Čo vieš o Šuranoch - seniori z denných centier zo Šurian

V Spoločenskej hale sa stretli  starší občania zo Šurian z denných centier seniorov, aby si zmerali svoje sily v zábavno-vedomostnom súboji pod názvom Čo vieš o Šuranoch, organizovanom MsKS pod záštitou Mesta Šurany. Vedomosti z okruhov kultúry, dejín, pamiatok a osobností  si precvičili súťažiaci z denných centier seniorov zo Šurian, Kostolného Seku a Nitrianskeho Hrádku. V zábavných medzikolách si vyskúšali svoje vnemové schopnosti, kreativitu , zručnosť a šikovnosť. O výbornú atmosféru sa postarala ženská spevácka skupina z Kostolného Seku ,  Šurianka a mužská spevácka skupina Váraďani. Kvíz moderovala Mgr. Viera Flotischlerová, pracovníčka MsKS v Šuranoch. Do poroty si zasadli Ing. Marek Oremus, primátor mesta, Ing. Mgr. Alžbeta Klimentová, ved. odd. školstva, kultúry , sociálnych vecí a  zdravotníctva na MsÚ , RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS a Renáta Kozlíková, vedúca Spoločenskej haly a dramaturgička programu. Víťazom súťaže sa stali seniori z DCS Kostolný Sek,  ktorí si z rúk primátora mesta prevzali sošku Nitrianskej venuše. Záujem o prehlbovanie vedomostí prostredníctvom súťažnej interaktívnej formy je veľkým prínosom v rozvíjaní pozitívneho postoja k mestu a  jeho histórii. Podujatie bolo zamerané na podporu a skvalitnenie plnohodnotného kultúrno-spoločenského života seniorov.

r.k.  

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ