20. septembra sa konalo otvorenie zrekonštruovaných priestorov DHZ v Šuranoch

V prvý jarmočný deň 20. septembra sa konalo otvorenie zrekonštruovaných priestorov DHZ v Šuranoch  a ich odovzdanie do užívania. Prítomným sa prihovoril Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany:

„Vážení  členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Šuranoch, vzácni hostia, vážení spoluobčania, dámy a páni!

Prajem Vám všetkým príjemné piatkové jarmočné popoludnie, ktoré je o to slávnostnejšie, že dnes odovzdáme do užívania zrekonštruované priestory DHZ. 

 Srdečne  vítam vzácnych hostí:

prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR plk. Ing. Pavla Nereču,

viceprezidenta DPO SR pplk. Ing. Zoltána Táncsosa, PhD.,

krajského riaditeľa HaZZ Nitra pplk. Ing. Petra Táncsosa, PhD.,

riaditeľa HaZZ Nové Zámky pplk. Ing. Mareka Zajíčka,

vedúceho OPT Nové Zámky JUDr. Ondreja Hanzlíka,

veliteľa HS Šurany Tomáša Meroviča,

predsedu DHZ Šurany Františka Bezdedu, zástupcov DHZ okolitých obcí,

poslancov a poslankyne MsZ,

a dobrovoľných hasičov  zo Šurian.

Požiarna ochrana bola a vždy bude významnou súčasťou života človeka, a tak ako každá iná súčasť ľudskej spoločnosti i ona prechádzala vývojom. Hasičské spolky sa vždy zakladali na základe dobrovoľnosti a vytrvalosti hasičov, ktorí mali ten najhumánnejší ciel’ – a to chrániť životy a majetok ľudí pred ohňom a živelnými pohromami. Pretože je to šľachetné poslanie, je potrebné aj na danej úrovni hasičov podporovať. Aj vďaka úspešnému projektu  v rámci výzvy ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu hasičských staníc sa v Šuranoch môžeme tešiť  z modernej hasičskej zbrojnice. Mesto získalo dotáciu z ministerstva vnútra vo výške 29 999,67 € a taktiež vyčlenilo financie zo svojho rozpočtu. Vďaka týmto finančným prostriedkom sme mohli pre hasičov  vytvoriť dôstojné priestory, ktoré si nepochybne zaslúžia. Veď sú to práve oni, ktorí bez váhania nastupujú do záchranných prác, aby ochránili naše zdravie, životy a majetky.  Vážime si to a sme Vám  – vážení dobrovoľníci – vďační za Vašu činnosť,  nasadenie, obetavosť a ľudskosť pri najrôznejších akciách!  Nevnímame Vás iba ako záchranárov, ale aj ako uniformovanú zložku, ktorá má svoju vážnosť, dôstojnosť a spoločenskú prestíž. Som presvedčený o tom, že ako  členovia Dobrovoľného hasičského zboru budete aj v budúcnosti pokračovať v záslužnej činnosti a tiež pri príprave a výchove mladých ľudí  v duchu pomoci človeka človeku. Svojím príkladným konaním ste sa neraz pričinili o to, aby aj v našom meste nebolo ešte viac obetí na ľudských životoch a škôd na majetku pri rôznych nešťastiach a haváriách. Dúfam, že na Dobrovoľný hasičský zbor sa budem môcť pri rôznych nepredvídateľných situáciách, či živelných pohromách v meste vždy plne spoľahnúť. 

Do ďalších rokov Vám želám veľa úspechov vo Vašej dobrovoľníckej činnosti a  veľa aktívnych členov.“

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ