Čo vieš o Šuranoch - seniori z denných centier zo Šurian

V Spoločenskej hale sa stretli  starší občania zo Šurian z denných centier seniorov, aby si zmerali svoje sily v zábavno-vedomostnom súboji pod názvom Čo vieš o Šuranoch, organizovanom MsKS pod záštitou Mesta Šurany. Vedomosti z okruhov kultúry, dejín, pamiatok a osobností  si precvičili súťažiaci z denných centier seniorov zo Šurian, Kostolného Seku a Nitrianskeho Hrádku. V zábavných medzikolách si vyskúšali svoje vnemové schopnosti, kreativitu , zručnosť a šikovnosť. O výbornú atmosféru sa postarala ženská spevácka skupina z Kostolného Seku ,  Šurianka a mužská spevácka skupina Váraďani. Kvíz moderovala Mgr. Viera Flotischlerová, pracovníčka MsKS v Šuranoch. Do poroty si zasadli Ing. Marek Oremus, primátor mesta, Ing. Mgr. Alžbeta Klimentová, ved. odd. školstva, kultúry , sociálnych vecí a  zdravotníctva na MsÚ , RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS a Renáta Kozlíková, vedúca Spoločenskej haly a dramaturgička programu. Víťazom súťaže sa stali seniori z DCS Kostolný Sek,  ktorí si z rúk primátora mesta prevzali sošku Nitrianskej venuše. Záujem o prehlbovanie vedomostí prostredníctvom súťažnej interaktívnej formy je veľkým prínosom v rozvíjaní pozitívneho postoja k mestu a  jeho histórii. Podujatie bolo zamerané na podporu a skvalitnenie plnohodnotného kultúrno-spoločenského života seniorov.

r.k.  

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ