Obchodná mapa

Obchodná mapa Komisia pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch Vážení predstavitelia podnikateľskej komunity.  Snahou predstaviteľov komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami je vytvárať priaznivejšie podmienky pre život v našom meste. Uvedomujeme si náročnosť bežného života v aktuálnej situácii. Plánujeme pripraviť obchodnú mapu mesta Šurany a blízkeho okolia. Tento dokument by mal pomôcť občanom získať prehľad o maloobchodných prevádzkach […]

Šurany v kvete

Šurany v kvete Fotograf: Renáta Kozlíková Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 21. apríla 2020

Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 21. apríla 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 21. apríla 2020, t.j. v utorok o 14:00  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]