„Mesiac úcty k starším“ a slávnostné otvorenie Denného centra seniorov v Nitrianskom Hrádku

Keď sa pominú letné dni a prichádza jeseň, v mesiaci október si pripomíname Mesiac úcty k starším. Krásne sviatočné popoludnie v nedeľu 20. 10 . 2019 patrilo všetkým seniorom v  Nitrianskom Hrádku. V Kultúrnom zariadení bol pripravený kultúrny program venovaný k úcte starším prednesom básne a vystúpením žiakov zo ZUŠ T. Sládkoviča v Šuranoch. Slávnostný príhovor primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa a odovzdanie nových priestorov Denného centra seniorov, bolo azda najkrajším zavŕšením tohto krásneho sviatočného nedeľného popoludnia. Pozvanie prijali riaditeľ MsKS RNDr. Miroslav Eliáš a poslanci MsZ za mestskú časť Nitriansky Hrádok Ing. Andrea Heclová a  Pavol Cvik. Seniori pripravili malé pohostenie a do tanca hrala mužská spevácka skupina Váraďani.

M.H.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ