Pozvánka na XV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 29. októbra 2020

Pozvánka na XV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 29. októbra 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 29. októbra 2020 t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine […]

Knižné novinky v šurianskej knižnici vďaka FPU

Knižné novinky v šurianskej knižnici vďaka FPU Do Mestskej knižnice M.Matunáka v Šuranoch vďaka Fondu na podporu umenia, ktorý z verejných zdrojov podporil  nákup nových kníh, pribudli  nové knihy pre deti a mládež. Najmenšie deti sa  môžu zoznámiť s rozprávkovými postavami ľudových rozprávok ako sú Janko  Hraško, zlatá rybka alebo so zvieratkami  ako je  Pipo […]