SODB 2021 – asistované sčítanie

SODB 2021 – asistované sčítanie PDF na stiahnutie – LINK Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady

Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady fyzickým osobám – obyvateľom mesta Šurany. Aj v roku 2021 bude mesto Šurany distribuovať rozhodnutia k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady. Na Slovensku stále platí mimoriadna situácia vyplývajúca z celosvetovej pandémie spôsobenej koronavírusom COVID-19, preto bude mesto Šurany ako správca dane postupovať pri doručovaní […]