Čo vieš o Šuranoch - ZŠ

Šurany je mesto s bohatou históriou a tradíciami, ktoré  každý rodák uchováva hlboko vo svojom srdci. Obohatenie vedomostí o  vzácne poznatky o  meste , v ktorom sa človek narodí, či študuje  ho vedú k novým poznaniam a hlbšiemu vnímaniu života okolo neho. Práve táto myšlienka viedla Mestské kultúrne stredisko k uskutočneniu vedomostno-zábavného kvízu pre žiakov ZŠ v Šuranoch pod názvom  Čo vieš o Šuranoch, ktorý má v Šuranoch už 15 ročnú tradíciu. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Mesta Šurany. V Spoločenskej hale sa stretli žiaci ZŠ vo vzájomnom  súboji vedomostí z oblasti kultúry, dejín, pamiatok a osobností.  Študenti sa na kvíz pripravovali z knihy Šurany od autora Laca Zrubca. Za búrlivého povzbudenia svojich spolužiakov sa šesť trojčlenných družstiev popasovalo s otázkami z daných tém. Chvíľky napätia i humoru si súťažiaci užili v zábavných medzikolách, v ktorých si vyskúšali svoju šikovnosť a zručnosť pri zdolávaní  jednotlivých úloh. Program moderovala gymnazistka Mgr. Viera Flotischlerová. Porota v zložení Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca odboru školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu v Šuranoch, RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS a dramaturgička programu Renáta Kozlíková, sa ku všetkým odpovediam vyjadrila a na záver zhodnotila súťaž.  Víťazným tímom sa stali žiaci Cirkevnej základnej školy Žofii Bosniakovej . Záujem o prehlbovanie vedomostí prostredníctvom súťažnej interaktívnej formy je veľkým prínosom v rozvíjaní pozitívneho postoja k mestu a  jeho histórii. 

r.k. 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ