Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady fyzickým osobám – obyvateľom mesta Šurany.

Aj v roku 2021 bude mesto Šurany distribuovať rozhodnutia k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady. Na Slovensku stále platí mimoriadna situácia vyplývajúca z celosvetovej pandémie spôsobenej koronavírusom COVID-19, preto bude mesto Šurany ako správca dane postupovať pri doručovaní uvedených  rozhodnutí rovnako, ako v minulom roku.

Rozhodnutia k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady budú  doručovať  v najbližších dňoch do domácností zamestnanci Mestského úradu Šurany za zvýšených bezpečnostných opatrení. Za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia zásielky do poštovej schránky. Mesto Šurany žiada svojich obyvateľov  o podpísanie doručenky k listovej zásielke, následne ju odtrhnúť z obálky a v rámci príležitostnej návštevy centra mesta ju vhodiť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pred budovou Mestského úradu Šurany. Týmto opatrením sa mesto snaží chrániť svojich obyvateľov pred koronavírusom tak, že sa minimalizuje stretávanie viacerých ľudí na jednom mieste, jednak pri osobnom prevzatí zásielky alebo prevzatí zásielky na pošte.

Prosíme obyvateľov mesta, aby mali svoju poštovú schránku označenú menom a priezviskom, najmä v bytových domoch.

 Aj vzhľadom na zložitosť súčasnej situácie, by sme chceli poprosiť všetkých obyvateľov mesta o pochopenie a maximálnu ústretovosť, aby pri úhradách vyrubených miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady, uprednostňovali v rámci svojich možností úhradu  bezhotovostným bankovým prevodom, a tým obmedzili osobnú návštevu mestského úradu z dôvodu úhrady platby v hotovosti  do pokladne, čím sa výrazne eliminuje možné riziko šírenia a prenosu koronavírusu.
Ak takúto možnosť nemáte, môžu byť uvedené dane a poplatky uhradené v hotovosti  alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu v pokladni Mestského úradu Šurany len v úradných hodinách v aktuálnom režime.

Všetky údaje potrebné k bezhotovostnej platbe sú uvedené v doručených rozhodnutiach.

V individuálnych prípadoch sa môže stať, že zásielka bude zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty a následne uložená v poštovom priečinku.

 

V Šuranoch dňam 11.05.2021                         

 Ing. Marek Oremus, v.r.

                                                                                  primátor mesta Šurany

           

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ