Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady fyzickým osobám – obyvateľom mesta Šurany.

Aj v roku 2021 bude mesto Šurany distribuovať rozhodnutia k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady. Na Slovensku stále platí mimoriadna situácia vyplývajúca z celosvetovej pandémie spôsobenej koronavírusom COVID-19, preto bude mesto Šurany ako správca dane postupovať pri doručovaní uvedených  rozhodnutí rovnako, ako v minulom roku.

Rozhodnutia k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady budú  doručovať  v najbližších dňoch do domácností zamestnanci Mestského úradu Šurany za zvýšených bezpečnostných opatrení. Za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia zásielky do poštovej schránky. Mesto Šurany žiada svojich obyvateľov  o podpísanie doručenky k listovej zásielke, následne ju odtrhnúť z obálky a v rámci príležitostnej návštevy centra mesta ju vhodiť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pred budovou Mestského úradu Šurany. Týmto opatrením sa mesto snaží chrániť svojich obyvateľov pred koronavírusom tak, že sa minimalizuje stretávanie viacerých ľudí na jednom mieste, jednak pri osobnom prevzatí zásielky alebo prevzatí zásielky na pošte.

Prosíme obyvateľov mesta, aby mali svoju poštovú schránku označenú menom a priezviskom, najmä v bytových domoch.

 Aj vzhľadom na zložitosť súčasnej situácie, by sme chceli poprosiť všetkých obyvateľov mesta o pochopenie a maximálnu ústretovosť, aby pri úhradách vyrubených miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady, uprednostňovali v rámci svojich možností úhradu  bezhotovostným bankovým prevodom, a tým obmedzili osobnú návštevu mestského úradu z dôvodu úhrady platby v hotovosti  do pokladne, čím sa výrazne eliminuje možné riziko šírenia a prenosu koronavírusu.
Ak takúto možnosť nemáte, môžu byť uvedené dane a poplatky uhradené v hotovosti  alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu v pokladni Mestského úradu Šurany len v úradných hodinách v aktuálnom režime.

Všetky údaje potrebné k bezhotovostnej platbe sú uvedené v doručených rozhodnutiach.

V individuálnych prípadoch sa môže stať, že zásielka bude zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty a následne uložená v poštovom priečinku.

 

V Šuranoch dňam 11.05.2021                         

 Ing. Marek Oremus, v.r.

                                                                                  primátor mesta Šurany

           

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ