Otvorenie Denného centra seniorov v Nitrianskom Hrádku

„Mesiac úcty k starším“ a slávnostné otvorenie Denného centra seniorov v Nitrianskom Hrádku Keď sa pominú letné dni a prichádza jeseň, v mesiaci október si pripomíname Mesiac úcty k starším. Krásne sviatočné popoludnie v nedeľu 20. 10 . 2019 patrilo všetkým seniorom v  Nitrianskom Hrádku. V Kultúrnom zariadení bol pripravený kultúrny program venovaný k úcte starším prednesom básne a vystúpením žiakov zo ZUŠ T. […]

Pozvánka na VII. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. októbra 2019

Pozvánka na VII. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. októbra 2019 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam VII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 24. októbra 2019, t.j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského […]

POZVÁNKA: Deň medu a medoviny – 25.10.2019

POZVÁNKA: Deň medu a medoviny – 25.10.2019 Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter