdroje uvádzajú, že po vlne vysťahovalectva za prácou do USA a Južnej Ameriky prišli prví usadlíci, podľa mojej prababičky im hovorili Amerikánci,  do tejto časti nášho mesta v 30. rokoch minulého storočia. „Vracali sa najmä   z prác v Argentíne,  preto vraj tejto mestskej časti aj názov Argentína zostal. Následne vtedajšie obecné zastupiteľstvo udelilo súhlas na ďalšiu  výstavbu Argentíny. Postupne tu vyrástli rodinné domy, cesty, vznikli ulice a fungovala aj materská škôlka, ktorá bola v tom období plná detí,“ hovorí poslanec mestského zastupiteľstva za 4. volebný obvod Marcel Rosina.

Aj keď je pravdou, že Argentína je stále akosi izolovaná od centra Šurian a jej obyvatelia musia na pešej ceste do mesta prekonať či už železničný most z jednej strany alebo schody na nadjazd zo strany druhej, faktom  je, že v tejto mestskej časti žijú veľmi šikovní, múdri a aktívni ľudia, ktorí dokážu zapáliť ten povestný plamienok a nadchnúť aj iných pre zaujímavé aktivity a spoločnú prácu. Vo 4. volebnom obvode Šurian je to už päť rokov Občianske združenie (OZ) ARKONS (Argentína, Kopec, Nový svet), ktorého centrum je v argentínskom TATRANE RADEGASTOVNI a na jeho čele stojí Tibor Kulháň. Mestské noviny Dobrý deň, Šurany ho zastihli tesne pred fašiangovým posedením, ktoré sa v Tatrane konalo v sobotu 17. februára. Akurát dokrájal hory cibule na zabíjačkovú hostinu, ktorej prípravy sa už tradične chopil s podpredsedom OZ ARKONS Michalom Petríkom. „Chodia sem okrem Argentínčanov aj ľudia z mesta. To platí nielen o našich fašiangoch, ale aj o ďalších podujatiach. Tradične už zvykneme organizovať aj oslavy MDŽ, majáles, prvomájové veteránske stretnutie, deň detí a zo športových akcií futbalový a nohejbalový turnaj aj pingpongové turnaje pod hlavičkou nášho občianskeho združenia. A tiež vystúpenia kultúrnych telies a skupín,“ vyratúval Tibor Kulháň. Argentínčania sa týmto podujatiam tešia a organizátorom sa odvďačujú peknou účasťou. Tak ako na sobotnom fašiangovom stretnutí, kde zaspievala ženská spevácka skupina ŠURIANKA a do tanca zahrali muzikanti z 2+1. Super fašiangovú náladu zdieľali aj primátor Šurian Marcel Filaga a poslanec Marcel Rosina.

„Naša Argentína je sčasti obytná zóna, ale  predovšetkým tu má zastúpenie priemysel od výroby sedadiel do automobilov cez výrobu reklamných pultov pre všetky svetové značky, mlyn, spracovanie mäsa, výroba komponentov pre elektronický priemysel až po strednú odbornú školu technickú. To všetko a ešte viac tu máme,“ poznamenal Marcel Rosina. S Tiborom Kulháňom sa však unisono zhodli, že to, čo tu nemáme, je dôstojný stánok pre organizovanie občianskych aktivít, aké nechýbajú v iných mestských častiach Šurian. A to je výzva, ktorá čaká na zdolanie.

                                                                                   (op)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ