Deň medu a medoviny

Deň medu a medoviny Dňa 25.10. 2019 sa v priestoroch Spoločenskej haly v Šuranoch uskutočnilo podujatie Deň medu a medoviny. Podujatie zorganizovali členovia Slovenského zväzu včelárov základná organizácia Šurany. Hlavným cieľom akcie bolo priblížiť život včiel a včelárov širokej verejnosti, najmä deťom materských a základných škôl z najbližšieho okolia. Počas podujatia sa návštevníci mohli oboznámiť […]

Pozvánka na VIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 11. novembra 2019

Pozvánka na VIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 11. novembra 2019 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :  11. novembra 2019, t.j. v Pondelok o 17.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v […]